Chat with us, powered by LiveChat

Disclaimer kostenoverzicht

LYNX beveelt uitsluitend de uitvoeringsdiensten van Interactive Brokers UK Limited (IBUK) aan en geeft orders van klanten door aan IBUK. LYNX voegt daarom de kosten en lasten van haar diensten, bestaande uit het ontvangen en uitvoeren van orders, samen met de kosten en lasten van de orderuitvoeringsdiensten die door IBUK worden geleverd. LYNX is verplicht rekening te houden met de kosten en lasten die verband houden met de verlening van andere beleggings- of nevendiensten door andere ondernemingen wanneer LYNX de klant naar deze andere ondernemingen heeft doorverwezen (in ons geval is dat IBUK). Dientengevolge is een groot deel van de informatie in deze overzichten verstrekt door IBUK.

LYNX streeft ernaar haar klanten volledige, tijdige en accurate informatie te verstrekken. LYNX baseert zich op gegevens van IBUK met betrekking tot de kosten die zij in rekening brengen zoals uiteengezet in IB’s Account Management. LYNX besteedt veel zorg aan het samenstellen en onderhouden van deze overzichten en maakt gebruik van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, maar kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de door IBUK verstrekte informatie.

LYNX wil benadrukken dat u rekening moet houden met het feit dat de cijfers in deze overzichten zijn afgeleid van de door IBUK verstrekte gegevens.

Het is derhalve mogelijk dat de gegevens in de voornoemde overzichten afwijken van hetgeen in de rapportages binnen Account Management van IBUK wordt weergegeven. In het bijzonder kan de uitsplitsing van bepaalde kostencategorieën zoals weergegeven in Account Management afwijken van de uitsplitsing van kostencategorieën zoals weergegeven door LYNX in het aan u overhandigde kostenoverzicht.

De klant blijft verantwoordelijk voor de controle van zijn/haar effectenportefeuille die bij IBUK wordt aangehouden via Account Management.

Als de klant deze informatie zonder verificatie opvolgt, erkent en aanvaardt de klant de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie in de overzichten. LYNX herinnert de klant eraan dat het ten zeerste wordt aanbevolen dat u alle informatie in deze overzichten controleert met uw persoonlijke situatie in Account Management van Interactive Brokers (klik hier voor instructies). Dit betekent ook dat van de klant zelf wordt verwacht dat deze eventuele onjuiste informatie opspoort, rekening houdend met zijn/haar specifieke situatie.

De klant erkent en aanvaardt dat LYNX, noch de leveranciers of ontwerpers van de software of de inhoud van de rapporten enige garantie geven of verantwoordelijk zijn voor de wettigheid, kwaliteit, functionaliteit, gebrek aan informatie en/of gebreken, beschikbaarheid van de rapporten of de inhoud van de rapporten, of de juistheid van de gepresenteerde gegevens afkomstig van Interactive Brokers.

Vragen, suggesties en klachten kunnen worden gericht aan de LYNX Helpdesk, of neem contact op met LYNX via info@lynx.be.