Chat with us, powered by LiveChat

Rekeningoverzicht bekijken in de mobiele applicatie

Wanneer u inlogt op de LYNX-trading applicatie dan komt u onmiddellijk op uw accountoverzicht terecht waar een heel aantal waarden van de balans van uw portefeuille zichtbaar zijn. De interpretatie van de belangrijkste waarden kunt u hieronder terugvinden.

U bevindt zich nu in het menu Account 1 waar u als eerste tab Balances 2, het saldi-overzicht, terugvindt. Hieronder worden de saldi besproken:

 • Net Liquidation Value: Totale Waarde Portefeuille= uw totale cash waarde + de waarde van uw aandelen + de waarde van uw opties + het resultaat van uw futurehandel
 • Net Liquidation Uncertainty: geeft uw totale portefeuillewaarde weer maar rekening houdend met de bewegingen buiten de reguliere handelsuren
 • Equity with Loan Value:
  • Cash-rekening= settled cash
  • Marge-rekening= totale cashwaarde + waarde aandelen + waarde obligaties + waarde fondsen + waarde Europese & Aziatische opties
 • Reg T Equity with Loan Value:
  • Cash-rekening= settled cash
  • Marge-rekening= Totale cashwaarde + waarde Aandelen + waarde obligaties + waarde fondsen + niet-V.S. & Canadese effecten optiewaarde + opgebouwde interest + opgebouwd dividend
 • Securities Gross Position Value: dit is de som van de absolute waarde van uw posities met uitzondering van cash, index futures en VS certificaten
 • Cash: dit is uw settled cash + verkopen op moment van handelen + toekomstige W&V
 • MTD Interest:  Month-to-date interesten= opgebouwde interest begin van de maand tot vandaag
1
2

In de tabs bovenaan heeft u de mogelijkheid om te wisselen naar het segment Margins 3 waar u een overzicht krijgt van de marginwaarden of -vereisten voor uw LYNX-rekening. De interpretatie van de belangrijkste waarden kunt u hieronder terugvinden:

 • ReqT Margin: de initiële marge vereisten wordt berekend volgens de US Regulation T regels, doorgaans betreft dit 50% van de waarde van de aandelen die u in uw portefeuille heeft
 • Current Initial Margin: huidige initiële margin= de marge die was vereist om de posities die u in bezit heeft aan te gaan
 • Post-Expiry Margin @ Open (predicted): dit is de marge die u moet aanhouden na de eerstvolgende expiratie. Dit is alleen van invloed als u effecten in uw portefeuille heeft zoals opties die binnenkort expireren
 • Current Maintenance Margin: Huidige margevereiste positiebehoud= de marge die vereist is om uw huidige posities te behouden
3

De volgende tab betreft uw Funds 4 waar u een overzicht van de fondsen in uw portefeuille krijgt. De interpretatie van de belangrijkste waarden vindt u hieronder terug:

 • Current Available Funds: huidige beschikbare middelen= het bedrag waarvoor u nog maximaal posities kunt openen m.a.w. uw bestedingsruimte
 • Current Excess Liquidity: huidige beschikbare liquiditeit= de waarde waarmee uw portefeuille maximaal mag afnemen voordat automatisch posities geliquideerd worden
 • Special Memorandum Account: dit is de maatstaf om ongerealiseerde winsten te gebruiken om nieuwe posities te kunnen openen en dient op het einde van de handelsdag steeds positief te zijn
 • Look Ahead Available Funds: eerstvolgende beschikbare liquide middelen= weergave van de bestedingsruimte rekening houdend met de margevereisten van de eerstvolgende periode
 • Buying Power: Koopkracht= uw maximale bestedingsruimte voor bepaalde aandelenmarkten, intraday zal dit standaard 4 keer uw huidige beschikbare liquiditeit zijn, nabeurs zal dit neerkomen op 2 keer

Via deze weg kunt u eveneens uw F-rekening raadplegen door op de pijl te klikken bij Total 5, hiermee kan u het segment van de UK Regulated 6 opvragen. Wat de F-rekening precies inhoudt, vindt u hier terug.

4
5
6

Het Mkt. Value segment 7 betreft de globale marktwaarde voor alle valutaposities in uw portefeuille. Wanneer u op de pijl klikt bij USD 8, in dit voorbeeld is dit onze basismunt, dan kunt u vlot uw andere valutaposities raadplegen die u in uw portefeuille aanhoudt. Zo kan u nagaan welk bedrag er juist in welke beleggingsproducten is geïnvesteerd.

8
7

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX