Chat with us, powered by LiveChat

Aangeven effectenrekening aan het CAP


Sinds 2015 is elke Belg verplicht zijn buitenlandse effectenrekening te melden aan het Centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB). Wanneer u een effectenrekening opent via LYNX , wordt een effectenrekening geopend in naam van e­­n voor rekening en risico van de klant bij Interactive Brokers UK Limited. Dit staat ook eenduidig vermeld in onze Algemene Voorwaarden die u hier kan nalezen.

Voor de migratie om cliënten de mogelijkheid te bieden overal ter wereld te handelen in allerlei soorten financiële instrumenten, werd de beleggingsrekening juridisch gezien opgebouwd uit drie verschillende segmenten. Die segmenten werden zowel ondergebracht bij IB UK als IB LLC. De bewaring van uw gelden2 en (effecten)posities waren afhankelijk van het segment van de rekening waar de effecten en/of cash werd bewaard. Het segment wordt bepaald door het type financieel instrument waarin de cliënt belegt. In onderstaand overzicht vindt u de onderverdeling terug:

Hoe worden mijn fondsen en posities bij IB UK en IB LLC aangehouden

2Stortingen vanaf uw tegenrekening worden op het Securities segment ontvangen.

3Als het IB UK Regulated-segment is geopend, worden alleen Amerikaanse, Canadese, Mexicaanse en Australische futures en futureopties op de Commodities rekening geboekt. De overige worden geboekt op de IB UK Regulated rekening.

Bovenstaand schema illustreert derhalve dat de Securities rekening en de Commodities rekening onder IB LLC en de Regulated rekening onder IB UK valt. De bewaring van financiële instrumenten (“custody”) en bescherming verschillen per type segment. Die verschillen worden op de volgende secties toegelicht.

De instructies kunt u terugvinden op de website van de Nationale Bank van België.
www.nbb.be: praktische modaliteiten

U kan op twee manieren (papier of elektronisch) uw verplichtingen vervullen aangaande de melding van geopende rekeningen in het buitenland. U heeft volgende verplichtingen:

  • ofwel de eerste melding van een rekening in het buitenland (beschikbaar sedert mei 2015);
  • ofwel de wijzigingen die de belastingplichtige wenst aan te brengen aan rekeningen die in een vorige aangifte werden gemeld (beschikbaar sedert december 2015).

Opdat de aangifte volledig en correct zou zijn, is het noodzakelijk dat u gebruik maakt van de verklarende nota’s die  werden opgesteld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, ongeacht de meldingswijze die u kiest, en dat u alle aangegeven bepalingen respecteert.

U vindt hieronder de gegevens om de hoofdrekening aan te geven aan het CAP:

1 Hierbij vult u uw rekeningnummer in. Dit begint altijd met een ‘U’, gevolgd door enkele cijfers. Dit nummer kunt u terugvinden op het platform en heeft u ook toegestuurd gekregen bij de opening van de rekening.

2 De effectenrekeningen bij LYNX worden aangehouden bij Interactive Brokers LLC.

3 We zijn enkel een broker en zodoende beschikken we niet over een BIC-code, zie puntje 6

4 De rekening werd geopend in het Verenigd Koninkrijk.

5 Het oudste tijdperk: Wanneer werd de rekening geopend? Jaartal volstaat (Dit kunt u terugvinden in uw account details of het document dat u werd toegestuurd bij de opening van de rekening)

6 Dit is het volledige adres van de instelling.

1
2
3
4
5
6

Gegevens voor de aangifte van de F-rekening van uw effectenrekening

Zoals hierboven werd vermeld, kunnen producten zoals Europese indexopties niet worden aangehouden op de hoofdrekening omwille van het wettelijk kader dat geldt in de VS. Wanneer u dus handelt in producten die onder de F-rekening vallen, dient u niet 1, maar 2 rekeningen aan te geven aan het CAP:

  1. De hoofdrekening (zonder F) aangehouden in de VS
  2. EN de sub-rekening (met F) aangehouden in het VK

U vindt hieronder de gegevens om de F-rekening aan te geven aan het CAP:

1 Hierbij vult u uw rekeningnummer in. Dit begint altijd met een ‘U’, gevolgd door enkele cijfers. Dit nummer kunt u terugvinden op het platform en heeft u ook toegestuurd gekregen bij de opening van de rekening.

2 De effectenrekeningen bij LYNX worden aangehouden bij Interactive Brokers U.K. Limited.

3 We zijn enkel een broker en zodoende beschikken we niet over een BIC-code, zie puntje 6

4 De rekening werd geopend in het Verenigd Koninkrijk

5 Het oudste tijdperk: Wanneer werd de rekening geopend? Jaartal volstaat (Dit kunt u terugvinden in uw account details of het document dat u werd toegestuurd bij de opening van de rekening)

6 Dit is het volledige adres van de instelling.

1
2
3
4
5
6

Voor de afsluiting van een rekening dient een afzonderlijk formulier te worden gebruikt. U vindt hieronder de gegevens om de pre-migratie rekeningen af te sluiten bij het CAP:

1Hierbij vult u uw rekeningnummer in. Dit begint altijd met een ‘U’, gevolgd door enkele cijfers. Dit nummer kunt u terugvinden op het platform en heeft u ook toegestuurd gekregen bij de opening van de rekening.

2De effectenrekeningen via LYNX worden aangehouden bij Interactive Brokers LLC.

3De effectenrekening werd geopend in het Verenigd Koninkrijk.

4Datum van sluiting

U dient dus twee rekeningen af te sluiten, de enige verschillen zijn het U nummer en de benaming van de instelling.

1
2
3
4

Uw rekening via LYNX werd aangehouden bij Interactive Brokers UK (IBUK). Naar aanleiding van de migratie van uw rekening werd deze in het Verenigd Koninkrijk afgesloten. Vervolgens werd deze overgeplaatst naar Interactive Brokers Ireland Limited (“IBIE”). De sluiting en opening hiervan aangeven is wettelijk verplicht en dient te gebeuren bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB).

De nieuwe rekening onder Interactive Brokers Ireland Limited (“IBIE”) moet u analoog met de oude rekening ook melden aan het CAP.

De correcte instructies vindt u hier terug.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX