Chat with us, powered by LiveChat

Wat is de Special Memorandum Account (SMA) en hoe wordt deze waarde berekend?

Wat is de Special Memorandum Account (SMA)?

SMA staat voor Special Memorandum Account. Het betreft een kredietlijn die gecreëerd wordt wanneer de marktwaarde van de effecten op een margin rekening in waarde stijgt (let op: de SMA is dus geen maatstaf van eigen vermogen of cash gelden).

Het doel van deze kredietlijn is om beleggers de mogelijkheid te geven om ongerealiseerde winsten te gebruiken voor het openen van nieuwe posities. Zonder de SMA zou de belegger zijn ongerealiseerde winsten eerst moeten realiseren alvorens hij deze winsten zou kunnen herinvesteren.

Op deze manier helpt de SMA om een stabiele rekeningwaarde te handhaven en onnodige transacties en stortingen te minimaliseren.

Hoe werkt de SMA?

Kenmerkend voor de SMA is dat deze toeneemt als de waarde van de effecten in uw portefeuille stijgt, maar niet afneemt wanneer de waarde van de effecten in portefeuille daalt.

De SMA neemt onder andere af wanneer effecten worden gekocht of als geld wordt teruggeboekt. De enige beperking met betrekking tot het gebruik hiervan is dat extra aankopen of terugboekingen de huidige beschikbare liquiditeit van de rekening niet negatief mogen maken.

Hieronder ziet u een lijst met mogelijke acties en de invloed hiervan op de SMA.

Onderstaande acties zorgen dat de SMA met 100% stijgt:

De volgende acties zorgen dat de SMA met 50% stijgt:

Onderstaande acties zorgen dat de SMA met 100% daalt:

De volgende acties zorgen dat de SMA met 50% daalt:

Rekenvoorbeeld berekening SMA

Het is belangrijk op te merken dat de SMA een optelsom is van elke historische boeking en/of transactie die van invloed is geweest op het niveau van de SMA sinds de rekening is geopend.

Vanwege bovenstaande is het erg lastig om de exacte berekening te geven van de huidige waarde van de SMA op een LYNX rekening (denk aan de tijd die verstreken is sinds het openen van de rekening en het aantal boekingen en transacties dat in desbetreffende periode heeft plaatsgevonden). In theorie is het echter wel mogelijk de SMA te berekenen door alle boekingen en transacties die zijn verricht sinds opening van de rekening na te rekenen.

Om te illustreren hoe de SMA werkt, volgt hieronder een kort voorbeeld.

Een nieuwe klant stort EUR 5,000 op zijn LYNX rekening. Vervolgens koopt hij voor EUR 10,000 aandelen die 50% margin vereisen. Zijn rekeningwaarden zijn na de storting en na de aankoop van de aandelen als volgt:

Rekeningwaarde Na de storting Na de aankoop van de aandelen
1. Cash 5,000 EUR – 5,000 EUR
2. Posities 0 EUR 10,000 EUR
3. Totale waarde rekening (1+2) 5,000 EUR 5,000 EUR
4. Initiële marginvereiste 0 EUR 5,000 EUR
5. Beschikbare Middelen (3-4) 5,000 EUR 0 EUR
6. Special Memorandum Account 5,000 EUR 0 EUR
7. Koopkracht 10,000 EUR 0 EUR

 

De aandelen die voor EUR 10,000 zijn aangekocht, stijgen in waarde en zijn inmiddels EUR 12,000 waard. Door deze ongerealiseerde winst van EUR 2,000 stijgt de SMA met 1,000 EUR (50% van EUR 2,000). Hierdoor kan de klant nu extra aandelen kopen ter waarde van EUR 2,000 (ervan uitgaande dat deze aandelen 50% worden bevoorschot) zonder dat hij hiervoor extra geld hoeft te storten. Ook kan de klant kiezen om EUR 1,000 terug te boeken zonder dat hij hiervoor (een deel van) zijn aandelenpositie hoeft te verkopen.

Voor de volledigheid ziet u hieronder de rekeningwaarden na de aankoop van de aandelen in vergelijking met de rekeningwaarden na de stijging van de aandelen:

Rekeningwaarde Na de aankoop van de aandelen Na de aankoop van de aandelen
1. Cash – 5,000 EUR – 5,000 EUR
2. Posities 10,000 EUR 12,000 EUR
3. Totale waarde rekening (1+2) 5,000 EUR 7,000 EUR
4. Initiële marginvereiste 5,000 EUR 6,000 EUR
5. Beschikbare Middelen (3-4) 0 EUR 1,000 EUR
6. Special Memorandum Account 0 EUR 1,000 EUR
7. Koopkracht 0 EUR 2,000 EUR

 

Tot slot is het belangrijk om op te merken dat de SMA een Reg. T concept is dat gebruikt wordt om te beoordelen of effectenrekeningen voldoen aan de initïele marginvereisten die van de ene op de volgende handelsdag aangehouden moeten worden. De SMA wordt dus niet gebruikt om te bepalen of effectenrekeningen voldoen aan de marginvereisten voor positiebehoud tijdens de handelsdag of van de ene op de volgende handelsdag. Bovendien is de SMA alleen van kracht op het UK Securities segment van uw effectenrekening en niet op het UK Commodities of UK Regulated segment. Bovenstaande informatie houdt in dat een negatieve waarde van de SMA op het moment dat de “overnight” marginvereisten ingaan (21:50 Nederlandse tijd) tot gedwongen liquidatie(s) van positie(s) leidt.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX