Chat with us, powered by LiveChat

Vrijstelling roerende voorheffing op dividendaandelen

Sinds 1 januari 2020 is voor elke belastingplichtige natuurlijke persoon  de eerste schijf van 800 euro aan ontvangen dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing.  Deze vrijstelling is van toepassing op alle dividenden, van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. Maar zij geldt echter niet voor dividenden van beleggingsfondsen, juridische constructies en ETF’s.  Meer informatie omtrent de werking kan u hieronder terugvinden: 

Veelgestelde inhoudelijke vragen

Elke natuurlijke persoon die belastingplichtig is in België kan genieten van deze vrijstelling. Rechtspersonen kunnen dus niet van deze vrijstellingsregel genieten.

Deze vrijstellingsmaatregel is van toepassing op alle buitenlandse en Belgische dividenden, maar zij geldt echter niet voor dividenden van beleggingsfondsen, juridische constructies en ETF’s. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnenlandse of buitenlandse dividenden. U kan uw korf tot maximaal 800 euro vullen met:

  • Dividenden waarop roerende voorheffing is ingehouden, of
  • Dividenden waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden

U kan uw korf met vrijgestelde dividenden vullen tot het maximum van € 800. Hierop geldt het RV-tarief van 30%. Het maximaal aan roerende voorheffing die u dus kan recupereren bedraagt dus € 240 voor het inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022).

Indien er binnen uw maximumkorf sprake is van dividenden waarop u wel reeds Belgische voorheffing heeft betaald (bv. Belgische dividenden), dan dient u dit niet aan te geven. U kan de betaalde roerende voorheffing terugvorderen in het vak VII code 1437-18: verrekenbare roerende voorheffing ingehouden op dividenden die van de personenbelasting zijn vrijgesteld. Let er wel op dat u hier enkel de reeds betaalde Belgische roerende voorheffing mag aangeven (maximaal € 240, wat neerkomt op de Belgische roerende voorheffing van 30% op € 800 aan dividenden).

Indien er binnen uw maximumkorf sprake is van dividenden waar u nog geen Belgische roerende voorheffing op heeft betaald, dan dient u de ontvangen netto bedragen niet aan te geven (tot uw korf gevuld is). Het gaat hier dus om buitenlandse dividenden. Het resterende bedrag (uitgezonderd Belgische dividenden aangezien hier reeds roerende voorheffing op afgehouden werd) dient u aan te geven in het vak VII, code 1444-11. 

Let op! U ontvangt een jaaroverzicht van voor en na de migratie van uw rekening, volg voor beide rapporten bovenstaand stappenplan. De optelsom is wat u ingeeft in uw belastingsaangifte.

Hoe gaat dit nu praktisch in zijn werk?

Stel u had in inkomstenjaar 2021 €500 aan Belgische dividenden ontvangen. Hiervan komt er €50 van de premigratie rekening en 450 van de post migratie en huidige rekening. 

De roerende voorheffing in België werd reeds ingehouden en bedraagt €150 ((€ 450 * 0,30) + (50 * 0,30)) en dient ingevuld te worden onder code 1437-18. 

binnenlandse roerende voorheffingLet op! Het is enorm belangrijk om zowel de aan te geven bedragen van uw rekening pre-migratie en post-migratie op te tellen! Dit is het totaalbedrag dat ingevuld dient te worden in uw belastingaangifte.

Stel nu dat uw jaaroverzicht van uw reeds gesloten rekening (voor migratie) een bedrag van €15 aangeeft onder code 1437-18. Dan zal u deze moeten optellen met de overige €135 van uw huidige rekening, wat resulteert in een bedrag van €150 om in te vullen in uw belastingaangifte onder de desbetreffende code.

Let ook op dat deze vrijstelling niet geldt voor dividenden van beleggingsfondsen, juridische constructies en ETF’s.

Stel u had in inkomstenjaar 2021 €1000 aan Buitenlandse dividenden ontvangen. Hiervan komt er 120 euro van de premigratie rekening en 880 euro van de post migratie en huidige rekening. 

De roerende voorheffing in België werd nog niet ingehouden en bedraagt € 300 ((€ 120 * 0,30) + (€880 * 0,30)). U kan echter slechts 800 euro in mindering brengen wat als gevolg heeft dat u (€1000 – €800) 200 euro in vak 1444-11 aangeeft en u de fiscus nog 60 euro moet betalen in plaats van € 300 .

enkel buitenlandse roerende voorheffing

Let op! Het is enorm belangrijk om zowel de aan te geven bedragen van uw rekening pre-migratie en post-migratie op te tellen! Dit is het totaalbedrag dat ingevuld dient te worden in je belastingaangifte.

Stel nu dat uw jaaroverzicht van uw reeds gesloten rekening (voor migratie) een bedrag van €120 aangeeft in vak 1444-11 . Dan zal u deze moeten optellen met de overige €880 van uw huidige rekening, wat resulteert in een bedrag van €1000 om in te vullen in uw belastingaangifte onder de desbetreffende code (eventuele vrijstelling roerende voorheffing nog niet meegerekend).

Let ook op dat deze vrijstelling niet geldt voor dividenden van beleggingsfondsen, juridische constructies en ETF’s.

Stel dat u voor inkomstenjaar 2021 € 2.000 aan dividenden hebt ontvangen. Hiervan zijn er € 600 aan Belgische en € 1.400 aan buitenlandse dividenden. De volgende nuance werd ook gemaakt: 100 euro van de buitenlandse dividenden komt van de oude pre-migratie rekening 

De roerende voorheffing werd op de Belgische dividenden reeds ingehouden en bedraagt € 180 (€ 600 * 0,30) en dient ingevuld te worden onder code 1437-18. De maximumkorf kan echter gevuld worden voor € 800. Dit betekent dat er nog € 200 aan dividenden is die gebruikt mag worden. 

Deze € 200 mag u in mindering brengen van uw buitenlandse dividenden. Dit betekent dus dat er € 1.200 ((€ 1.300 + € 100 ) – € 200)) onder code 1444-11 mag ingevuld worden. 

Het resultaat ziet er dan als volgt uit:
1437-18: € 180
1444-11: € 1.200 

Bovenstaande voorbeeld heeft betrekking op een alleenstaande die niet onder het wettelijk stelsel gehuwd is. 

Let op! Het is enorm belangrijk om zowel de aan te geven bedragen van uw rekening pre-migratie en post-migratie op te tellen! Dit is het totaalbedrag dat ingevuld dient te worden in uw belastingaangifte.

Let ook op dat deze vrijstelling niet geldt voor dividenden van beleggingsfondsen, juridische constructies en ETF’s.

De jaaroverzichten van uw rekening (post- en pre-migratie) kan u terugvinden in uw Client Zone in LYNX+.

Zodra u ingelogd bent in LYNX+, kan u de Client Zone raadplegen door rechtsbovenin op het menu te klikken 1 en te kiezen voor de Client Zone 2.

1
2
Vervolgens kunt u de keuze maken voor de categorie waar u naar opzoek bent (in dit geval: “3  Documenten en Berichten”):
3

Let op! Het is enorm belangrijk om zowel de aan te geven bedragen van uw rekening pre-migratie en post-migratie op te tellen! Dit is het totaalbedrag dat ingevuld dient te worden in uw belastingaangifte. U ontvangt een jaaroverzicht van voor en na de migratie van uw rekening, volg voor beide rapporten bovenstaand stappenplan. De optelsom is wat u ingeeft in uw belastingsaangifte.

Let ook op dat deze vrijstelling niet geldt voor dividenden van beleggingsfondsen, juridische constructies en ETF’s.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX