Chat with us, powered by LiveChat

Rekeninginformatie updaten – MiFIR

De MiFID II-richtlijn biedt beleggers met een beperkte beleggingkennis en -ervaring (niet-professionele clienten) een hoog niveau van beleggersbescherming. LYNX moet hierbij rekening houden met uw specifieke situatie. Uw beleggingen moeten bij uw beleggersprofiel aansluiten en aan uw behoeften voldoen. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat alle informatie die wordt verstrekt aan LYNX juist en up to date is en bovendien LYNX op de hoogte te brengen wanneer deze info niet langer juist is. Deze onderstaande formulieren zijn direct afkomstig van Interactive Brokers, partner van LYNX. Ook deze formulieren dient u correct in te vullen. Indien deze informatie niet correct en up to date is, kan het gebeuren dat de cliënt toegang heeft tot financiële instrumenten die niet passend of geschikt zijn voor de cliënt

Hieronder vindt u een verduidelijking van de gevraagde informatie:

Op de eerste pagina Profile Details kan u uw persoonlijke informatie invullen. Velden waarin staat vermeld Optional zijn niet verplicht in te vullen.

Salution: kies hier uw aanhef

First name: voornaam

Last name: achternaam

Marital Status: selecteer uw burgerlijke staat

Number of Dependents: selecteer hier hoeveel personen u ten laste heeft

De volgende grijze velden kunt u niet wijzigen: Gender (geslacht), Date Of Birth (geboortedatum), Country of Birth (geboorteland).

Indien een grijs veld niet de juiste informatie bevat, kan dit worden bijgewerkt door onze backoffice Interactive Brokers. Stuur daarvoor een e-mail met een nieuw kopie van uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs en onder vermelding van uw rekeningnummer naar info@lynx.be. Wij zorgen dat dit dan wordt bijgewerkt.

Primary Country of Citizenship: selecteer hier het land waar u permanent resident bent

Country: selecteer hier het land van uw adres

Street: straatnaam

City: plaats

State/Province: provincie

Postal code: postcode

Indien uw postadres verschillend is van uw woonadres, gelieve dan No aan te duiden en het postadres te verduidelijken.

Phone Type: dit staat standaard op Home ingesteld, dit kan u niet wijzigen. Indien u enkel een mobiel nummer heeft dan kan u dit hier verder invullen.

Phone Country: selecteer het land van uw telefoonnummer

Phone Number: telefoonnummer

 

Indien u bijkomend een mobiele telefoonnummer heeft dan kan u deze toevoegen:

Phone Type: Mobile

Phone Country: selecteer het land van uw telefoonnummer

Phone Number: telefoonnummer

De informatie onder Identification 1 kunt u niet wijzigen. Indien deze informatie niet up to date is dan kunt u ter bewijs een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs per e-mail sturen naar info@lynx.be. Wij zorgen dan dat dit verder verwerkt wordt.

 

Country: selecteer het land waar u fiscaal resident bent

Tax Identification Number en National ID: Dit betreft het BSN-nummer (indien u Nederlander bent). Voorheen sofi-nummer.

Indien ook gevraagd wordt naar een Expirary Date, vul dan even de vervaldatum in van uw identiteitskaart of paspoort die op de voorkant staat vermeld.

Wanneer u niet fiscaal plichtig bent, selecteer hier dan No.

 

Let op! het kan ook voorkomen dat u een veld moet invullen achter National ID of Passport. In dat geval dient u het documentnummer in te vullen en dus niet het BSN-nummer.

Employment Type: selecteer hier uw status

Employer Name: vul hier de naam van uw werkgever in

Nature of Employer’s Business: selecteer hier de sector waarin u werkt

Occupation: vul hier uw functieomschrijving in

Country: selecteer hier het land

Street: straatnaam werkgever

City: stad werkgever

State/Province: provincie of gewest werkgever

Postal code: postcode werkgever

Onderstaande gaat over uw situatie in geheel, dus niet alleen wat u via LYNX belegt.

Annual Net Income in EUR: Geschat bruto jaarinkomen in EUR

Net Worth in EUR: Geschatte netto vermogen in EUR

Liquid Net Worth in EUR: Geschatte liquide netto vermogen in EUR (exclusief onroerend goed)

Total Assets in EUR: Geschat vermogen EUR (inclusief onroerend goed)

Selecteer hier uw bron(nen) van inkomsten/vermogen en ken per bron een % toe. De totale som dient gelijk te zijn aan 100%.

Klik de beleggingsdoelstellingen aan die bij u passen, meerde opties zijn mogelijk:

  1. Growth – Vermogensgroei op de lange termijn door het genereren van dividenden, rente en/of andere soortgelijke passieve inkomstenbronnen.
  2. Hedging - Het nemen van posities in een financieel product om het risico in een ander financieel product af te dekken of te compenseren.
  3. Preservation of Capital and Income Generation -  Behoud van kapitaal en inkomstengeneratie
  4. Profits from Active Trading and Speculation - Het behalen van transactiewinsten over uw beleggingen door gebruik te maken van handelsstrategieën op de korte termijn (u houdt over het algemeen uw posities korter dan 3 jaar aan).

Geef bij Investment Experience uw beleggingservaring aan per product :

  1. aantal jaar ervaring
  2. aantal transcties per jaar
  3. uw kennisniveau: goed of uitstekend

Let op! Het kan zijn dat u tot slot nog uw ervaring met het handelen op margin moet invullen (Trading on Margin). Als u een marginrekening heeft, heeft u de mogelijkheid om op margin te handelen, ondanks dat u daar wellicht geen gebruik van maakt. Om de rekeninginstellingen te behouden kunt u de jaren dat u de rekening heeft en de gedane transacties wel opgeven als ervaring.

Volgende vragen betreffen regelgeving. In de meeste gevallen kunt u alle vragen met No beantwoorden, tenzij u bijvoorbeeld bij een financiële dienstverlener werkt:

1. Is de rekeninghouder of een direct familielid binnen het gezin actief verbonden aan een beleggingsonderneming (broker, bank, hedge fund of andere financiële diensten) als werknemer, bestuurder of eigenaar?

1 Indien het antwoord op deze vraag ja is, dan zal meer informatie gevraagd worden omtrent uw werkgever.

2. Is de rekeninghouder een lid, werknemer, geassocieerde of verwant persoon van een regelgevende of zelfregulerende organisatie of beurs?

3. Is de rekeninghouder ooit onderworpen aan, of begonnen met een rechtszaak, arbitrage of enig ander soort geschil of schikkingsprocedure met een andere makelaar of handelaar?

4. Is de rekeninghouder ooit het onderwerp geweest van een onderzoek of procedure door een beleggingsonderneming of regelgevende of zelfregulerende autoriteit?

5. Is de rekeninghouder een bestuurder, een 10%-aandeelhouder van of een beleidsmedewerker van een beursgenoteerd bedrijf?

W-8BEN en Common Reporting Standard (CRS) zijn 2 belastingformulieren waarbij u het juiste land dient op te geven waarin u belastingplichtig bent. Middels deze formulieren laat u het belastingverdrag voor u werken, bijvoorbeeld tussen Nederland en de VS zodat bij dividenden geen 30% maar 15% wordt ingehouden. U kunt de formulieren ondertekenen door uw naam over te typen in het daarvoor bestemde veld onderaan het formulier. Meer informatie omtrent hoe u deze formulier kan invullen kan u voor een persoonlijke rekening hier terugvinden. Voor een zakelijke rekening, klikt u hier.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX