Chat with us, powered by LiveChat

Bijkomende informatie

Hieronder vindt u aanvullende informatie over deelname aan Corporate Actions:

Deelnemen aan Corporate Actions

Om deel te nemen aan Corporate Actions of Subscription Rights in te wisselen, logt u in op de Client Portal en selecteert u de Corporate Action Manager. Klik op het gebruikerssymbool en vervolgens op Support. Kies nu Corporate Action Manager. Hier vindt u de volledige instructies om daar te komen.

U kunt nu schakelen tussen aanstaande en lopende zakelijke acties, subscription rights inwisselen en eerdere acties bekijken.

Let op: het inwisselen van Subscritpion Rights vereist dat uw account voldoende beschikbare middelen heeft om de gewenste aandelen te verkrijgen. Indien er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om de aandelen te verwerven, zal het dividend in cash uitbetaald worden, ondanks de keuze die u gemaakt heeft.

Indien er geen keuzemogelijkheid is voor het dividend, wordt het dividend zo goed als altijd in cash uitgekeerd. Dit is ook het geval indien u geen keuze hebt gemaakt en dus impliciet voor de standaardkeuze hebt gekozen. Deze standaardkeuze kan echter variëren en een cashdividend is dus niet altijd gegarandeerd. Lees de instructies aandachtig door en let op de "standaard (default)" actiekeuze.

Nadere informatie kunt u halen uit een verklaring die u kunt aanmaken binnen Client Portal.

Informatie over Subscription Rights

Hieronder vindt u meer informatie over Subscription Rights (inschrijvingsrechten) en het gebruik hiervan:

Wat is een Subscription Right?

De Subscription Rights zijn een kooprecht dat wordt uitgegeven door het bedrijf. Daarmee krijgen bestaande aandeelhouders het recht om nieuwe aandelen te kopen van een aanstaande Corporate Action. Deze rechten kunnen ervoor zorgen dat bestaande aandeelhouders hetzelfde eigen vermogen behouden in de eigenvermogensstructuur van een onderneming, ondanks de wijziging hiervan door de Corporate Action.

Welke keuzes heb ik bij Subscription Rights?

Aandeelhouders kunnen er vaak voor kiezen om hun verkregen rechten te verkopen, of eventueel bijkomende rechten aan te kopen. Deze zijn echter niet altijd vrij verhandelbaar op de beurs, waarbij dit afhangt van het bedrijf dat deze rechten heeft uitgegeven.

Wanneer deze rechten wel verhandelbaar zijn, wordt de waarde hiervan bepaald door de nominale waarde van een Subscription Right en via vraag en aanbod op de beurs.

Waar moet ik aan denken?

Subscription Rights bieden verschillende mogelijkheden, maar let op de volgende regels:

De Ratio bepaalt de hoeveelheid aandelen waarvoor u in aanmerking komt. Dit wordt vaak uitgedrukt in het aantal rechten dat u dient te hebben om een nieuw aandeel te ontvangen.

De Datum is de deadline waarop een keuze moet worden gemaakt voor de Subscription Rights.

De Prijs deze rechten wordt dus onrechtstreeks bepaald door de Ratio en door vraag en aanbod indien deze verhandelbaar zijn.

Effecten per productgroep

De volgende tabel laat zien hoe de afzonderlijke corporate actions van invloed kunnen zijn:

Corporate ActionOptiesFuturesCertificaten & WarrantsCFDs
Stock SplitOptiecontracten worden aangepast met betrekking tot de basisprijs en de contractgrootte, zodat er voor de optiehouder uiteindelijk niets verandert.Futures-contracten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zodat de corporate action geen impact heeft op de houder van het futures-contract.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.Komt overeen met de CFD Positie.
Aandelen TerugkopenOptiecontracten worden aangepast met betrekking tot de basisprijs en de contractgrootte, zodat er voor de optiehouder uiteindelijk niets verandert.Futures-contracten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zodat de corporate action geen impact heeft op de houder van het futures-contract.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.Geen deelname voor houders van CFD's. De CFD-positie wordt opgeheven.
CashdividendEr vindt geen aanpassing van de optiecontracten plaats.Er vindt geen aanpassing van de termijncontracten plaats.Emittenten gebruiken vaak dividenden om certificaten uit te rusten met speciale eigenschappen zoals een bonus of een onevenredige kans om te winnen. Ze vloeien in de constructie van deze producten en worden niet doorgegeven aan de houder van het certificaat.Contante afwikkeling
KapitaalverhogingOptiecontracten worden aangepast met betrekking tot de basisprijs en de contractgrootte, zodat er voor de optiehouder uiteindelijk niets verandert.Futures-contracten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zodat de corporate action geen impact heeft op de houder van het futures-contract.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.Voor de houders van CFD's is er een gelijkwaardige contante afwikkeling (cash aanpassing), die de openingsprijs van het inschrijvingsrecht na de ex-datum weerspiegelt.
KapitaalverlagingOptiecontracten worden aangepast met betrekking tot de basisprijs en de contractgrootte, zodat er voor de optiehouder uiteindelijk niets verandert.Futures-contracten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zodat de corporate action geen impact heeft op de houder van het futures-contract.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.Voor de houders van CFD's is er een gelijkwaardige contante afwikkeling (cash aanpassing), die de openingsprijs van het inschrijvingsrecht na de ex-datum weerspiegelt.
Fusies & OvernamesDe verwerking van de optiecontracten is afhankelijk van de opzet van de kapitaalmaatregel en moet per geval worden gecontroleerd.De afwikkeling van de termijncontracten is afhankelijk van de opzet van de corporate action en dient per geval te worden gecontroleerd.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.Afhankelijk van de opzet van de corporate action ontvangt de houder van de CFD's een nieuwe CFD-positie, een nieuwe effectenpositie, cash settlement of een combinatie van de genoemde opties. In de regel zal de positie echter worden geliquideerd.
Speciaal DividendBij de uitkering van bijzondere dividenden worden de optiecontracten conform de beursvoorwaarden aangepast, zodat er voor de optiehouder na de uitkering niets verandert.De futures-contracten worden aangepast aan de beursvoorwaarden, zodat er na de uitkering geen wijzigingen zijn voor de houder van het futures-contract.Deze zijn niet van meet af aan bedoeld voor de financiering van certificaten en kunnen dus van de emittent aan de belegger worden doorgegeven. Bijzondere voorschriften zijn vastgelegd in de certificaatvoorwaarden.Contante afwikkeling
Spin-OffOptiecontracten worden aangepast met betrekking tot de basisprijs en de contractgrootte, zodat er voor de optiehouder uiteindelijk niets verandert.Futures-contracten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zodat de corporate action geen impact heeft op de houder van het futures-contract.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.Afhankelijk van de opzet van de corporate action ontvangt de houder van de CFD's een nieuwe CFD-positie, een nieuwe effectenpositie, cash settlement of een combinatie van de genoemde opties. In de regel zal de positie echter worden geliquideerd.
Statutaire ConsolidatieDe verwerking van de optiecontracten is afhankelijk van de opzet van de kapitaalmaatregel en moet per geval worden gecontroleerd.De afwikkeling van de termijncontracten is afhankelijk van de opzet van de corporate action en dient per geval te worden gecontroleerd.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.Afhankelijk van de opzet van de corporate action ontvangt de houder van de CFD's een nieuwe CFD-positie, een nieuwe effectenpositie, cash settlement of een combinatie van de genoemde opties. In de regel zal de positie echter worden geliquideerd.
StockdividendOptiecontracten worden aangepast met betrekking tot de basisprijs en de contractgrootte, zodat er voor de optiehouder uiteindelijk niets verandert.Futures-contracten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zodat de corporate action geen impact heeft op de houder van het futures-contract.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.Komt overeen met de CFD Positie.
Corporate ActionOptiesFuturesCertificaten & Warrants
Stock SplitOptiecontracten worden aangepast met betrekking tot de basisprijs en de contractgrootte, zodat er voor de optiehouder uiteindelijk niets verandert.Futures-contracten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zodat de corporate action geen impact heeft op de houder van het futures-contract.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.
Aandelen TerugkopenOptiecontracten worden aangepast met betrekking tot de basisprijs en de contractgrootte, zodat er voor de optiehouder uiteindelijk niets verandert.Futures-contracten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zodat de corporate action geen impact heeft op de houder van het futures-contract.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.
CashdividendEr vindt geen aanpassing van de optiecontracten plaats.Er vindt geen aanpassing van de termijncontracten plaats.Emittenten gebruiken vaak dividenden om certificaten uit te rusten met speciale eigenschappen zoals een bonus of een onevenredige kans om te winnen. Ze vloeien in de constructie van deze producten en worden niet doorgegeven aan de houder van het certificaat.
KapitaalverhogingOptiecontracten worden aangepast met betrekking tot de basisprijs en de contractgrootte, zodat er voor de optiehouder uiteindelijk niets verandert.Futures-contracten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zodat de corporate action geen impact heeft op de houder van het futures-contract.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.
KapitaalverlagingOptiecontracten worden aangepast met betrekking tot de basisprijs en de contractgrootte, zodat er voor de optiehouder uiteindelijk niets verandert.Futures-contracten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zodat de corporate action geen impact heeft op de houder van het futures-contract.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.
Fusies & OvernamesDe verwerking van de optiecontracten is afhankelijk van de opzet van de kapitaalmaatregel en moet per geval worden gecontroleerd.De afwikkeling van de termijncontracten is afhankelijk van de opzet van de corporate action en dient per geval te worden gecontroleerd.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.
Speciaal DividendBij de uitkering van bijzondere dividenden worden de optiecontracten conform de beursvoorwaarden aangepast, zodat er voor de optiehouder na de uitkering niets verandert.De futures-contracten worden aangepast aan de beursvoorwaarden, zodat er na de uitkering geen wijzigingen zijn voor de houder van het futures-contract.Deze zijn niet van meet af aan bedoeld voor de financiering van certificaten en kunnen dus van de emittent aan de belegger worden doorgegeven. Bijzondere voorschriften zijn vastgelegd in de certificaatvoorwaarden.
Spin-OffOptiecontracten worden aangepast met betrekking tot de basisprijs en de contractgrootte, zodat er voor de optiehouder uiteindelijk niets verandert.Futures-contracten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zodat de corporate action geen impact heeft op de houder van het futures-contract.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.
Statutaire ConsolidatieDe verwerking van de optiecontracten is afhankelijk van de opzet van de kapitaalmaatregel en moet per geval worden gecontroleerd.De afwikkeling van de termijncontracten is afhankelijk van de opzet van de corporate action en dient per geval te worden gecontroleerd.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.
StockdividendOptiecontracten worden aangepast met betrekking tot de basisprijs en de contractgrootte, zodat er voor de optiehouder uiteindelijk niets verandert.Futures-contracten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zodat de corporate action geen impact heeft op de houder van het futures-contract.In de regel vindt een waardeneutrale aanpassing plaats, maar dit is in individuele gevallen geregeld in de certificaatvoorwaarden van de uitgevende instelling.

Dividenduitbetalingen in onderliggend aandeel

De uitbetaling van dividenden wordt twee dagen voor uitbetaling aangegeven door een geel symbool binnen het handelsplatform.

Voorbeeld: Dividenduitbetaling in onderliggend aandeel

U heeft een calloptie op ISIL met vervaldatum december 2015. Het dividendbedrag voor oktober 2015 is 0,12 USD.

image1_20160706

Als u met de muis op het specifieke contract blijft staan, verschijnt het volgende pop-upvenster:

image2

In dit voorbeeld is een vroegtijdige uitoefening van het contract niet aanbevolen of voordelig. Let op: deze schatting is gebaseerd op een intern berekende projectie die geen rekening houdt met uw financiële situatie of beleggingsdoelstellingen.

Uitleg:

De vroegtijdige uitoefening van een optie wordt gewoonlijk als niet doelbewust beschouwd aangezien (1) de tijdswaarde van de optie afloopt, (2) er cash nodig is om de onderliggende waarde te kopen en (3) het risico op verliezen zou kunnen toenemen, vergeleken met mogelijke verliezen van de keuze.

Toch kwalificeert de vroegtijdige uitoefening u om te profiteren van aanstaande dividendbetalingen. Gewoonlijk wordt de dividenduitkering afgetrokken van de aandelenkoers op de datum van betaling. Volgens veelvoorkomende optieprijstheorieën wordt de afgeprijsde betaling van dividenden weerspiegeld in de optieprijs zelf, afhankelijk van de vervaldatum. Toch kan een optieprijs door bepaalde omstandigheden veranderen op de datum van dividendbetaling. Dit hangt af van (1) de moneyness en Delta van de optie, (2) de resterende tijdswaarde en (3) het dividendbedrag.

Het gele symbool naast de positiekolom geeft het betreffende optiecontract aan. Hiermee wordt u geïnformeerd over de verwachte waarde van een vervroegde afloop of opdracht.

5 voorbeelden van vroegtijdige uitvoering op long/short posities

Situatie Gevolg
Long posities waarvan vroegtijdige uitoefening economisch verantwoord wordt geacht Mogelijke noodzaak tot actie: Als houder van de long positie, heeft u de mogelijkheid om uw call vroegtijdig uit te oefenen en dus een economisch voordeel ten opzichte van de uitoefening op de laatste handelsdag van de optie te halen (op voorwaarde dat alle andere voorwaarden ongewijzigd blijven). Let op voor optie combinaties: Indien u uw long positie uitoefent maar de short positie behoudt, kan dit leiden tot een verhoging van de marginvereisten.
Long posities waarvan vroegtijdige uitoefening economisch niet haalbaar wordt geacht Als gevolg van de Corporate Action in de onderliggende waarde is er geen economisch voordeel van een vroegtijdige uitoefening.
Short posities waarvan vroegtijdige uitoefening waarschijnlijk wordt geacht Mogelijke noodzaak tot actie: Aangezien de tegenpartij (de houder van de long positie) een economisch voordeel kan halen uit de vroegtijdige uitoefening van zijn recht, kan het voorkomen dat uw short positie zal worden uitgeoefend. In dat geval zou u de aandelen van de onderliggende waarde moeten leveren.
Short posities waarvan vroegtijdige uitoefening onwaarschijnlijk wordt geacht Als gevolg van de Corporate Action in de onderliggende waarde is er geen rekenkundig voordeel van een vroegtijdige uitoefening. Theoretisch is een uitoefening door de tegenpartij echter nog steeds op elk moment mogelijk.
Opties waarvan de economische betekenis of de waarschijnlijkheid van vroegtijdige uitoefening niet kan worden voorspeld U dient deze posities zelf op te volgen in geval vroegtijdige uitoefening volgens u economisch verantwoord (long posities) of waarschijnlijk (short posities) is.

De bovengenoemde informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en vormt geen beleggingsaanbeveling of advies. De getoonde berekeningen worden alleen op basis van beste inspanningen geleverd en dividendbedragen en -betalingen kunnen worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Subscription Rights indienen en daarmee nieuwe aandelen aankopen is over het algemeen een vrijwillige optie. Somsverliezen deze Subscription Rights hun waarde als ze niet worden gebruikt voor de aankoop van nieuwe aandelen. In de meeste gevallen zal u een cashdividend ontvangen indien u geen actie onderneemt met deze rechten. De vervaldatum en (eventuele) opbrengst daarvan worden weergegeven in het gedeelte Corporate Actions van uw rekeningoverzicht.
Het dividend wordt door het bedrijf zelf bepaald. Sommige bedrijven laten toe om te kiezen tussen contant en stockdividend. Houd er rekening mee dat u mogelijk wordt vrijgesteld van zakelijke acties zoals kapitaalverhogingen om wettelijke of technische redenen.
De ratio van het aanbod geeft de verhouding aan waarin de rechten worden ingewisseld om nieuwe aandelen te verkrijgen. Een ratio van 10:1 geeft aan dat u met 10 Subscription Rights kan inschrijven om 1 nieuw aandeel te verkrijgen. In het rekeningafschrift zal u zowel het bedrag als de ratio van de SubscriptionRrights terugvinden in de sectie Corporate Actions.
Dividenden worden over het algemeen weergegeven op alle handelsplatformen en op het Client Portal (Account Management). Zie hiervoor het tabblad 'Dividend ontvangen?'. Meer informatie is te vinden in de Corporate Action Manager in het Account Management of op de bijbehorende Investor Relations-pagina van het bedrijf.

Ontvangen Corporate Actions staan ook vermeld in het gedeelte Corporate Actions van uw rekeningafschrift.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX