Chat with us, powered by LiveChat

Hoe kan ik mijn rekeningwaarde bekijken?


U kunt via het handelsplatform alle belangrijke waarden van uw rekening bekijken. U doet dit door op de button Rekening 1 te klikken. Hierna opent een nieuw venster waar uw rekeninggegevens zijn opgedeeld in verschillende tabellen. Als u LYNX+ gebruikt als platform dan vindt u deze gegevens onder het kopje Portefeuille. Kijk daarvoor in dit artikel.

1

Let op: In de uitleg hieronder zijn alle rekeninggegevens zichtbaar. Mocht dit bij u niet het geval zijn, klik dan aan de rechterkant van de betreffende tabel op +.

Wanneer u de eerste tabel Balans uitklapt, krijgt u het volgende overzicht:

 • Totale Waarde Portefeuille (TWP) – Geeft de totale waarde van uw effectenrekening weer.
  • TWP is uw totale cash waarde + de waarde van uw aandelen + de waarde van uw opties + het resultaat van uw futurehandel.
 • Effecten + Cash – Futuremargin – Indien u geen futures handelt of in bezit heeft, is dit getal hetzelfde als de Totale Waarde Portefeuille
 • Vorige Dag Effecten + Cash – Futuremargin
 • Reg T Effecten + Cash – Futuremargin
 • Volledige Positiewaarde Effecten – Totale waarde van alle aangehouden effecten
 • Totale Cash Waarde
 • Opgebouwde rente – Toont de totale opgebouwde rente van de lopende maand

Om uw margin vereisten te controleren, kunt u bij het tweede kopje “Margin Vereisten” kijken. Zie onderstaande afbeelding:

marginvereisten-2

 • Reg T Margin – de initiële margin vereisten berekend volgens de “US Regulation T” regels. Doorgaans betreft dit 50% van de waarde van de aandelen die u in uw portefeuille heeft.
 • Huidige Initiële Marge – de marge die vereist is geweest om de posities die u in bezit heeft aan te gaan.
 • Post-Expiry Margin @ Open (predicted) – de marge die u moet aanhouden na de eerstvolgende expiratie. Dit is alleen van invloed als u effecten in uw portefeuille heeft, zoals opties, die binnenkort expireren.
 • Huidige Marginvereiste Positiebehoud – de marge die vereist is om uw huidige posities te behouden.
 • Projected Look Ahead Initiële Marge – de marge die vereist is geweest om de posities die u in bezit heeft aan te gaan, rekeninghoudend met de marginvereisten van de eerstvolgende periode van marginberekening.
 • Projected Look Ahead Marginvereiste Positiebehoud – de marge die vereist is om uw huidige posities te behouden, rekeninghoudend met de marginvereisten voor de eerstvolgende periode van marginberekening.
 • Projected Overnight Initiële Marge – de marge die vereist is geweest om de posities die u in bezit heeft aan te gaan, rekeninghoudend met de marginvereisten die gelden buiten reguliere handelstijden.
 • Projected Overnight Marginvereiste Positiebehoud – de marge die vereist is om uw huidige posities te behouden, rekeninghoudend met de marginvereisten die gelden buiten reguliere handelstijden.

Doorgaans zijn de marginvereisten buiten reguliere handelstijden tweemaal zo hoog als de marginvereisten tijdens de reguliere handelstijden. De marginvereisten die buiten reguliere handelstijden gelden, gaan een kwartier voor sluiting van de desbetreffende beurs in.

Onder het derde kopje Beschikbaar voor Handel ziet u hoeveel middelen u nog beschikbaar heeft voor handel.

 • Huidige Beschikbare Liquide Middelen (HBLM) – geeft uw bestedingsruimte weer. Dit is het bedrag waarvoor u nog maximaal nieuwe posities kunt openen.
  • HBLM = Totale Waarde Portefeuille -/- Huidige Initiële Marge
 • Huidige Beschikbare Liquiditeit (HBL) – de waarde waarmee uw portefeuille maximaal mag afnemen voordat automatisch posities geliquideerd worden.
  • HBL = Totale Waarde Portefeuille -/- Huidige Marginvereiste Positiebehoud
 • Post-Expiry Excess (predicted) – geeft een indicatie van uw Huidige Beschikbare Liquiditeit na expiratie van effecten die binnenkort expireren.
 • Special Memorandum Account (SMA) – de SMA moet aan het einde van de handelsdag altijd positief zijn, maar mag gedurende de handelsdag eventueel negatief zijn. Voor meer informatie wanneer er positie geliquideerd worden als de SMA negatief is, klik hier. En voor meer informatie over de manier waarop de SMA berekend wordt klik hier.
 • Eerstvolgende Beschikbare Liquide Middelen – geeft uw bestedingsruimte weer, rekeninghoudend met de marginvereisten van de eerstvolgende periode.
 • Eerstvolgende Beschikbare Liquiditeit – beschikbare ruimte voordat er verplicht posities bij u worden gesloten, rekeninghoudend met de marginvereisten van de eerstvolgende periode.
 • Beschikbare Liquide Middelen Buiten Reguliere Handelstijden – geeft uw bestedingsruimte weer, rekeninghoudend met de nabeurse (na sluiting van de beurs) marginvereisten.
 • Beschikbare Liquiditeit Buiten Reguliere Handelstijden – beschikbare ruimte voordat er verplicht posities bij u worden gesloten, rekeninghoudend met de marginvereisten na sluiting van de beurs.
 • Koopkracht – geeft uw maximale bestedingsruimte voor bepaalde aandelenmarkten weer (standaard wordt hier voor intraday 4 keer uw Huidige Beschikbare Liquiditeit weergegeven; nabeurs komt het op 2 keer uw Huidige Beschikbare Liquiditeit. Let wel: voor de meeste beurzen kunt u intraday maximaal 3 keer uw bestedingsruimte aan aandelen kopen).
 • Hefboom – geeft aan hoeveel van uw posities wordt gefinancierd met uw eigen geld en hoeveel met geleend geld. In het voorbeeld heeft u een hefboom van 1.53. Dit geeft aan dat de huidige posities mede door geleend geld worden gefinancierd (in totaal wordt 53% gefinancierd door geleend geld). Een hefboom van 1 geeft aan dat het gehele cashsaldo op uw rekening wordt gebruikt om uw posities te financieren. Bij een hefboom onder de 1 financiert u de posities met uw een deel van uw cashsaldo.
 • Berekening Aankomende Wijzigingen – laat zien wanneer de nieuwe marge periode begint.
 • Nog mogelijke Daghandelingen (T,…,T+4) – geeft aan hoeveel daghandelingen in Amerikaanse aandelen, obligaties en opties u de komende dagen nog beschikbaar heeft.

Onder het derde kopje Beschikbaar voor Handel ziet u hoeveel middelen u nog beschikbaar heeft voor handel.

 • Huidige Beschikbare Liquide Middelen (HBLM) – geeft uw bestedingsruimte weer. Dit is het bedrag waarvoor u nog maximaal nieuwe posities kunt openen.
  • HBLM = Totale Waarde Portefeuille -/- Huidige Initiële Marge
 • Huidige Beschikbare Liquiditeit (HBL) – de waarde waarmee uw portefeuille maximaal mag afnemen voordat automatisch posities geliquideerd worden.
  • HBL = Totale Waarde Portefeuille -/- Huidige Marginvereiste Positiebehoud
 • Post-Expiry Excess (predicted) – geeft een indicatie van uw Huidige Beschikbare Liquiditeit na expiratie van effecten die binnenkort expireren.
 • Eerstvolgende Beschikbare Liquide Middelen – geeft uw bestedingsruimte weer, rekeninghoudend met de marginvereisten van de eerstvolgende periode.
 • Eerstvolgende Beschikbare Liquiditeit – beschikbare ruimte voordat er verplicht posities bij u worden gesloten, rekeninghoudend met de marginvereisten van de eerstvolgende periode.
 • Beschikbare Liquide Middelen Buiten Reguliere Handelstijden – geeft uw bestedingsruimte weer, rekeninghoudend met de nabeurse (na sluiting van de beurs) marginvereisten.
 • Beschikbare Liquiditeit Buiten Reguliere Handelstijden – beschikbare ruimte voordat er verplicht posities bij u worden gesloten, rekeninghoudend met de marginvereisten na sluiting van de beurs.
 • Koopkracht – geeft uw maximale bestedingsruimte voor bepaalde aandelenmarkten weer (standaard wordt hier voor intraday 4 keer uw Huidige Beschikbare Liquiditeit weergegeven; nabeurs komt het op 2 keer uw Huidige Beschikbare Liquiditeit. Let wel: voor de meeste beurzen kunt u intraday maximaal 3 keer uw bestedingsruimte aan aandelen kopen).
 • Hefboom – geeft aan hoeveel van uw posities wordt gefinancierd met uw eigen geld en hoeveel met geleend geld. In het voorbeeld heeft u een hefboom van 1.53. Dit geeft aan dat de huidige posities mede door geleend geld worden gefinancierd (in totaal wordt 53% gefinancierd door geleend geld). Een hefboom van 1 geeft aan dat het gehele cashsaldo op uw rekening wordt gebruikt om uw posities te financieren. Bij een hefboom onder de 1 financiert u de posities met uw een deel van uw cashsaldo.
 • Berekening Aankomende Wijzigingen – laat zien wanneer de nieuwe marge periode begint.

Wanneer u de vierde tabel Marktwaarde – Werkelijke Valutapositie uitklapt, krijgt u het volgende overzicht:

Marktwaarde

In het voorbeeld hierboven ziet u dat er op deze rekening verschillende valuta staan: Australische dollars (AUD), euro’s (EUR), Hong Kong dollars (HKD), Japanse yens (JPY) en Amerikaanse dollars (USD). In de onderste rij wordt aangegeven wat de waarde van de verschillende valuta’s is, genoteerd in euro’s.

 • Totaal Cash – geeft het geldsaldo aan dat u op uw rekening heeft staan

In het voorbeeld heeft u 6.424 EUR en 41.409 USD op uw rekening staan. U heeft echter 25 AUD en 451 HKD geleend. Over het geleende bedrag betaalt u rente. In totaal heeft u, omgerekend naar euros, 36.233 EUR  op uw rekening staan. Dit bedrag kunt u tevens terugvinden in de tabel Balans, onder Totale Cash Waarde.

 • Aandeel – geeft weer wat de waarde van uw aandelen in uw portefeuille is.

In het voorbeeld heeft u voor 42 EUR aan aandelen in uw portefeuille.

 • Opties – geeft weer wat de waarde van uw opties in uw portefeuille is.
 • Futures W&V – geeft de winst of verlies weer op futures die u in uw portefeuille heeft.
 • Totale Waarde Portefeuille – geeft de totale waarde weer van de portefeuille per valuta.

In het voorbeeld heeft u een Totale Waarde van uw Portefeuille (in EUR) van 6.532 EUR. De totale waarde van uw portefeuille van alle valuta’s bij elkaar is hier 36.383 EUR. Dit bedrag kunt u tevens terugvinden in de tabel Balans, onder Totale Waarde Portefeuille.

 • W&V Ongerealiseerd – geeft de ongerealiseerde winst of verlies weer van de lopende posities.

In het voorbeeld heeft u een ongerealiseerde winst van 28 EUR op de aandelen die u in bezit heeft.

 • Gerealiseerde W&V – geeft de gerealiseerde winst of verlies weer op gesloten posities.

In het voorbeeld heeft u een gerealiseerde winst van 5 EUR. Als u op dit moment uw openstaande posities sluit, dan zal de ongerealiseerde winst van 28 EUR bij uw gerealiseerde winst worden opgeteld. Hier worden nog wel transactiekosten van afgetrokken.

Het handelsplatform is zeer flexibel met valuta’s. Stel u stort 10.000 EUR en u koopt Amerikaanse effecten aan voor een waarde van 5.000 USD. Effectief blijft u dan 10.000 EUR positief staan en wordt er een negatieve positie aangegaan gelijk aan 5.000 USD . Dit betekent dat u automatisch verzekerd bent tegen valutarisico. Als de dollarkoers namelijk daalt, worden uw Amerikaanse effecten uitgedrukt in andere valuta minder waard. Echter, hoeft u later ook minder euro’s om te wisselen om de negatieve dollarstand te vereffenen.

Denkt u echter dat de dollar gelijk zal stijgen of gelijk blijft, dan loont het om direct het negatieve dollarbedrag te salderen. U kunt dit gemakkelijk doen door in het handelsplatform euro’s te verkopen en dollars aan te kopen.

Wanneer u de vijfde tabel Valuta Portefeuille – Fictieve Valuta Posities uitklapt, krijgt u het volgende overzicht:Fictieve Valuta Posities

LET OP: De gegevens die u in de tabel Valuta Portefeuille – Fictieve Valuta Posities ziet staan, worden alleen gebruikt door valutabeleggers die voor speculatiedoeleinden eenzijdige valutaposities innemen.

Alle andere beleggers dienen de Valuta Portefeuille als ‘fictieve positie te beschouwen. Wij raden u daarom aan om de Valuta Portefeuille onzichtbaar te maken. Dit doet u door op het woord Valuta Portefeuille te klikken, zodat de tabel wordt ingeklapt. U zult de ‘fictieve valutaposities hierdoor niet meer zien in het handelsplatform.

Voor de actieve valutahandelaren staat hieronder uitgelegd wat de kolommen in bovenstaande tabel inhouden:

 • Positie – de positie in een valuta.
 • Marktwaarde – marktwaarde van de positie.

In het voorbeeld heeft u een positie van 1K in de EUR.JPY. De marktprijs is op dit moment JPY 141.408. De totale marktwaarde voor deze positie is dus JPY 141,408 (1,000 keer JPY 141.408).

 • Marktprijs – de huidige marktprijs.
 • Gemiddelde Prijs – gemiddelde prijs per eenheid die is betaald voor het aankopen van de positie (inclusief betaalde transactiekosten).
 • W&V Ongerealiseerd – geeft de ongerealiseerde winst of verlies weer van de lopende posities.

In het voorbeeld heeft u een ongerealiseerde winst van 100 JPY op uw USD.JPY positie en een ongerealiseerd verlies van -622 USD op uw EUR.USD positie, -2 JPY op uw EUR.JPY positie en -5 HKD op uw EUR.HKD positie.

 • Gerealiseerde W&V – geeft de gerealiseerde winst of verlies weer op gesloten posities.
 • Liquideer als Laatste – geeft aan of u deze positie als laatste wilt sluiten indien verplicht posities dienen te worden gesloten.

Wanneer u de zesde tabel Portefeuille uitklapt, krijgt u het volgende overzicht:

Portefeuille

 • Effect omschrijving – symbool van het effect dat u in uw portefeuille heeft.
 • Positie – aantal eenheden dat u in bezit heeft van het desbetreffende effect.
 • Valuta – de valuta waarin het effect is genoteerd.
 • Marktwaarde – de marktwaarde van de positie.

In het voorbeeld bezit u 500 aandelen SLV. De marktprijs per aandeel is hier USD 18.935. De totale marktwaarde van deze positie is dus 9,468 EUR (500 keer USD 18.935).

 • Marktprijs – de huidige marktprijs.
 • Gemiddelde Prijs – gemiddelde prijs per eenheid die is betaald voor het aankopen van de positie (inclusief betaalde transactiekosten)
 • Liquideer als laatste – geeft aan of u deze positie als laatste wilt sluiten indien verplicht posities dienen te worden gesloten (Klik hier voor de uitleg)

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX