Chat with us, powered by LiveChat

Wat u dient te weten over de nieuwe Amerikaanse bronbelasting omtrent PTP's.

Op de verkoopopbrengsten van beursgenoteerde Partnerships (PTP's) wordt een bronbelasting van 10% geheven.

Als gevolg van de Amerikaanse Internal Revenue Regulations die op 1 januari 2023 van kracht werden, moeten nieuwe bronheffingen worden toegepast op verkoopopbrengsten van Publicly Traded Partnerships ("PTP's") die geen Qualified Notice hebben gepubliceerd. Deze bronbelasting dient afgehouden te worden voor beleggers in deze producten die geen Amerikaanse belastingbetalers zijn. De IRS bronheffingen zijn aanzienlijk, waardoor uw rekening initieel een beperkte toegang zal hebben tot deze producten. Dit om ervoor te zorgen dat elke belegger zich bewust is van bepaalde risico’s van het beleggen in deze PTP-producten.

Verdere officiële informatie is te vinden op de website van de Internal Revenue Service, de federale belastingdienst van de Verenigde Staten:

Wat is een Publicly Traded Partnerships (PTP)?

Een Publicly Traded Partnership (PTP) is een vennootschap die bestaat uit twee of meer natuurlijke personen en waarvan de aandelen op een gereglementeerde markt zijn genoteerd of op een secundaire markt kunnen worden genoteerd, ongeacht het aantal houders.

Een commanditaire vennootschap is vergelijkbaar met de Duitse rechtsvorm van een KGaA (commanditaire vennootschap op aandelen).

In een PTP wordt het beheer overgenomen door ten minste twee algemene partners - dit kunnen natuurlijke personen of andere vennootschappen zijn. De betrokken eigenaars worden commanditaire vennoten genoemd.

Volgens de huidige wijzigingen in de Amerikaanse belastingwetgeving door de Amerikaanse belastingdienst IRS worden ondernemingen in twee categorieën verdeeld: Die met een gekwalificeerde kennisgeving en die zonder, de Qualified Notice wordt door de IRS uitgegeven voor 92 dagen.

US Withholding Tax voor PTPs

Het belangrijkste wat u dient te weten over deze nieuwe verordening is het volgende: alle beleggers die niet worden beschouwd als ingezetenen van de VS, wat betekent dat zij niet onderworpen zijn aan Amerikaanse belastingheffing en belastingrapportage (en dus geen W-9 IRS-formulier indienen) zijn onderworpen aan een bronbelasting van 10% van de verkoop- of distributieopbrengst op het PTP zelf. Dit betekent 10% van het geldbedrag dat zou worden verrekend als gevolg van een transactie of uitkering van een PTP, niet slechts 10% op een berekende winst.

Hier volgt een voorbeeld van hoe deze bronbelasting wordt berekend op de verkoop van een PTP die geen vrijstelling van Qualified Notice heeft:

Koop 200 aandelen @ 50.
Transactiewaarde = $10.000
Verkoop 200 aandelen @ 51.
Transactiewaarde = $10.200
Winst = $200.
Inhouding = $1020 USD

Ervan uitgaande dat er geen belasting wordt teruggevraagd, bedraagt het waardeverlies voor de belegger $820.

Opties en andere afgeleide instrumenten met een PTP als onderliggende waarde zijn niet onderworpen aan een bronbelasting. Indien de optie of het derivaat echter in de onderliggende PTP wordt omgezet, is een latere verkoop van een dergelijk PTP-effect wel aan deze bronbelasting onderworpen.

Meer informatie over deze nieuwe regeling vindt u op de onderstaande website van de IRS: 

Hoe vraagt u handelspermissie voor PTP aan als niet-Amerikaanse belastingplichtige?

Klik op Help > Support Center > Message Center. Klik uiterst rechts op Compose. Klik in het uitklapmenu op New ticket.

U wordt gevraagd een categorie te kiezen, kies: Trade Issues -> Other Trade Problem

Hieronder vindt u een sjabloon dat u kunt gebruiken om via een ticket de handel in PTP-symbolen voor niet-Amerikaanse belastingplichtigen mogelijk te maken.

Create Ticket

Wanneer u toch in deze producten wenst te handelen, kunt u dit laten weten door een mail te sturen naar klantendesk@lynx.be.
Hierin dient duidelijk vermeld te staan dat u op de hoogte bent van deze bijkomende belasting. Hieronder kan u de voorbeeldtekst terugvinden wat dient vermeld te worden in uw mail.

We zullen u dan verder op de hoogte houden rond het toekennen van deze permissie voor uw rekening.

Dear Sir or Madam,

I would like to request the permission to trade PTP Securities for my securities account UXXX and accept the IRC 1446 (f) Conditions regarding the 10% tax deduction. Please lift the currently added restriction as soon as possible.

Yours sincerely

Beste klantendesk,

Ik zou graag toestemming willen vragen om PTP effecten te verhandelen voor mijn effectenrekening UXXXXXX en de IRC 1446 (f) voorwaarden met betrekking tot de 10% belastingaftrek te accepteren. Gelieve de momenteel toegevoegde beperking zo snel mogelijk op te heffen.

Met vriendelijke groeten,

Lijst met PTPs met Qualified Notice

PTP-effecten met Qualified Notice zijn te vinden op de volgende link:

Lijst met PTPs zonder Qualified Notice

PTP-effecten zonder Qualified Notice kunt u vinden op de volgende link:

DISCLAIMER

LYNX geeft geen fiscaal of beleggingsadvies. Dit materiaal is uitsluitend opgesteld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als belasting- of beleggingsadvies en er mag niet op worden vertrouwd. U dient uw eigen belasting- en beleggingsadviseurs te raadplegen voordat u een transactie aangaat.

Deze pagina kan links naar websites van derden bevatten of ernaar verwijzen. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Dergelijke websites van derden staan niet onder controle van LYNX. LYNX is in geen geval verantwoordelijk voor de informatie op dergelijke websites van derden.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX