Chat with us, powered by LiveChat

Hoe kan ik de pre-orderinstellingen wijzigen?

In de LYNX Trading applicatie is het mogelijk om de pre-instellingen te wijzigen bij een order. Indien deze instellingen niet correct staan ingesteld kan u een foutmelding krijgen wanneer u een order wilt verzenden naar de markt. Hoe u deze foutmelding vermijdt en de standaardinstellingen wijzigt, leest u hieronder.

Om de standaardinstellingen van een order te wijzigen via de LYNX Trading applicatie, gaat u in de app naar het menu More 1 en klikt u vervolgens op Configuration 2. U kiest in het volgende scherm Trading Settings 3, hierna kan u het financiële instrument 4 kiezen waarvoor u de instellingen wenst te wijzigen.

2
1
3
4

U kan diverse pre-instellingen omtrent uw orderingave standaard configureren:

 1. Timing: Geldigheidsduur
 2. Size: Hoeveelheid
 3. Primary Order: Hoofdorder
 4. Target Order: Gekoppeld limiet order om winst te nemen
 5. Attached Stop Order: Gekopppeld stop order om verlies te nemen
 6. Miscellaneous: Diversen
 7. Precautionary: Instellingen voor veiligheidswaarschuwingen
 8. New Ticker-Specific setting: Specifieke instellingen configuren voor specifieke ticker code

Geldigheidsduur 1

U kan kiezen tussen:

 • DAY: dagorder
 • GTC: Good Till Cancel
 • OPG: At Opening

Ook kan u aanvinken of u uw order wilt uitvoeren buiten reguliere handelsuren 2.

Hoeveelheid

Quantity 3 : standaardhoeveelheid instellen op basis van:

 • Shares: aantal stuks
 • Amount: een bepaald bedrag
 • All available size: bied- en laathoeveelheid

Hoofdorder

Order Type 4
Limit Price: standaard op Ask
Offset +/-: limietprijs bepaalde waarde, %,  of ticks onder of boven de laatprijs

1
1
2
3
3
4

Target order

Order Type 5
Limit Price: standaard op Ask
Offset +/-: limietprijs bepaalde waarde, % of ticks onder of boven de laatprijs

Attached Stop order

Order Type 6
Limit Price: standaard op Ask
Offset +/-: limietprijs bepaalde waarde, % of ticks onder of boven de laatprijs

Precautionary (veiligheidswaarschuwing)

Price percentage 7: Limiet prijs wijkt max. 3% af van de huidige marktprijs, zoniet waarschuwing
Total Value Limit: Maximale totale waarde
Size limit: Maximum aantal stuks
Size Modification Limit %: maximale procentuele verandering in prijs
Number of ticks:  Maximum aantal ticks tot waarschuwing

5
6
7

Wanneer u bij het inleggen van een order onderstaande foutmelding krijgt, betekent dit dat de pre-instellingen niet correct of niet ingevuld zijn. Om deze instellingen te corrigeren gaat u onderaan rechts naar het menu More 1 en kiest u voor Configuration 2.

Vervolgens gaat u naar Trading Settings 3 door op het pijltje te klikken, hier krijgt u de mogelijkheid om voor elk type effect de pre-instellingen te bepalen. In het voorbeeld hieronder kiezen we voor Stocks 4 .

2
1
3
4

Voor elke type product kan u de parameters via Trading Settings wijzigen. We kiezen voor Primary Order 5 aangezien de foutmelding de pre-instellingen betreft omtrent Primary Order – Limit Price. Om Primary Order te selecteren, klikt u op het pijltje rechts ervan.

U kan nu uw voorkeur ingeven bij Limit Price 6, u krijgt volgende mogelijkheden:

 • None: geen, dit is de oorzaak van de foutmelding
 • Bid: als limietprijs wordt standaard de biedprijs voorgesteld
 • Ask: als limietprijs wordt standaard de laatprijs voorgesteld
 • Bid/Ask Midpoint: als limietprijs wordt standaard het middelpunt tussen bied en laat voorgesteld

Wij kiezen om de limietprijs standaard in te stellen op de laatprijs (ask) 7, de instelling gaat namelijk uit van een kooporder, indien u een verkooporder ingeeft zal de parameters automatisch omdraaien naar de biedprijs (Bid). Klik op Gereed 8 om uw keuze te bevestigen.

Om terug te keren naar uw portefeuille klikt u op het pijltje 9 bovenaan links.

5
6
9
9
7