Chat with us, powered by LiveChat

Expiratie AEX Indexopties?

Een van de meest gestelde vragen is wanneer een bepaalde optie expireert en hoe een geëxpireerde optiepositie wordt afgewikkeld. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de beurs waar het optiecontract wordt verhandeld, de onderliggende waarde en eventueel de handelsklasse. In dit artikel bespreken wij de expiratie en afwikkeling van AEX indexopties die via de FTA (Financiële Termijnmarkt Amsterdam) worden verhandeld.

Hieronder bespreken wij allereerst hoe de expiratieprijs tot stand komt. Vervolgens behandelen wij de stijl van opties, de afwikkelingsmethoden en de verschillende handelsklassen die beschikbaar zijn voor AEX indexopties.

De expiratieprijs is de koers waartegen geëxpireerde opties worden afgewikkeld. Voor AEX indexopties wordt de expiratieprijs berekend door de gemiddelde prijs van de AEX-index tussen 15:30 en 16:00 uur te nemen. Dit gemiddelde wordt berekend door elke minuut de stand van de index vast te leggen. Vanaf 15:30 wordt dus eenendertig maal op elke ronde minuut de indexstand genomen om de expiratiekoers te berekenen. Om 16:00 uur zijn de opties geëxpireerd en is het niet meer mogelijk om in de desbetreffende opties te handelen.

De twee meest gangbare uitoefenstijlen zijn Amerikaanse stijl en Europese stijl. Deze naamgeving heeft niets te maken met de plaats waar de opties verhandeld worden, maar met de wijze van optieafwikkeling. Bij Amerikaanse stijl opties vindt fysieke levering plaats. Dit betekent dat de onderliggende waarde in aandelen wordt geleverd op de expiratiedatum.

Bij Europese stijl opties vindt geen fysieke levering plaats, maar cash settlement: de waarde van de optie wordt cash afgerekend op expiratiedatum. Bij Amerikaanse stijl opties is het mogelijk om over te gaan tot early exercise. Dit houdt in dat de houder van de call- of putoptie op ieder moment zijn recht kan uitoefenen (dus al vóór de expiratiedatum) en daarmee voortijdig de aandelen kan opvragen of overgaan tot levering.

Europese stijl opties worden op expiratiedatum cash gesetteld. AEX indexopties zijn van Europese stijl.

Met betrekking tot de afwikkeling van opties wordt onderscheid gemaakt tussen cash settlement en fysieke levering. Bij cash settlement wordt het verschil tussen de uitoefenprijs en de expiratieprijs in geld (cash) verrekend. Bij fysieke levering wordt de onderliggende waarde waarop het optiecontract betrekking heeft daadwerkelijk geleverd. AEX indexopties worden te allen tijde cash gesetteld.

Bovenstaande informatie is ook terug te vinden in de effectbeschrijving in het LYNX handelsplatform. Om de effectbeschrijving te bekijken, klikt u twee keer met uw linkermuisknop op het gewenste product. Hieronder ziet u een voorbeeld van een AEX maandoptie.

Op de AEX index zijn dag-, week- en maandopties beschikbaar. Dagopties zijn beschikbaar voor maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op de FTA zijn dagopties te herkennen aan de handelsklasse die begint met A en gevolgd wordt door de bijbehorende expiratiedag, bijvoorbeeld A10 in onderstaande afbeelding. Weekopties beginnen met de afkorting AX gevolgd door het desbetreffende weeknummer, bijvoorbeeld AX2 in onderstaande afbeelding. AX3 bestaat niet, want dit is de reguliere maandoptie met AEX als afkorting. De expiratieprijs wordt voor dag-, week- en maandopties op de AEX index op dezelfde manier berekend. Ook de uitoefenstijl en afwikkeling is voor alle handelsklasses van de AEX indexopties hetzelfde.