Chat with us, powered by LiveChat

Overzicht van uw uitgevoerde transacties

Waarom ontvangt u de overzichten met uitgevoerde transacties?

LYNX BV is actief als financieel tussenpersoon van Interactive Brokers (“IB”). Als klant geeft u aan LYNX de volmacht gegeven om in uw naam en voor uw rekening bij IB een effectenrekening te openen. De financiële dienstverlening van LYNX bestaat uit het doorgeven van orders aan IB. Via haar webplatform (LYNX+) ontvangt LYNX beursorders van haar cliënten en stuurt die onmiddellijk door naar IB (single execution venue) die verder instaat voor de uitvoering en de verdere afwikkeling van de orders.

LYNX streeft een goede bescherming van haar cliënten na. LYNX wenst haar cliënten afdoende te informeren. Een onderdeel daarvan is de informering naar haar cliënten toe m.b.t. de uitvoering van orders door IB. Conform artikel 59 van de gedelegeerde Verordening MIFID II verstrekt LYNX u op onderhavige duurzame drager, nadat het order door IB is uitgevoerd (uiterlijk de eerste werkdag na ontvangst van de bevestiging van IB), de belangrijkste informatie over de uitvoering van dit order.

LYNX wenst te benadrukken dat de informatie uitsluitend is samengesteld op basis van de gegevens die ontvangen zijn van IB, die de orders exclusief uitvoert. Indien de verstrekte informatie niet zou overeenstemmen met de werkelijkheid zal IB hiervan op de hoogte moeten worden gesteld.

Alle informatie en documenten die door en naar LYNX worden gestuurd, worden behandeld in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. Voor meer informatie zie ons privacybeleid.

Vragen, suggesties en klachten kunnen worden gericht aan de LYNX Support Desk, of neem contact op met LYNX via e-mail op klantendesk@lynx.be.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX