Chat with us, powered by LiveChat

Afschriften opvragen

U kunt altijd alle nodige details van uw rekening opvragen aan de hand van een afschrift. Hieronder leest u de instructies.

Resultaten en details in LYNX+

Onderstaande pagina bespreekt de getedailleerde afschriften die u kan opvragen voor uw rekening. Uiteraard worden heel wat van deze details ook weergegeven in LYNX+ zelf. U kan hier terugvinden hoe u deze kan opvragen.

Afschriften of Statements

Via Statements (afschriften) kunt u eenvoudig de nodige details opvragen van uw rekening. U kunt een keuze maken in de periode die u wenst te zien, het formaat van het bestand en de taal waarin dit opgevraagd kan worden.

Stap 1 – Inloggen

Om uw afschriften op te vragen, dient u in te loggen in Account Management.

In dit administratieve gedeelte van uw rekening, dient u ook uw persoonsgegevens jaarlijks te bevestigen of aan te passen. Het is dus mogelijk dat u deze dient door te nemen, voor u op de pagina terecht komt waar u de afschriften kan opvragen. Gelieve deze gegevens grondig te controleren.

Stap 2 – Performance & Reports

Eenmaal u bent ingelogd en alle nodige stappen hebt doorlopen, komt u op het hoofdscherm terecht van Account Management.
Bovenaan krijgt u, onder de zoekbalk, Performance & Reports te zien. U klikt hierop en kiest vervolgens voor Statements.

Hier krijgt u vervolgens de voorgeprogrammeerde statements te zien onder Defaults Statements. Bekijk zeker de volgende stappen in dit artikel rond de uitleg over verschillende statements en hoe u hier aanpassingen aan kan doen. U kan hier ook uw voorkeuren wijzigen over het automatisch ontvangen van deze statements onder Statements Delivery.

Performance & reports

Activity Statement

Een Activity Statement bevat heel wat informatie over uw rekening. U kan hier bijvoorbeeld een beknopte samenvatting terugvinden van uw resultaten, uw openstaande posities bekijken en de transacties die u gedaan hebt tijdens de door u geselecteerde periode. U kan dit type afschrift opvragen door simpelweg op de blauwe pijl te klikken naast Activity.

Hierna zal een nieuw venster verschijnen, waarin u kunt aangeven hoe u dit afschrift wenst op te stellen:

  • Period: u kan kiezen tussen een Daily (dag), Custom Date Range (vrije keuze van een periode; maximaal 365 dagen), Monthly (maandelijks), Annual (jaarlijks), Month to Date (vanaf het begin van de huidige maand) of Year to Date (vanaf het begin van het huidige jaar).

U dient er rekening mee te houden dat u een afschrift kan opvragen tot en met de vorige dag. Voor de jaarlijkse afschriften, zullen deze op 1 februari 2023 beschikbaar gesteld worden.

  • Date: indien nodig voor uw tijdsperiode, selecteert u hier de specifieke datum waarvoor u het afschrift wenst.
  • Language: hier kunt u de taal selecteren. U dient er wel rekening mee te houden dat deze afschriften automatisch werden vertaald.
  • Format: u kunt hier kiezen om het document te downloaden (Download) of enkel te bekijken (View) in HTML of als PDF. De HTML-versie heeft het voordeel dat u hierin zelf de verschillende categoriën kan openklikken die u wenst te bekijken. Uw afschrift kan ook als .csv document gedownload worden. Dit bestand kan dan omgezet worden in een Excelbestand.

De uitleg rond de verschillende categorieën in dit afschrift, kunt u terugvinden op deze pagina.

Custom Statements

Naast de voorgeprogrammeerde afschriften, kunt u er ook voor kiezen om een Custom Statement aan te maken. Hier kan u dan zelf bepalen welke categoriën u te zien krijgt in dit afschrift en dit dus volledig aanpassen naar uw wens. Eenmaal u een gepersonaliseerd afschrift hebt samengesteld, blijft dit voor u beschikbaar om dit ook op latere tijdstippen op te vragen.

  1. Klik op het plusteken om een gepersonaliseerd afschrift aan te maken.
  2. U dient dit een naam te geven die u zelf kan kiezen.
  3. Selecteer de verschillende categorieën die u in dit afschrift wenst.
  4. Onder Section Configuration kunt u verder gaan definiëren wat u precies wenst te zien en hoe uw posities en transacties opgesplitst dienen te worden.
  5. Onder Delivery Configurarion kunt u aanvullen indien u deze rapporten ook automatisch wenst toegestuurd te krijgen. Dit dient u dan verder aan te geven onder Statements Delivery.

Wanneer u deze stappen doorlopen en bevestigd hebt, zal het gepersonaliseerde afschrift zichtbaar worden. U kan dit nu opvragen en bekijken door op de blauwe pijl (Run) te klikken naast dit specifieke statement.

Custom afschriften

Jaaroverzichten

Elk jaar voorziet LYNX u van een jaaroverzicht die u alle informatie verschaft voor het invullen van uw belastingaangifte. Dit document wordt telkens in de loop van april/mei voor u beschikbaar gesteld in uw LYNX+ Client Zone.

Hierin kan u op een overzichtelijke manier terugvinden op welke inkomsten, zoals bijvoorbeeld dividenden, u nog de Belgische roerende voorheffing verschuldigd bent. Een uitgebreide uitleg wat u precies kan terugvinden in dit document, en hoe u dit kan gebruiken voor uw aangifte, kan u terugvinden op deze pagina.

Elk jaar voorziet LYNX u van een jaaroverzicht die u alle informatie verschaft voor het invullen van uw belastingaangifte. Dit document wordt telkens in de loop van april voor u beschikbaar gesteld in uw LYNX+ Client Zone.

Indien u wenst om zelf een jaaroverzicht te downloaden in het Account Management, dan kunt u daarvoor de instructies links volgen.

Het verstrekken van deze informatierapporten inzake uw effectenrekening bij Interactive Brokers is alleen voor informatiedoeleinden waartoe LYNX niet wettelijk verplicht is. LYNX wil haar
klanten zo goed als mogelijk informeren. Ondanks het feit dat LYNX alle zorg besteedt aan het samenstellen en onderhouden van de rapporten, en daarbij gebruik maakt van betrouwbaar
geachte bronnen, kan LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie.

Veelgestelde Vragen

Wanneer u rapporten wenst op te vragen daterend van voor 2021, dient u ook uw pre-migratierekening te selecteren. Dit kan u doen door bovenaan op de “Add/Edit” knop te klikken, vervolgens op het filtersymbool aan de rechterkant van uw scherm te klikken en “Migrated” ook aan te vinken. Vervolgens verschijnt ook uw oud rekeningnummer, die u nogmaals dient te selecteren en uw keuze onderaan het scherm dient te bevestigen.

Nu zal u ook de mogelijkheid hebben om rapporten op te vragen van voor 2021.

Net Asset Value Uw rekeningwaarde aan het begin en einde van het betreffende jaar. Inclusief een samenvatting van alle mutaties.
Open positions Uw openstaande posities op 31 december.
Trades Alle uitgevoerde transacties die zijn verricht tijdens het betreffende jaar.
Dividends Uw ontvangen dividenden.
Withholding Tax (Roerende voorheffing) De ingehouden dividendbelasting in het betreffende jaar.
Deposits & Withdrawals (Bij- en terugboekingen) Uw stortingen op uw effectenrekening en uw terugboekingen naar uw bankrekening.

U kan deze terugvinden in een Activity Statement onder Dividends. Indien u enkel deze categorie wenst te zien, kan dit via een gepersonaliseerd statement.

Ontvangen dividenden kunnen ook terug gevonden worden in LYNX+ onder Cashmutaties.

De eenvoudigste manier om uw afschrift in een Excel-formaat te downloaden, is bij het formaat de kiezen voor CSV. Dit bestand kunt u dan bewerken tot een Excel-bestand.

Als financiële instelling hebben wij de verplichting om over recente en correcte persoonsgegevens te beschikken van onze klanten. Vandaar dat we u jaarlijks dienen te vragen indien deze gegevens nog steeds correct zijn.

Dit document zorgt voor de toepassing van uw verlaagde bronheffing op Amerikaanse dividenden. U kan hier de instructies terugvinden hoe u dit document kan aanvullen.