Chat with us, powered by LiveChat

Portfolio Analyst: Een uitgebreide analyse van uw portefeuille

Portfolio Analyst: Een uitgebreide analyse van uw portefeuille[/lynx_se_question]In het administratieve gedeelte van uw effectenrekening kunt u een rapport opvragen waarmee u uw portefeuille kan analyseren. Het rapport is alleen te verkrijgen in het Engels en toont onder andere een overzicht van uw posities en uw resultaat over de gekozen periode. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het rapport aan te passen naar uw persoonlijke wensen. Hieronder wordt uitgelegd hoe u dit rapport kunt opvragen.

In april 2021 werd geverifieerd dat PortfolioAnalyst in overeenstemming met de Global Investment Performance Standards (GIPS®) berekeningsmethodologieën. Concreet wil dit zeggen dat uw beleggingsprestaties volledig en eerlijk worden gepresenteerd. Ook gegevens in alle bronnen op een consistente en transparante manier worden gepresenteerd.

Bij de portefeuille checkup vindt u in één oogopslag een overzicht van de belangrijkste portefeuille-analyses, inclusief portefeuillerendement, risicomaatstaven zoals Max Drawdown, Peak-to-Valley, Sharpe Ratio en Standard Deviation, en portefeuilledistributie per geografie, activaklasse en sector. Bovendien kunnen maatschappelijk bewuste beleggers de geconsolideerde ESG-ratings (Environmental, Social and Governance) van hun portefeuille analyseren.

De NIW en rendementen kunnen worden weergegeven in een naar geld gewogen of een naar tijd gewogen formaat. En de grafiekweergave en bijbehorende tabel kunnen worden weergegeven of verborgen met behulp van deze blauwe en witte pictogrammen.

Risico metingen

Bekijk de risico-implicaties van uw portefeuille over 30 dagen, op één jaar en sinds de oprichting aan de hand van de volgende maatstaven:

  • Max Drawdown: Maximaal verlies van een piek tot een dieptepunt van een portefeuille.
  • Peak-to-Valley: Grootste cumulatieve procentuele daling ten opzichte van de hoogste waarde (piek) van de portfolio.
  • Sharpe Ratio: Het gemiddelde rendement boven het risicovrije percentage per volatiliteitseenheid.
  • Standard Deviation: De variabiliteit van het verwachte rendement van een portefeuille.

Om uw rendement te vergelijken met een marktindex, klikt u op het pictogram Benchmark toevoegen en selecteert u maximaal drie benchmarks. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent om deze toe te voegen aan uw grafiekweergave.

De tabel onder de grafiek splitst de posities uit per activaklasse, maar ook per rekening in het geval dat u externe rekeningen toevoegt. Over een externe rekening toevoegen leest u hieronder meer.

Genereer dagelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse rapporten en meet de prestaties met tijd- of geldgewogen rendementen. Hier kan u uw prestaties met meer dan 200 benchmarks uit de sector of met uw eigen benchmarks vergelijken.

Rapporten

Met standaardrapporten kunt u snel de prestaties van uw portefeuille analyseren zonder een aangepast rapport aan te maken. U kan een kort rapport met een duidelijk overzicht downloaden.

Een momentopnamerapport (snapshot) is een samenvatting van één pagina van het rendement van uw rekening, de NIW, de assetallocatie en de verdeling van het rendement.

Een gedetailleerd rapport bevat elke combinatie van gespecialiseerde individuele rapporten, inclusief vergelijkingen met benchmarks in de sector, voor een verscheidenheid aan prestatieanalyses.

Een voorbeeld van de momentopname PDF

Het tabblad Concentratie neemt een rekening (of geselecteerde rekeningen) en voert een concentratieanalyse uit op hun holdings door te kijken naar Holdings en Exposure.

Ontdek uw totale blootstelling aan fondsen en bekijk de weging van uw ETF’s of beleggingsfondsen per top 10 holdings, regio of sectorallocatie. Hier wordt ook rekening gehouden met de samenstelling van ETF’s zodanig dat de werkelijke concentratie van uw positie wordt weergeven.

Deze handige tool houdt rekening met de componenten van elk ETF en fondsen in de portefeuille en beoordeelt op basis van allocatie per activaklasse, sector, regio, land en financiële sector. Elk component geeft een taartdiagram weer om de holdings voor u weer te geven.

Met onze fondsen ontleding kan u precies zien wat er precies per ETF of fonds wordt aangehouden. De concentratie van uw portefeuille wordt hierdoor ook een pak transparanter.

Met het tabblad ESG kunt u de geconsolideerde ESG-ratings van een of meer van uw rekeningen beknopt visualiseren.  U kunt een uitsplitsing zien van hoe de metingen worden berekend en wat ze dekken door op het help-icoon rechtsboven in het scherm te klikken. De onderdelen van de factorpijlers Maatschappij, Bestuur en Overheid worden weergegeven in de drie vakjes onderaan het scherm.

Let op de hyperlink naar onze ESG White Paper links onderaan het scherm voor meer gedetailleerde informatie.

Het tabblad Externe rekeningen is uw startpunt voor het toevoegen van externe rekeningen om een uitgebreide analyse uit te voeren met PortfolioAnalyst. Zo kan u bijvoorbeeld een cryptoportefeuille koppelen via populaire cryptobrokers om een volledig beeld van uw investeringen te hebben.

Ten slotte vindt u op het tabblad Education Center koppelingen naar FAQ’s en andere informatiebronnen die u helpen PortfolioAnalyst te begrijpen.

Ook bij de configuration kan u bijvoorbeeld uw vooropgesteld investeringplan vertalen in uw allocation goals (De allocatie doelstellingen)