Chat with us, powered by LiveChat

Ierse Bronbelasting

De Ierse belastingdienst vereist dat Interactive Brokers (IBKR) bronbelasting int op in Ierland verdiende rente.

Deze inhouding is tegen een tarief van 20% en moet worden afgetrokken van de rentebetalingen op uw rekening. Deze belasting kan worden verlaagd of afgeschaft als uw fiscale woonplaats een dubbelbelastingverdrag (DTA) met Ierland heeft.

Voor particuliere klanten in de EU (exclusief Ierland) of als u een niet-inwoner van Ierland bent, maar fiscaal inwoner bent van een land met een dubbelbelastingverdrag (DTA) met Ierland, kunt u formulier 8-3-6 invullen. Naast het verstrekken van uw gegevens, moet u het formulier laten invullen door de belastingdienst in het land waar u fiscaal ingezetene bent.

Houd er rekening mee dat het bronbelastingtarief afhankelijk is van de DTA tussen Ierland en het land van uw fiscale woonplaats, die te vinden is op de website van de Ierse belastingdienst https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tax-agreements/rates/index.aspx

Voor particuliere klanten in de EU (exclusief Ierland) of als u een niet-inwoner van Ierland bent, maar fiscaal inwoner bent van een land met een dubbelbelastingverdrag (DTA) met Ierland, kunt u formulier 8-3-6 invullen. Naast het verstrekken van uw gegevens op dit formulier, dient u dit aan te vullen met een fiscaal woonplaatattest.

Houd er rekening mee dat het bronbelastingtarief afhankelijk is van de DTA tussen Ierland en het land van uw fiscale woonplaats, die te vinden is op de website van de Ierse belastingdienst https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tax-agreements/rates/index.aspx

De bronbelasting is niet van toepassing op zakelijke effectenrekeningen als ze gevestigd zijn in lidstaten van de Europese Unie (exclusief Ierland) of bedrijven in landen die een dubbelbelastingverdrag (DTA) hebben met Ierland.

1. U moet het formulier 8-3-6 invullen met de volgende informatie:

 • Naam
 • Adres
 • Fiscaal referentienummer van het land waar u woonachtig bent (BSN-nummer in Nederland)
 • Het land waar u belastingplichtig bent
 • Het tarief van bronbelasting tussen het land van fiscale woonplaats en Ierland (zie hieronder)
 • Handtekening
 • Datum

• Zorg ervoor dat alle persoonlijke informatie (naam, belastingnummer, woonplaats) die in het Client Portal wordt verstrekt, overeenkomt met de informatie die op formulier 8-3-6 wordt verstrekt.
• Voor uw gemak hebben we de formulieren voorbereid om de fiscale woonplaats en het verlaagde tarief volgens de DTA tussen uw woonland en Ierland op te nemen. U kan dit terugvinden door op de vlag te klikken van het land waarin uw fiscaal woonachtig bent.

2. Nadat u het formulier heeft ingevuld, dient u het fysiek op te sturen naar de belastingdienst op het volgende adres/postbus:
(Lees hier de informatie op de website van de belastingdienst)

Belastingdienst/Centrale invoer/wpv
Postbus 2519
6401 DA  HEERLEN

3. De belastingdienst moet het formulier ondertekenen en bestempelen.

4. Zodra u het ingevulde formulier of de woonplaatsverklaring van de belastingdienst heeft ontvangen, kan u een PDF- of JPEG-kopie van het volledig ondertekende formulier (en de woonplaatsverklaring indien vergeven) uploaden in het Account Management. Dit kan u doen door rechtsbovenaan op het belsysmbool te klikken.

U dient het formulier 8-3-6 invullen met de volgende informatie:

 • Naam
 • Adres
 • Fiscaal referentienummer van het land waar u woonachtig bent (rijksregisternummer in België)
 • Het land waar u belastingplichtig bent
 • Het tarief van bronbelasting tussen het land van fiscale woonplaats en Ierland (zie hieronder)
 • Handtekening: de handtekening mag niet digitaal toegevoegd worden. Deze dient effectief met de hand geschreven te zijn.
 • Datum
 • Capacity of signatory: hier kan u Account holder invullen indien de rekening op uw naam staat

• Zorg ervoor dat alle persoonlijke informatie (naam, belastingnummer, woonplaats) die in het Client Portal wordt verstrekt, overeenkomt met de informatie die op formulier 8-3-6 wordt verstrekt.
• Voor uw gemak hebben we de formulieren voorbereid om de fiscale woonplaats en het verlaagde tarief volgens de DTA tussen uw woonland en Ierland op te nemen. U kan dit terugvinden door op de vlag te klikken van het land waarin uw fiscaal woonachtig bent.

Dit ingevuld document, dient samen gevoegd te worden met uw fiscaal woonplaatsattest:

Dit document kan u bekomen via MyMinFin. U dient zich dan hier verder aan te melden.
Vervolgens gaat u naar Mijn Interacties. Onderaan kan u dan Mijn aanvragen van attesten terugvinden, waar u een nieuwe aanvraag kan indienen.

U selecteeert vervolgens Fiscaal woonplaatsattest in België (276conv) en geeft aan dat dit voor Ierland bestemd is.
Dit kan u dan binnen een uur terugvinden onder Historiek van aanvragen. Dit kan u dan downloaden door op Details te klikken.

fiscaal woonplaatstattest

U kan nu het volledig ondertekende formulier samen met de woonplaatsverklaring uploaden in Account Management. Dit kan u doen door rechtsbovenaan op het belsysmbool te klikken.
Let op dat dit in één en hetzelfde document dient te gebeuren. U kan hiervoor verschillende tools gebruiken om dit te realiseren.

Wanneer u hier toch niet in zou slagen, kunt u alle documenten doorsturen naar klantendesk@lynx.be. We sturen u deze documenten dan samengevoegd terug.

EEA landen met 0% bronbelasting

EEA landen met tarieven boven 0% bronbelasting

   Belgium
   Italy
  Poland

Andere landen met Ierse dubbelbelastingverdragen

   Switzerland*
   United Kingdom*
   United States of America*
(* Deze landen hebben een verlaagde bronheffing van 0%)

Veelgestelde Vragen

De Ierse Bronbelasting is van toepassing op kredietrente ontvangen op niet-geïnvesteerde cashsaldi en op short kredietrente waarbij u aandelen heeft uitgeleend via IBIE.
De Ierse Bronbelasting is dus niet van toepassing op rente die u ontvangt bij bijvoorbeeld het Stock Yield Enhancement Program of rente die u verdient met rentebetaling van obligaties.

De Ierse Bronbelasting wordt in rekening gebracht in dezelfde valuta als de valuta waarbij u de kredietrente ontvangt.

U kan de ingehouden Ierse Bronbelasting terugvinden onder Cashmutaties binnen LYNX+. Deze valt ook onder de categorie Belastingen.
U kan op deze pagina de instructies nakijken waar u dit precies kan terugvinden.

U kan dit ook bekijken in uw afschriften van de rekening, dit vanaf de 3de (werk)dag van de maand, wanneer ook de kredietinteresten uitbetaald worden.

Elke rekeninghouder van een gezamenlijke rekening moet zijn eigen documentatie invullen. Dit betekent dat elke rekeninghouder een afzonderlijk formulier 8-3-6 moet invullen en (indien relevant) dat elke rekeninghouder een afzonderlijke woonplaatsverklaring moet verstrekken.

Een volledig ingevuld formulier 8-3-6 blijft 5 jaar geldig, tenzij er een verandering is in uw omstandigheden. Dit geldt ook als u aan IBIE een woonplaatsverklaring heeft verstrekt in plaats van uw formulier 8-3-6 door de belastingdienst te laten afstempelen. U hoeft dit document dus maar elke 5 jaar opnieuw in te dienen.

Als er een materiële wijziging is in uw omstandigheden vanuit fiscaal oogpunt, moet u IBIE onmiddellijk op de hoogte brengen en een bijgewerkt formulier 8-3-6 indienen.
Bijvoorbeeld, als u uw fiscale residentie van het ene naar het andere land verplaatst, moet u IBIE hiervan op de hoogte stellen en IBIE een formulier 8-3-6 bezorgen, ondertekend door de nieuwe lokale belastingdienst.

Als u de belastingdienst heeft gevraagd om het formulier 8-3-6 te ondertekenen en zij hebben dat geweigerd, kunt u in plaats daarvan een woonplaatsverklaring van de belastingdienst indienen, samen met een ingevuld formulier 8-3-6 dat niet door de belastingdienst is ondertekend en afgestempeld. De Ierse Belastingdienst heeft deze mogelijkheid pas in januari 2023 ingevoerd, nadat IBIE op de hoogte was gebracht van de moeilijkheden die klanten ondervonden bij het invullen van het formulier.

Om aanvaardbaar te zijn, moet de woonplaatsverklaring expliciet vermelden dat u fiscaal inwoner bent van uw land in overeenstemming met de relevante bepaling van het dubbelbelastingverdrag tussen Ierland en uw fiscale woonplaats.

Ja, als u niet onderworpen bent aan Ierse Bronbelasting, of onderworpen bent aan een verlaagd tarief op grond van een dubbelbelastingverdrag tussen Ierland en uw woonland, heeft u recht op teruggave van de bronbelasting die is betaald boven het tarief dat in de DTT is vastgesteld. Hoe:In het algemeen zijn de aanvraagprocedure om een vrijstelling van Ierse Bronbelasting of een verlaging van het tarief twee afzonderlijke processen. IBIE wacht op volledige details van de Irish Revenue Authority over hoe klanten de bronbelasting kunnen terugvorderen en zal deze details beschikbaar stellen zodra ze zijn verstrekt. Echter, voor 2022, heeft de Revenue ermee ingestemd dat een ingevuld formulier 8-3-6 (ondertekend en afgestempeld door de relevante Belastingdienst) ontvangen door IBIE vóór 31 december 2022, kan worden gebruikt om de bronbelasting terug te vorderen die in 2022 is toegepast.

IBIE wacht op volledige details van de Irish Revenue Authority over hoe klanten bronbelasting in rekening kunnen terugvragen. Als u geen formulier 8-3-6 heeft ingediend vóór 31 december 2022 of, als u een formulier 8-3-6 heeft ingediend maar het was onvolledig (bijvoorbeeld doordat het niet is afgestempeld door uw lokale belastingautoriteit), moet u afzonderlijk een volledige of gedeeltelijke terugvordering van de in 2022 betaalde bronbelasting aanvragen. Zoals hierboven vermeld, wacht IBIE nog op details van de Irish Revenue Authority over de procedure die in aanmerking komende klanten kunnen volgen om deze terugvorderingen te doen.

• Indien u woonachtig bent buiten de EEA, gebruikt u dan dit formulier. Wanneer het tarief van de bronbelasting 0% is gebruikt u dan dit formulier.
• Als uw fiscale woonplaats niet wordt vermeld in de lijst met landen hierboven, neem dan contact met ons op via: info@lynx.be

Sluit u de effectenrekening voordat u de teruggevorderde Ierse Bronbelasting heeft ontvangen, dan kan Interactive Brokers deze gelden niet meer bijschrijven op de betreffende rekening c.q. aan u uitkeren. 

LYNX is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze pagina en niet wettelijk verplicht deze informatie te verstrekken. LYNX treedt slechts op als boodschapper voor dit proces, wat een IB proces en verantwoordelijkheid is. Alle informatie die wij geven is informatie gemaakt door IB. De verstrekte informatie is afgeleid van de IB webpagina en door LYNX vertaald van het Engels naar de lokale taal. In geval van afwijkingen prevaleert de Engelse versie, die u hier kunt vinden. De informatie kan ook te allen tijde gewijzigd worden en LYNX heeft geen invloed op eventuele wijzigingen.

LYNX is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze pagina en niet wettelijk verplicht deze informatie te verstrekken. LYNX treedt slechts op als boodschapper voor dit proces, wat een IB proces en verantwoordelijkheid is. Alle informatie die wij geven is informatie opgesteld door IB. De verstrekte informatie is afgeleid van de IB webpagina en door LYNX vertaald van het Engels naar de lokale taal. In geval van afwijkingen zal de Engelse versie, die u hier kunt vinden, voorrang hebben. De informatie kan ook te allen tijde gewijzigd worden en LYNX heeft geen invloed op eventuele wijzigingen.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX