Chat with us, powered by LiveChat

Settlement: Afwikkeling van Financiële Transacties

De Settlement is de afwikkeling van financiële transacties tussen koper en verkoper.

Daarmee bedoelen wij de betaling en levering van een transactie op spot- of derivatenmarkten. Meer informatie vindt u hier.

Definities: Settlement en Clearing

De Settlementsperiode geeft beide partijen de tijd om aan hun leveringsverplichtingen uit een transactie te voldoen, d.w.z. de levering van cash in ruil voor effecten. Gedurende deze periode moest de eigendomsoverdracht van de effecten plaatsvinden tegen betaling van de aankoopprijs. In die tijd werden fondsen overgemaakt en effecten in fysieke vorm geleverd. Betaling en levering van bijvoorbeeld een aandelentransactie, moeten binnen twee werkdagen plaatsvinden.

U wordt wel onmiddellijk na aankoop eigenaar van een aandeel, maar u hebt het effectief in bezit na de afwikkeling van deze transactie, dus na twee dagen.

Tegenwoordig worden de transacties in effecten, valuta en derivaten gecleard door centrale tegenpartijen, de zogenaamde clearinginstellingen. Het clearingsysteem fungeert als tussenpersoon tussen koper en verkoper. Daardoor wordt het risico van mislukte levering van cash geld of effecten geminimaliseerd. Transacties tussen koper en verkoper worden verrekend en vervolgens afgewikkeld door het clearing-systeem.

Effecten worden door het clearingsysteem geregistreerd en namens uw makelaar aangehouden. Bij een transactie worden vorderingen en verplichtingen gesaldeerd en worden de aandelen toegewezen aan de nieuwe aandeelhouder. Een directe transactie tussen koper en verkoper vindt niet plaats, deze verlopen telkens via een clearingsysteem. De centrale effectenbewaarinstelling voor Amerikaanse effecten is de Depository Trust & Clearing Corporation DTCC.

Settlement overzicht per product

Voor de afwikkeling van financiële transacties is een bepaald tijdsbestek nodig. Deze settlementsperiodes verschillen van product tot product. Terwijl de afwikkeling van aandelen, fondsen en warrants twee dagen in beslag neemt (T+2), worden transacties in opties en futures na één werkdag afgewikkeld (T+1).

Vanwege nationale feestdagen worden transacties in bepaalde valuta's op sommige dagen per jaar niet afgewikkeld. Als de afwikkeling op een nationale feestdag valt, wordt deze verschoven naar de volgende werkdag.

Rechts vindt u een tabel met de meest voorkomende settlementdata:

Financiële instrumenten Settlement periode
Aandelen/ETPs/ADRs[1] T+2
Warrants/Structured products T+2
Aandelen opties T+1
Index opties T+1
Futures T+1
Future opties T+1
Valuta T+2
CFDs Zelfde als onderliggend product
Metals (XAUUSD, XAGUSD) T+2
(Bedrijfs)obligaties T+2
Treasuries T+1
Financiële instrumenten Settlement periode
Aandelen/ETPs/ADRs[1] T+2
Warrants/Structured products T+2
Aandelen opties T+1
Index opties T+1
Futures T+1
Future opties T+1
Valuta T+2
Metals (XAUUSD, XAGUSD) T+2
(Bedrijfs)obligaties T+2
Treasuries T+1

Er kunnen uitzonderingen zijn waarbij de afwikkeling van transacties wordt vertraagd. Amerikaanse feestdagen kunnen niet enkel voor een vertraging zorgen in USD-transacties, maar in elk valutapaar, ook al is USD hierin niet betrokken.

Settlement periode: Aandelen & Valuta

Cashrekening: Handelen van aandelen in vreemde valuta

U zet valuta om van EUR naar USD om een aandeel in US dollar te kopen. Voor een cashrekening zal deze omzetting telkens nodig zijn voor de aankoop van het aandeel. Aangezien de settlementsperiode voor de aankoop van aandelen en voor de valutaconversie identiek zijn, kunt u het aandeel meestal onmiddellijk na de valutaconversie kopen. In de volgende video wordt de afwikkeling van zowel de valutaconversie als de aandelenaankoop uitgelegd. Het geeft aan dat beide settlementsperiodes (meestal) overeenkomen.

Met een cashrekening is het belangrijk om deze settlementdagen op te volgen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn dat uw transacties volledig gesettled zijn in een product, voor u een andere transactie zal kunnen uitvoeren in hetzelfde product. Op deze manier vermijdt u dat de settlement van beide transascties kan overlappen.

Marginrekening: debetintresten en settlement

Het bovengenoemde voorbeeld bepaald ook of er rente wordt opgebouwd door de opbrengst van een verkooptransactie direct opnieuw te beleggen (indien het nieuwe beleggingsproduct dezelfde settlementsperiode heeft).

Als men op maandag aandelen verkoopt, wordt de opbrengst van de verkoop op woensdag verrekend. Als men de opbrengst onmiddellijk in een ander aandeel belegt, zijn de middelen nog niet verrekend. Maar de betaling van dit laatste aandeel is pas verschuldigd op woensdag, wat overeenkomt met de afrekening van de opbrengst van de eerste verkoop. Er wordt dus geen rente opgebouwd zolang het saldo voor woensdag positief is. Dit geldt ook voor omzettingen van valuta en de directe aankoop van aandelen in deze munt.

Kredietintresten zullen dus ook pas opgebouwd worden na de volledige settlement van uw transacties. Dit is hetzelfde voor cashrekeningen.

Settlement periode: Opties & Valuta

Cash Account: Optiehandel in vreemde valuta 

Transacties van optiecontracten worden (doorgaans) binnen één werkdag afgewikkeld. In tegenstelling tot een aandelenaankoop kan men een optiecontract dus niet direct na een valutaconversie verhandelen. Hiervoor zal u met een cashrekening dus 1 dag dienen te wachten, zodat de settlmentperiode van uw omzetting en de aankoop van het optiecontract samen vallen.

Margin Account

Wanneer u een optiecontract aankoopt zonder deze valuta op uw rekening te hebben, zal dit saldo ook na een omzetting op dezelfde dag, voor minstens 1 dag bevoorschot worden voor uw rekening. Dit ligt aan het feit dat optiecontracten reeds na 1 dag volledig zijn gesettled, terwijl dit voor omzettingen 2 dagen duurt. Hierdoor zal u dus voor 1 dag ook debetrente dienen te betalen op dit bedrag.

Opties op expiratiedatum

Opties verschillen tussen Europese en Amerikaanse uitoefeningsstijlen. Europese opties worden pas op hun expiratiedatum afgewikkeld, terwijl Amerikaanse opties tot hun expiratiedatum kunnen worden uitgeoefend en toegewezen.
Let wel op dat de uitoefenstijl niets te maken heeft met waar het onderliggende product genoteerd staat. Indexopties hebben meestal een Europese uitoefenstijl, terwijl aandelen een Amerikaanse uitoefenstijl kennen.

Uiteindelijk worden alle opties op hun expiratiedatum afgewikkeld (als ze niet eerder zijn uitgeoefend of toegewezen). Dit leidt tot vier verschillende scenario's:

In sommige gevallen hoeft u als optiehouder geen handmatige actie te ondernemen. Als meerdere contracten op dezelfde vervaldag aflopen, kunnen hun economische effecten en risico's elkaar opheffen.

Op hun expiratiedatum worden opties ofwel contant ofwel door fysieke levering van de onderliggende waarde afgewikkeld. Een cash settlement gebeurt door het verschil te berekenen tussen de uitoefenprijs en de settlementprijs van de optie. Daarbij wordt u geld gecrediteerd of een debet van uw rekening afgeschreven.
Een fysieke levering resulteert in ontvangst of levering van de onderliggende waarde zoals gedefinieerd in de contractgegevens (multiplier en uitoefenprijs). Voor aandelenopties zijn dit de onderliggende aandelen, voor Future Options zijn dit de onderliggende futurecontracten.

Als inwoner in België dient u er wel rekening mee te houden dat op elke uitoefening van opties, de taks op beursverrichting zal aangerekend worden. Hiermee dient u dan ook rekening te houden wanneer u bepaalde optie(combinatie)s laat expireren die uitgeoefend kunnen worden.

Indien u een Call optie gekocht heeft, heeft u het recht om aan te kopen en speelt u in op een prijsstijging. Op de expiratiedatum zal het systeem berekenen of de optie In The Money is;

Long CallScenario (indien geen actie ondernomen)
In the money (Marktprijs > Uitoefenprijs)Wanneer uw optie wel In The Money is kunnen er twee scenario’s zich afspelen:

1. Wanneer er voldoende cash of margin aanwezig is om uitoefening mogelijk te maken, dan zal het systeem de optie ongemoeid laten. Aan het eind van de expiratiedatum volgt dan automatisch een uitoefening van de optie. U koopt per contract 100 aandelen aan van het onderliggende effect.

2. Wanneer er onvoldoende cash of margin aanwezig is om een uitoefening mogelijk te maken zijn er meerdere afwikkelmogelijkheden. Als de blootstelling buitensporig wordt geacht, behoudt IBKR zich het recht voor om ofwel:

- Opties te liquideren voor de expiratie
- De opties te laten vervallen en/of
- Een willekeurig andere positie te liquideren c.q. levering toe te staan en de onderliggende waarde op elk moment (deels) te liquideren

Out of money (Marktprijs < Uitoefenprijs)Wanneer uw optie niet In The Money expireert gebeurt er niets, uw optie zal blijven staan in de portefeuille en na expiratie verwijderd worden.

Indien u een Put optie gekocht heeft, heeft u het recht om te verkopen en speelt u in op een prijsdaling. Op de expiratiedatum zal het systeem berekenen of de optie In The Money is;

Long PutScenario (indien geen actie ondernomen)
In the money (Marktprijs <
Uitoefenprijs)
Wanneer uw optie wel In The Money is kunnen er twee scenario’s zich afspelen:

1. Wanneer er voldoende cash of margin aanwezig is om uitoefening mogelijk te maken, dan zal het systeem de optie ongemoeid laten. Aan het eind van de expiratiedatum volgt dan automatisch een uitoefening van de optie. U verkoopt per contract 100 aandelen aan van het onderliggende effect, het is dus mogelijk dat u short komt te staan in het onderliggende effect.

2. Wanneer er onvoldoende cash of margin aanwezig is om een uitoefening mogelijk te maken zijn er meerdere afwikkelmogelijkheden. Als de blootstelling buitensporig wordt geacht, behoudt IBKR zich het recht voor om ofwel:

- Opties te liquideren voor de expiratie
- De opties te laten vervallen en/of
- Een willekeurig andere positie te liquideren c.q. levering toe te staan en de onderliggende waarde op elk moment (deels) te liquideren

Out of money (Marktprijs > Uitoefenprijs)Wanneer uw optie niet In The Money expireert gebeurt er niets, uw optie zal blijven staan in de portefeuille en na expiratie verwijderd worden.

Indien u een Call optie verkocht heeft, heeft u de plicht om te verkopen en speelt u in op een prijsdaling. Op de expiratiedatum zal het systeem berekenen of de optie In The Money is;

Short CallScenario (indien geen actie ondernomen)
In the money (Marktprijs > Uitoefenprijs) Wanneer uw optie wel In The Money is kunnen er twee scenario’s zich afspelen:

1. Wanneer er voldoende cash of margin aanwezig is om uitoefening mogelijk te maken, dan zal het systeem de optie ongemoeid laten. Aan het eind van de expiratiedatum volgt dan automatisch een uitoefening van de optie. U bent verplicht per contract 100 aandelen aan van het onderliggende effect te verkopen, u loopt dus het risico dat u een shortpositie inneemt.

2. Wanneer er onvoldoende cash of margin aanwezig is om een uitoefening mogelijk te maken zijn er meerdere afwikkelmogelijkheden. Als de blootstelling buitensporig wordt geacht, behoudt IBKR zich het recht voor om ofwel:

- Opties te liquideren voor de expiratie
- De opties te laten vervallen en/of
- Een willekeurig andere positie te liquideren c.q. levering toe te staan en de onderliggende waarde op elk moment (deels) te liquideren

Let op: bij Amerikaanse en Canadese opties hebben de kopers van een optie nog tot een half uur na de sluiting van de markt tijd om een verzoek tot uitvoering te geven. Dat wil zeggen dat een optie die bij het sluiten van de markt ‘out-of-the-money’ is toch kan uitgevoerd worden, naar aanleiding van koersbewegingen buiten de reguliere handelsuren.

Out of money (Marktprijs < Uitoefenprijs) Wanneer uw optie niet In The Money expireert gebeurt er niets, uw optie zal blijven staan in de portefeuille en na expiratie verwijderd worden.

Indien u een Put optie heeft verkocht, heeft u de plicht om aan te kopen en speelt u in op een prijsstijging. Op de expiratiedatum zal het systeem berekenen of de optie In The Money is;

Short Put Scenario (indien geen actie ondernomen)
In the money
(Marktprijs < Uitoefenprijs)
Wanneer uw optie wel In The Money is kunnen er twee scenario’s zich afspelen:

1. Wanneer er voldoende cash of margin aanwezig is om uitoefening mogelijk te maken, dan zal het systeem de optie ongemoeid laten. Aan het eind van de expiratiedatum volgt dan automatisch een uitoefening van de optie. U bent verplicht per contract 100 aandelen van het onderliggende effect te kopen.

2. Wanneer er onvoldoende cash of margin aanwezig is om een uitoefening mogelijk te maken zijn er meerdere afwikkelmogelijkheden. Als de blootstelling buitensporig wordt geacht, behoudt IBKR zich het recht voor om ofwel:

- Opties te liquideren voor de expiratie
- De opties te laten vervallen en/of
- Een willekeurig andere positie te liquideren c.q. levering toe te staan en de onderliggende waarde op elk moment (deels) te liquideren

Let op: Bij Amerikaanse en Canadese opties hebben de kopers van een optie nog tot een half uur na de sluiting van de markt tijd om een verzoek tot uitvoering te geven. Dat wil zeggen dat een optie die bij het sluiten van de markt ‘out-of-the-money’ is toch kan uitgevoerd worden, naar aanleiding van koersbewegingen buiten de reguliere handelsuren.


Out of money
(Marktprijs > Uitoefenprijs)
Wanneer uw optie niet In The Money expireert gebeurt er niets, uw optie zal blijven staan in de portefeuille en na expiratie verwijderd worden.

Settlement periode: Futures

Futurecontracten worden de dag na de handel afgewikkeld (T+1). Als u dus vandaag een futurepositie koopt, bent u verplicht de volgende werkdag te betalen. De tegenpartij moet ook de volgende werkdag leveren.

Futures op hun expiratiedatum

Futures expireren op een bepaalde datum en worden daarna afgewikkeld. Afhankelijk van het contract worden futures contant of met fysieke levering afgewikkeld. Dit laatste betekent dat het gespecificeerde product van de verkoopzijde naar de koper wordt vervoerd. Wegens de wisselende kwaliteit van de onderliggende waarde (vooral voor obligaties of grondstoffen zoals goud of tarwe) is het aan de verkoper om de exacte specificaties van het product te bepalen. Een fysieke levering is bij LYNX over het algemeen niet toegestaan. Om vereffeningsclaims te voorkomen bent u verplicht uw toekomstige posities voor de expiratiedatum te sluiten.

First Position Date - Eerste datum waarop de verkoper het clearingsysteem in kennis kan stellen van een leveringsintentie.

First Notice Date - De eerste datum waarop een koper door het clearingsysteem kan worden geïnformeerd over een mogelijke levering.

De tabel toont zowel de First Notice Date als de First Position Date voor specifieke futurescontracten. U dient uw futurespositie twee dagen voor de sluitingsdatum te sluiten.

Long Futures Cutoff: Datum waarop long futures posities gesloten en afgewikkeld moeten zijn.

Short Futures Cutoff: Datum waarop short futures posities gesloten en afgewikkeld moeten zijn.

ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
CBOT10Y20230310-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOT10Y20230410-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:002023/04/27 07:202023/04/28 14:002023/04/27 07:20
CBOT2YY2023032-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOT2YY2023042-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:002023/04/27 07:202023/04/28 14:002023/04/27 07:20
CBOT30Y20230330-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOT30Y20230430-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:002023/04/27 07:202023/04/28 14:002023/04/27 07:20
CBOT5YY2023035-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOT5YY2023045-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:002023/04/27 07:202023/04/28 14:002023/04/27 07:20
CBOTB1U20230330-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTB1U20230630-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTEH202304EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 15:002023/03/29 08:302023/04/05 12:012023/04/04 08:30
CBOTEH202305EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 15:002023/04/26 08:302023/05/03 12:012023/05/02 08:30
CBOTEH202306EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 15:002023/05/29 08:302023/06/05 12:012023/06/02 08:30
CBOTEH202307EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 15:002023/06/28 08:302023/07/06 12:012023/07/05 08:30
CBOTEH202308EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 15:002023/07/27 08:302023/08/03 12:012023/08/02 08:30
CBOTEH202309EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:002023/08/29 08:302023/09/06 12:012023/09/05 08:30
CBOTEH202310EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 15:002023/09/27 08:302023/10/04 12:012023/10/03 08:30
CBOTEH202311EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 15:002023/10/27 08:302023/11/03 12:012023/11/02 08:30
CBOTEH202312EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:002023/11/28 08:302023/12/05 12:012023/12/04 08:30
CBOTEH202401EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 15:002023/12/27 08:302024/01/04 12:012024/01/03 08:30
CBOTEH202402EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 15:002024/01/29 08:302024/02/05 12:012024/02/02 08:30
CBOTEH202403EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 15:002024/02/27 08:302024/03/05 12:012024/03/04 08:30
CBOTF1U2023035-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTF1U2023065-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTKE202303Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTKE202307Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTKE202305Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTKE202309Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTKE202312Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTN1U20230310-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTN1U20230610-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTT1U2023032-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTT1U2023062-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTTN20230310-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 07:202023/03/22 12:012023/03/22 07:20
CBOTTN20230610-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 07:202023/06/21 12:012023/06/21 07:20
CBOTTN20230910-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 07:202023/09/20 12:012023/09/20 07:20
CBOTTWE20230320-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTTWE20230620-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTTWE20230920-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTUB202303Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTUB202306Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTUB202309Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTXC202307MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:452023/06/29 08:302023/06/29 13:452023/06/29 08:30
CBOTXC202312MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 08:302023/11/29 13:452023/11/29 08:30
CBOTXC202303MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:452023/02/27 08:302023/02/27 13:452023/02/27 08:30
CBOTXC202309MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:452023/08/30 08:302023/08/30 13:452023/08/30 08:30
CBOTXC202305MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:452023/04/27 08:302023/04/27 13:452023/04/27 08:30
CBOTXK202307MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:452023/06/28 08:302023/06/29 13:452023/06/28 08:30
CBOTXK202311MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:452023/10/27 08:302023/10/30 13:452023/10/27 08:30
CBOTXK202309MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:452023/08/29 08:302023/08/30 13:452023/08/29 08:30
CBOTXK202305MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:452023/04/26 08:302023/04/27 13:452023/04/26 08:30
CBOTXK202308MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 13:452023/07/27 08:302023/07/28 13:452023/07/27 08:30
CBOTXK202303MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:452023/02/24 08:302023/02/27 13:452023/02/24 08:30
CBOTXK202401MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:452023/12/27 08:302023/12/28 13:452023/12/27 08:30
CBOTXW202307MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:452023/06/29 08:302023/06/29 13:452023/06/29 08:30
CBOTXW202305MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:452023/04/27 08:302023/04/27 13:452023/04/27 08:30
CBOTXW202303MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:452023/02/27 08:302023/02/27 13:452023/02/27 08:30
CBOTXW202309MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:452023/08/30 08:302023/08/30 13:452023/08/30 08:30
CBOTXW202312MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 08:302023/11/29 13:452023/11/29 08:30
CBOTZ3N2023033-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/24 08:302023/03/31 12:012023/03/30 08:30
CBOTZ3N2023063-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/29 08:302023/06/30 12:012023/06/29 08:30
CBOTZ3N2023093-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 08:302023/09/29 12:012023/09/28 08:30
CBOTZB20230330-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTZB20230630-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTZB20230930-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTZC202307Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:202023/06/29 08:302023/06/29 13:202023/06/29 08:30
CBOTZC202312Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:202023/11/29 08:302023/11/29 13:202023/11/29 08:30
CBOTZC202303Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:202023/02/27 08:302023/02/27 13:202023/02/27 08:30
CBOTZC202305Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:202023/04/27 08:302023/04/27 13:202023/04/27 08:30
CBOTZC202309Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:202023/08/30 08:302023/08/30 13:202023/08/30 08:30
CBOTZF2023035-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/31 12:012023/03/31 10:01
CBOTZF2023065-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/30 12:012023/06/30 10:01
CBOTZF2023095-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/29 12:012023/09/29 10:01
CBOTZL202307SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZL202310SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 08:302023/09/28 13:152023/09/27 08:30
CBOTZL202312SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTZL202309SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZL202308SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 13:152023/07/27 08:302023/07/28 13:152023/07/27 08:30
CBOTZL202303SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZL202305SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZL202401SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 08:302023/12/28 13:152023/12/27 08:30
CBOTZM202307SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZM202310SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 08:302023/09/28 13:152023/09/27 08:30
CBOTZM202312SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTZM202309SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZM202305SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZM202308SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 13:152023/07/27 08:302023/07/28 13:152023/07/27 08:30
CBOTZM202303SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZM202401SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 08:302023/12/28 13:152023/12/27 08:30
CBOTZN20230310-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTZN20230610-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTZN20230910-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTZO202309OatsNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZO202307OatsNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZO202303OatsNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZO202305OatsNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZO202312OatsNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTZR202303ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZR202305ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZR202307ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZR202309ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZR202311ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/27 08:302023/10/30 13:152023/10/27 08:30
CBOTZR202401ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 08:302023/12/28 13:152023/12/27 08:30
CBOTZS202307SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/29 08:302023/06/29 13:152023/06/29 08:30
CBOTZS202311SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/30 08:302023/10/30 13:152023/10/30 08:30
CBOTZS202303SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/27 08:302023/02/27 13:152023/02/27 08:30
CBOTZS202309SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/30 08:302023/08/30 13:152023/08/30 08:30
CBOTZS202305SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/27 08:302023/04/27 13:152023/04/27 08:30
CBOTZS202308SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/07/28 13:152023/07/28 08:302023/07/28 13:152023/07/28 08:30
CBOTZS202401SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/28 08:302023/12/28 13:152023/12/28 08:30
CBOTZT2023032-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/24 07:202023/03/31 12:012023/03/30 07:20
CBOTZT2023062-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/29 07:202023/06/30 12:012023/06/29 07:20
CBOTZT2023092-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 07:202023/09/29 12:012023/09/28 07:20
CBOTZW202305WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/27 08:302023/04/27 13:152023/04/27 08:30
CBOTZW202307WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/29 08:302023/06/29 13:152023/06/29 08:30
CBOTZW202303WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/27 08:302023/02/27 13:152023/02/27 08:30
CBOTZW202312WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/29 08:302023/11/29 13:152023/11/29 08:30
CBOTZW202309WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/30 08:302023/08/30 13:152023/08/30 08:30
CDECGB20230310-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)
CDECGB20230610-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)
CDECGB20230910-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)
CDECGB20231210-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGF2023035-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)
CDECGF2023065-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)
CDECGF2023095-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)
CDECGF2023125-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGZ2023032-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 6:00 (ET)2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 6:00 (ET)
CDECGZ2023062-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 6:00 (ET)2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 6:00 (ET)
CDECGZ2023092-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 6:00 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 6:00 (ET)
CDECGZ2023122-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)
CME6A202303AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6A202306AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6A202309AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6A202312AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6A202304AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6A202305AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6A202307AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6B202303BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6B202306BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6B202309BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6B202312BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6B202304BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6B202305BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6B202307BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6C202303CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/14 09:162023/03/13 08:302023/03/14 09:162023/03/13 08:30
CME6C202306CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/20 09:162023/06/19 08:302023/06/20 09:162023/06/19 08:30
CME6C202309CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/19 09:162023/09/18 08:302023/09/19 09:162023/09/18 08:30
CME6C202312CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 09:162023/12/18 08:302023/12/19 09:162023/12/18 08:30
CME6C202304CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/18 09:162023/04/17 08:302023/04/18 09:162023/04/17 08:30
CME6C202305CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/16 09:162023/05/15 08:302023/05/16 09:162023/05/15 08:30
CME6C202307CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/18 09:162023/07/17 08:302023/07/18 09:162023/07/17 08:30
CME6E202303EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6E202306EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6E202309EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6E202312EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6E202304EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6E202305EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6E202307EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6J202303JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6J202306JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6J202309JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6J202312JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6J202304JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6J202305JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6J202307JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6M202303MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6M202306MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6M202309MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6M202304MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6M202305MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6M202312MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6M202307MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6M202308MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/08/14 09:162023/08/11 08:302023/08/14 09:162023/08/11 08:30
CME6M202310MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/10/16 09:162023/10/13 08:302023/10/16 09:162023/10/13 08:30
CME6M202311MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/11/13 09:162023/11/10 08:302023/11/13 09:162023/11/10 08:30
CME6M202401MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/01/12 09:162024/01/11 08:302024/01/12 09:162024/01/11 08:30
CME6M202402MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/02/16 09:162024/02/15 08:302024/02/16 09:162024/02/15 08:30
CME6N202303NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6N202306NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6N202309NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6N202312NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6S202303SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6S202306SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6S202309SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6S202312SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6Z202303S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6Z202306S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6Z202309S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6Z202312S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6Z202304S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6Z202305S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6Z202307S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6Z202308S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/08/14 09:162023/08/11 08:302023/08/14 09:162023/08/11 08:30
CME6Z202310S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 09:162023/10/13 08:302023/10/16 09:162023/10/13 08:30
CME6Z202311S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 09:162023/11/10 08:302023/11/13 09:162023/11/10 08:30
CME6Z202401S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 09:162024/01/11 08:302024/01/12 09:162024/01/11 08:30
CME6Z202402S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 09:162024/02/15 08:302024/02/16 09:162024/02/15 08:30
CMEACD202303AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEACD202306AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEACD202309AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CMEACD202312AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CMEAJY202303AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEAJY202306AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEAJY202309AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CMEAJY202312AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CMECJY202303CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMECJY202306CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMECJY202309CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CMECJY202312CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CMECZK202303CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMECZK202306CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMECZK202309CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMECZK202312CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMEE7202303EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEE7202306EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEEAD202303Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMEEAD202306Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMEEAD202309Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMEEAD202312Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
CMEECD202303Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEECD202306Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEECD202309Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CMEECD202312Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CMEECK202303CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 07:202023/03/13 09:162023/03/07 07:20
CMEECK202306CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 07:202023/06/16 09:162023/06/12 07:20
CMEECK202309CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 07:202023/09/18 09:162023/09/12 07:20
CMEECK202312CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 07:202023/12/18 09:162023/12/12 07:20
CMEEHF202303HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 07:202023/03/13 09:162023/03/07 07:20
CMEEHF202306HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 07:202023/06/16 09:162023/06/12 07:20
CMEEHF202309HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 07:202023/09/18 09:162023/09/12 07:20
CMEEHF202312HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 07:202023/12/18 09:162023/12/12 07:20
CMEEPZ202303POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 07:202023/03/13 09:162023/03/07 07:20
CMEEPZ202306POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 07:202023/06/16 09:162023/06/12 07:20
CMEEPZ202309POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 07:202023/09/18 09:162023/09/12 07:20
CMEEPZ202312POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 07:202023/12/18 09:162023/12/12 07:20
CMEHUF202303HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMEHUF202306HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMEHUF202309HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMEHUF202312HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMEILS202303SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMEILS202306SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMEILS202309SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMEILS202312SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMEJ7202303Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEJ7202306Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMELBR202303LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/03/15 12:052023/03/14 09:002023/03/15 12:052023/03/14 09:00
CMELBR202309LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/09/15 12:052023/09/14 09:002023/09/15 12:052023/09/14 09:00
CMELBR202307LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/07/14 12:052023/07/13 09:002023/07/14 12:052023/07/13 09:00
CMELBR202305LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 12:052023/05/12 09:002023/05/15 12:052023/05/12 09:00
CMELBR202311LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/11/15 12:052023/11/14 09:002023/11/15 12:052023/11/14 09:00
CMELBR202401LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 12:052024/01/11 09:002024/01/12 12:052024/01/11 09:00
CMELBS202303LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/03/15 12:052023/03/14 09:002023/03/15 12:052023/03/14 09:00
CMELBS202305LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 12:052023/05/12 09:002023/05/15 12:052023/05/12 09:00
CMELE202304LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/04/10 13:052023/04/10 08:302023/04/28 12:002023/04/28 08:30
CMELE202306LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/06/05 13:052023/06/05 08:302023/06/30 12:002023/06/30 08:30
CMELE202308LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/08/07 13:052023/08/07 08:302023/08/31 12:002023/08/31 08:30
CMELE202310LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/10/09 13:052023/10/09 08:302023/10/31 12:002023/10/31 08:30
CMELE202312LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/12/04 13:052023/12/04 08:302023/12/29 12:002023/12/29 08:30
CMELE202402LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2024/02/05 13:052024/02/05 08:302024/02/29 12:002024/02/29 08:30
CMEM6A202303AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEM6A202306AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEM6B202303BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEM6B202306BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEM6C202303CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/14 09:162023/03/13 08:302023/03/14 09:162023/03/13 08:30
CMEM6C202306CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/20 09:162023/06/19 08:302023/06/20 09:162023/06/19 08:30
CMEM6E202303EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEM6E202306EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEM6J202303JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEM6J202306JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEM6S202303SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEM6S202306SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEMCD202303USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/14 09:162023/03/13 08:302023/03/14 09:162023/03/13 08:30
CMEMCD202306USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/20 09:162023/06/19 08:302023/06/20 09:162023/06/19 08:30
CMEMSF202303USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEMSF202306USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMENOK202303NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMENOK202306NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMENOK202309NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMENOK202312NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMEPJY202303BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CMEPJY202306BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CMEPJY202309BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CMEPJY202312BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CMEPLN202303POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMEPLN202306POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMEPLN202309POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMEPLN202312POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMEPSF202303BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMEPSF202306BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMEPSF202309BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMEPSF202312BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
CMERF202303Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMERF202306Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMERF202309Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMERF202312Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
CMERP202303Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMERP202306Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMERP202309Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMERP202312Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
CMERP202304Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 07:202023/04/17 09:162023/04/14 07:20
CMERP202305Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 07:202023/05/15 09:162023/05/12 07:20
CMERP202307Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 07:202023/07/17 09:162023/07/14 07:20
CMERY202303Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMERY202306Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMERY202309Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMERY202312Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
CMESEK202303SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30
CMESEK202306SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30
CMESEK202309SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30
CMESEK202312SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30
CMESJY202303SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20
CMESJY202306SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20
CMESJY202309SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20
CMESJY202312SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20
COMEXALI202305AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/04/27 14:302023/04/05 08:302023/04/27 14:302023/04/05 08:30
COMEXALI202311AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/10/30 14:302023/10/06 08:302023/10/30 14:302023/10/06 08:30
COMEXALI202306AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/05/30 14:302023/05/08 08:302023/05/30 14:302023/05/08 08:30
COMEXALI202309AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/08/30 14:302023/08/08 08:302023/08/30 14:302023/08/08 08:30
COMEXALI202304AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/03/30 14:302023/03/08 08:302023/03/30 14:302023/03/08 08:30
COMEXALI202303AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/02/27 14:302023/02/03 08:302023/02/27 14:302023/02/03 08:30
COMEXALI202402AluminumNo17 business days prior to cutoff2024/01/30 14:302024/01/08 08:302024/01/30 14:302024/01/08 08:30
COMEXALI202312AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/11/29 14:302023/11/07 08:302023/11/29 14:302023/11/07 08:30
COMEXALI202401AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/12/28 14:302023/12/06 08:302023/12/28 14:302023/12/06 08:30
COMEXALI202310AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/09/28 14:302023/09/06 08:302023/09/28 14:302023/09/06 08:30
COMEXALI202308AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/07/28 14:302023/07/06 08:302023/07/28 14:302023/07/06 08:30
COMEXALI202307AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/06/29 14:302023/06/07 08:302023/06/29 14:302023/06/07 08:30
COMEXGC202306GoldNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:002023/05/29 08:202023/06/28 13:302023/06/27 08:20
COMEXGC202312GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:202023/12/27 13:302023/12/26 08:20
COMEXGC202304GoldNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:202023/04/26 13:302023/04/25 08:20
COMEXGC202308GoldNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 16:002023/07/27 08:202023/08/29 13:302023/08/28 08:20
COMEXGC202310GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 08:202023/10/27 13:302023/10/26 08:20
COMEXGC202402GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 08:202024/02/27 13:302024/02/26 08:20
COMEXGC202303GoldNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:202023/03/29 16:002023/03/28 08:20
COMEXGC202305GoldNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 16:002023/04/26 08:202023/05/26 16:002023/05/25 08:20
COMEXHG202303CopperNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:102023/03/29 13:002023/03/28 08:10
COMEXHG202305CopperNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 16:002023/04/26 08:102023/05/26 13:002023/05/25 08:10
COMEXHG202307CopperNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:002023/06/28 08:102023/07/27 13:002023/07/26 08:10
COMEXHG202309CopperNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 08:102023/09/27 13:002023/09/26 08:10
COMEXHG202312CopperNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:102023/12/27 13:002023/12/26 08:10
COMEXHG202304CopperNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:102023/04/26 13:002023/04/25 08:10
COMEXHG202306CopperNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:002023/05/29 08:102023/06/28 13:002023/06/27 08:10
COMEXHG202308CopperNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 16:002023/07/27 08:102023/08/29 13:002023/08/28 08:10
COMEXHG202310CopperNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 08:102023/10/27 13:002023/10/26 08:10
COMEXHG202311CopperNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 08:102023/11/28 13:002023/11/27 08:10
COMEXHG202401CopperNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 08:102024/01/29 13:002024/01/26 08:10
COMEXHG202402CopperNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 08:102024/02/27 13:002024/02/26 08:10
COMEXMGC202304E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:302023/03/30 16:002023/03/29 08:30
COMEXMGC202306E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:002023/05/29 08:302023/05/30 16:002023/05/29 08:30
COMEXMGC202308E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 16:002023/07/27 08:302023/07/28 16:002023/07/27 08:30
COMEXMGC202310E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 08:302023/09/28 16:002023/09/27 08:30
COMEXMGC202312E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:302023/11/29 16:002023/11/28 08:30
COMEXMGC202402E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 16:002024/01/29 08:302024/01/30 16:002024/01/29 08:30
COMEXSI202307SilverNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:002023/06/28 08:252023/07/27 13:252023/07/26 08:25
COMEXSI202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:252023/12/27 13:252023/12/26 08:25
COMEXSI202303SilverNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:252023/03/29 13:252023/03/28 08:25
COMEXSI202305SilverNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 16:002023/04/26 08:252023/05/26 13:252023/05/25 08:25
COMEXSI202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 08:252023/09/27 13:252023/09/26 08:25
COMEXSI202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 08:252024/01/29 13:252024/01/26 08:25
COMEXSI202304SilverNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:252023/04/26 16:002023/04/25 08:25
COMEXSIL202303SilverNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:252023/03/29 13:252023/03/28 08:25
COMEXSIL202305SilverNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 16:002023/04/26 08:252023/05/26 13:252023/05/25 08:25
COMEXSIL202307SilverNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:002023/06/28 08:252023/07/27 13:252023/07/26 08:25
COMEXSIL202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 08:252023/09/27 13:252023/09/26 08:25
COMEXSIL202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:252023/12/27 13:252023/12/26 08:25
COMEXSIL202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 08:252024/01/29 13:252024/01/26 08:25
COMEXSIL202304SilverNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:252023/04/26 13:252023/04/25 08:25
ENDEXECF202312ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/12/18 16:302023/12/15 07:002023/12/18 16:302023/12/15 07:00
ENDEXECF202303ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/03/27 16:302023/03/24 07:002023/03/27 16:302023/03/24 07:00
ENDEXECF202306ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/06/26 16:302023/06/23 07:002023/06/26 16:302023/06/23 07:00
ENDEXECF202309ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/09/25 16:302023/09/22 07:002023/09/25 16:302023/09/22 07:00
ENDEXECF202304ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/04/24 16:302023/04/21 07:002023/04/24 16:302023/04/21 07:00
ENDEXECF202305ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/05/22 16:302023/05/19 07:002023/05/22 16:302023/05/19 07:00
EUREXCONF202303SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXCONF202306SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXCONF202309SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFBON202303BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/02/28 08:002023/03/08 12:302023/02/28 08:00
EUREXFBON202306BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/05/31 08:002023/06/08 12:302023/05/31 08:00
EUREXFBON202309BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/08/30 08:002023/09/07 12:302023/08/30 08:00
EUREXFBTP202303Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFBTP202306Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFBTP202309Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
EUREXFBTS202303Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFBTS202306Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFBTS202309Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
EUREXFGBL202303Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXFGBL202306Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXFGBL202309Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFGBM202303Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXFGBM202306Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXFGBM202309Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFGBS202303Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXFGBS202306Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXFGBS202309Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFGBX202303Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFGBX202306Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFGBX202309Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
EUREXFOAT202303Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFOAT202306Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFOAT202309Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
HKFECUS202303CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 11:002023/03/10 09:002023/03/13 11:002023/03/10 09:00
HKFECUS202306CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:002023/06/16 09:002023/06/19 11:002023/06/16 09:00
HKFECUS202309CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:002023/09/15 09:002023/09/18 11:002023/09/15 09:00
HKFECUS202312CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:002023/12/15 09:002023/12/18 11:002023/12/15 09:00
HKFECUS202304CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:002023/04/14 09:002023/04/17 11:002023/04/14 09:00
HKFECUS202305CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:002023/05/12 09:002023/05/15 11:002023/05/12 09:00
HKFEGDR202303GoldNo3 business days prior to cutoff2023/03/14 16:302023/03/10 08:302023/03/20 16:302023/03/16 08:30
HKFEGDR202304GoldNo3 business days prior to cutoff2023/04/11 16:302023/04/07 08:302023/04/17 16:302023/04/13 08:30
HKFEGDR202305GoldNo3 business days prior to cutoff2023/05/09 16:302023/05/05 08:302023/05/15 16:302023/05/11 08:30
HKFEGDR202306GoldNo3 business days prior to cutoff2023/06/13 16:302023/06/09 08:302023/06/19 16:302023/06/15 08:30
HKFEGDR202307GoldNo3 business days prior to cutoff2023/07/11 16:302023/07/07 08:302023/07/17 16:302023/07/13 08:30
HKFEGDR202308GoldNo3 business days prior to cutoff2023/08/15 16:302023/08/11 08:302023/08/21 16:302023/08/17 08:30
HKFEGDR202309GoldNo3 business days prior to cutoff2023/09/12 16:302023/09/08 08:302023/09/18 16:302023/09/14 08:30
HKFEGDR202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 08:302023/10/16 16:302023/10/12 08:30
HKFEGDR202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 08:302023/11/20 16:302023/11/16 08:30
HKFEGDR202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 08:302023/12/18 16:302023/12/14 08:30
HKFEGDR202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 08:302024/01/15 16:302024/01/11 08:30
HKFEGDR202402GoldNo3 business days prior to cutoff2024/02/09 16:302024/02/07 08:302024/02/19 16:302024/02/15 08:30
HKFEGDU202303GoldNo3 business days prior to cutoff2023/03/14 16:302023/03/10 08:302023/03/14 16:302023/03/10 08:30
HKFEGDU202304GoldNo3 business days prior to cutoff2023/04/11 16:302023/04/07 08:302023/04/11 16:302023/04/07 08:30
HKFEGDU202305GoldNo3 business days prior to cutoff2023/05/09 16:302023/05/05 08:302023/05/09 16:302023/05/05 08:30
HKFEGDU202306GoldNo3 business days prior to cutoff2023/06/13 16:302023/06/09 08:302023/06/13 16:302023/06/09 08:30
HKFEGDU202307GoldNo3 business days prior to cutoff2023/07/11 16:302023/07/07 08:302023/07/11 16:302023/07/07 08:30
HKFEGDU202308GoldNo3 business days prior to cutoff2023/08/15 16:302023/08/11 08:302023/08/15 16:302023/08/11 08:30
HKFEGDU202309GoldNo3 business days prior to cutoff2023/09/12 16:302023/09/08 08:302023/09/12 16:302023/09/08 08:30
HKFEGDU202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 08:302023/10/10 16:302023/10/06 08:30
HKFEGDU202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 08:302023/11/14 16:302023/11/10 08:30
HKFEGDU202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 08:302023/12/12 16:302023/12/08 08:30
HKFEGDU202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 08:302024/01/09 16:302024/01/05 08:30
HKFEGDU202402GoldNo3 business days prior to cutoff2024/02/09 16:302024/02/07 08:302024/02/09 16:302024/02/07 08:30
ICECRYPTOBTM202303Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/03/29 16:002023/03/27 09:302023/03/30 14:302023/03/28 09:30
ICECRYPTOBTM202304Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/04/26 16:002023/04/24 09:302023/04/27 14:302023/04/25 09:30
ICECRYPTOBTM202305Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/05/24 16:002023/05/22 09:302023/05/25 14:302023/05/23 09:30
ICECRYPTOBTM202306Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/06/28 16:002023/06/26 09:302023/06/29 14:302023/06/27 09:30
ICECRYPTOBTM202307Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/07/26 16:002023/07/24 09:302023/07/27 14:302023/07/25 09:30
ICECRYPTOBTM202308Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/08/23 16:002023/08/21 09:302023/08/24 14:302023/08/22 09:30
ICECRYPTOBTM202309Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/09/27 16:002023/09/25 09:302023/09/28 14:302023/09/26 09:30
ICECRYPTOBTM202310Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/10/25 16:002023/10/23 09:302023/10/26 14:302023/10/24 09:30
ICECRYPTOBTM202311Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/11/22 16:002023/11/20 09:302023/11/23 14:302023/11/21 09:30
ICECRYPTOBTM202312Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/12/27 16:002023/12/25 09:302023/12/28 14:302023/12/26 09:30
ICECRYPTOBTM202401Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2024/01/24 16:002024/01/22 09:302024/01/25 14:302024/01/23 09:30
ICECRYPTOBTM202402Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2024/02/21 16:002024/02/19 09:302024/02/22 14:302024/02/20 09:30
ICEEUG202303Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:302023/02/24 08:002023/03/29 11:002023/03/28 08:00
ICEEUG202306Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:302023/05/29 08:002023/06/28 11:002023/06/27 08:00
ICEEUH202303Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:302023/02/24 08:002023/03/29 11:002023/03/28 08:00
ICEEUH202306Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:302023/05/29 08:002023/06/28 11:002023/06/27 08:00
ICEEUR202303Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:302023/02/24 08:002023/03/29 11:002023/03/28 08:00
ICEEUR202306Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:302023/05/29 08:002023/06/28 11:002023/06/27 08:00
ICEEUR202309Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 08:002023/09/27 11:002023/09/26 08:00
ICEEUSOFTC202303CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/03/16 12:002023/03/14 09:302023/03/16 12:002023/03/14 09:30
ICEEUSOFTC202305CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/05/15 12:002023/05/11 09:302023/05/15 12:002023/05/11 09:30
ICEEUSOFTC202307CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/07/14 12:002023/07/12 09:302023/07/14 12:002023/07/12 09:30
ICEEUSOFTC202309CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/09/14 12:002023/09/12 09:302023/09/14 12:002023/09/12 09:30
ICEEUSOFTC202312CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 12:002023/12/08 09:302023/12/12 12:002023/12/08 09:30
ICEEUSOFTRC202303Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/02/23 17:302023/02/21 09:002023/03/27 12:302023/03/23 09:00
ICEEUSOFTRC202305Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/04/25 17:302023/04/21 09:002023/05/24 12:302023/05/22 09:00
ICEEUSOFTRC202307Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/06/27 17:302023/06/23 09:002023/07/25 12:302023/07/21 09:00
ICEEUSOFTRC202309Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/08/25 17:302023/08/23 09:002023/09/25 12:302023/09/21 09:00
ICEEUSOFTRC202311Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/10/26 17:302023/10/24 09:002023/11/24 12:302023/11/22 09:00
ICEEUSOFTRC202401Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/12/22 17:302023/12/20 09:002024/01/25 12:302024/01/23 09:00
ICEEUSOFTT202303WheatNo3 business days prior to cutoff2023/02/22 16:302023/02/20 09:252023/03/23 12:302023/03/21 09:25
ICEEUSOFTT202305WheatNo3 business days prior to cutoff2023/04/24 16:302023/04/20 09:252023/05/23 12:302023/05/19 09:25
ICEEUSOFTT202311WheatNo3 business days prior to cutoff2023/10/25 16:302023/10/23 09:252023/11/23 12:302023/11/21 09:25
ICEEUSOFTT202307WheatNo3 business days prior to cutoff2023/06/26 16:302023/06/22 09:252023/07/07 12:302023/07/05 09:25
ICEEUSOFTT202401WheatNo3 business days prior to cutoff2023/12/25 16:302023/12/21 09:252024/01/23 12:302024/01/19 09:25
ICEEUSOFTW202305White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/04/14 17:552023/04/12 08:452023/04/14 17:552023/04/12 08:45
ICEEUSOFTW202308White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/07/14 17:552023/07/12 08:452023/07/14 17:552023/07/12 08:45
ICEEUSOFTW202310White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/09/15 17:552023/09/13 08:452023/09/15 17:552023/09/13 08:45
ICEEUSOFTW202312White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/11/15 17:552023/11/13 08:452023/11/15 17:552023/11/13 08:45
ICEEUSOFTW202403White sugarNo3 business days prior to cutoff2024/02/14 17:552024/02/12 08:452024/02/14 17:552024/02/12 08:45
ICEUSKAU202303AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKAU202306AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKAU202309AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKAU202312AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202303Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202306Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202309Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202312Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202303EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKEO202306EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKEO202309EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202312EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202303EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKEP202306EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKEP202309EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202312EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202303Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKGB202306Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKGB202309Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202312Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202303EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKRA202306EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKRA202309EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202312EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202303EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202306EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202309EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202312EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202303Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKZY202306Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKZY202309Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202312Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202303GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSMP202306GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSMP202309GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202312GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202303USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSSS202306USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSSS202309USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202312USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202303GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSSY202306GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSSY202309GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202312GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
IPECOIL202305Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 18:30 (GMT)2023/03/30 9:00 (GMT)2023/03/31 18:30 (GMT)2023/03/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202306Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 18:30 (GMT)2023/04/27 9:00 (GMT)2023/04/28 18:30 (GMT)2023/04/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202307Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 18:30 (GMT)2023/05/30 9:00 (GMT)2023/05/31 18:30 (GMT)2023/05/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202308Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 18:30 (GMT)2023/06/29 9:00 (GMT)2023/06/30 18:30 (GMT)2023/06/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202309Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 18:30 (GMT)2023/07/28 9:00 (GMT)2023/07/31 18:30 (GMT)2023/07/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202310Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 18:30 (GMT)2023/08/30 9:00 (GMT)2023/08/31 18:30 (GMT)2023/08/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202311Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 18:30 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)2023/09/29 18:30 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202312Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 18:30 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)2023/10/31 18:30 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202401Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 18:30 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)2023/11/30 18:30 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202402Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 18:30 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)2023/12/29 18:30 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202403Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 18:30 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)2024/01/31 18:30 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202404Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 18:30 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)2024/02/29 18:30 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)
IPEGOIL202303Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/03/10 12:00 (GMT)2023/03/09 9:00 (GMT)2023/03/10 12:00 (GMT)2023/03/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202304Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/04/12 12:00 (GMT)2023/04/11 9:00 (GMT)2023/04/12 12:00 (GMT)2023/04/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202305Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/05/11 12:00 (GMT)2023/05/10 9:00 (GMT)2023/05/11 12:00 (GMT)2023/05/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202306Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/06/12 12:00 (GMT)2023/06/09 9:00 (GMT)2023/06/12 12:00 (GMT)2023/06/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202307Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/07/12 12:00 (GMT)2023/07/11 9:00 (GMT)2023/07/12 12:00 (GMT)2023/07/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202308Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/08/10 12:00 (GMT)2023/08/09 9:00 (GMT)2023/08/10 12:00 (GMT)2023/08/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202309Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/12 12:00 (GMT)2023/09/11 9:00 (GMT)2023/09/12 12:00 (GMT)2023/09/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202310Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202311Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202312Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202401Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202402Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)
IPEHOIL202306Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202309Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202308Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202307Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202305Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202304Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)
IPEHOIL202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)
IPENGF202304Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 00:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)2023/03/30 16:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)
IPENGF202305Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 00:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)2023/04/27 16:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)
IPENGF202306Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 00:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)2023/05/30 16:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)
IPENGF202307Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 00:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)2023/06/29 16:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)
IPENGF202308Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 00:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)2023/07/28 16:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)
IPENGF202309Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 00:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)2023/08/30 16:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)
IPENGF202310Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 00:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 16:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPENGF202311Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 00:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 16:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPENGF202312Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 00:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 16:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPENGF202401Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 00:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 16:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPENGF202402Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 00:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 16:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPENGF202403Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 00:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202312NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202311NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202310NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202309NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202308NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202307NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202306NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202305NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202304NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202401NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202402NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)
IPERBOB202403NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)
IPEWTI202306Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/05/19 19:00 (GMT)2023/05/18 9:00 (GMT)2023/05/19 19:00 (GMT)2023/05/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202312Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202304Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 19:00 (GMT)2023/03/17 9:00 (GMT)2023/03/20 19:00 (GMT)2023/03/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202305Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 19:00 (GMT)2023/04/18 9:00 (GMT)2023/04/19 19:00 (GMT)2023/04/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202307Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 19:00 (GMT)2023/06/15 9:00 (GMT)2023/06/16 19:00 (GMT)2023/06/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202308Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/07/19 19:00 (GMT)2023/07/18 9:00 (GMT)2023/07/19 19:00 (GMT)2023/07/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202309Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/08/21 19:00 (GMT)2023/08/18 9:00 (GMT)2023/08/21 19:00 (GMT)2023/08/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202310Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/09/19 19:00 (GMT)2023/09/18 9:00 (GMT)2023/09/19 19:00 (GMT)2023/09/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202311Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202401Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202402Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202403Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)
KSE175202303USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 11:302023/03/17 09:002023/03/20 11:302023/03/17 09:00
KSE175202306USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:302023/06/16 09:002023/06/19 11:302023/06/16 09:00
KSE175202309USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:302023/09/15 09:002023/09/18 11:302023/09/15 09:00
KSE175202312USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:302023/12/15 09:002023/12/18 11:302023/12/15 09:00
KSE175202304USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:302023/04/14 09:002023/04/17 11:302023/04/14 09:00
KSE175202305USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:302023/05/12 09:002023/05/15 11:302023/05/12 09:00
KSE175202307USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/07/17 11:302023/07/14 09:002023/07/17 11:302023/07/14 09:00
KSE175202308USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/08/21 11:302023/08/18 09:002023/08/21 11:302023/08/18 09:00
KSE175202310USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:302023/10/13 09:002023/10/16 11:302023/10/13 09:00
KSE175202311USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 11:302023/11/17 09:002023/11/20 11:302023/11/17 09:00
KSE175202401USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:302024/01/12 09:002024/01/15 11:302024/01/12 09:00
KSE175202402USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:302024/02/16 09:002024/02/19 11:302024/02/16 09:00
LMEOTCAH202303AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCAH202304AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCAH202305AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCAH202306AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCAH202307AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCAH202308AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCAH202309AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCAH202310AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCAH202311AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCAH202312AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCAH202401AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCAH202402AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 00:002024/02/13 09:102024/02/21 17:002024/02/13 09:10
LMEOTCCA202303CopperNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCCA202304CopperNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCCA202305CopperNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCCA202306CopperNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCCA202307CopperNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCCA202308CopperNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCCA202309CopperNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCCA202310CopperNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCCA202311CopperNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCCA202312CopperNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCCA202401CopperNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCCA202402CopperNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 00:002024/02/13 09:102024/02/21 17:002024/02/13 09:10
LMEOTCPB202303LeadNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCPB202304LeadNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCPB202305LeadNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCPB202306LeadNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCPB202307LeadNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCPB202308LeadNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCPB202309LeadNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCPB202310LeadNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCPB202311LeadNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCPB202312LeadNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCPB202401LeadNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCPB202402LeadNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 00:002024/02/13 09:102024/02/21 17:002024/02/13 09:10
LMEOTCSN202303TinNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCSN202304TinNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCSN202305TinNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCSN202306TinNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCSN202307TinNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCSN202308TinNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCSN202309TinNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCSN202310TinNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCSN202311TinNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCSN202312TinNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCSN202401TinNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCSN202402TinNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 00:002024/02/13 09:102024/02/21 17:002024/02/13 09:10
LMEOTCZS202303ZincNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCZS202304ZincNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCZS202305ZincNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCZS202306ZincNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCZS202307ZincNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCZS202308ZincNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCZS202309ZincNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCZS202310ZincNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCZS202311ZincNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCZS202312ZincNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCZS202401ZincNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCZS202402ZincNo7 business days prior to cutoff2024/02/21 00:002024/02/13 09:102024/02/21 17:002024/02/13 09:10
MATIFEBM202303Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/03/03 17:30 (CET)2023/03/02 10:45 (CET)2023/03/03 17:30 (CET)2023/03/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202305Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/05/03 17:30 (CET)2023/05/02 10:45 (CET)2023/05/03 17:30 (CET)2023/05/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202309Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/09/04 17:30 (CET)2023/09/01 10:45 (CET)2023/09/04 17:30 (CET)2023/09/01 10:45 (CET)
MATIFEBM202312Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)
MATIFECO202305RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 17:30 (CET)2023/04/27 10:45 (CET)2023/04/28 17:30 (CET)2023/04/27 10:45 (CET)
MATIFECO202308RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 17:30 (CET)2023/07/28 10:45 (CET)2023/07/31 17:30 (CET)2023/07/28 10:45 (CET)
MATIFECO202311RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 17:30 (CET)2023/10/30 10:45 (CET)2023/11/01 17:30 (CET)2023/10/31 10:45 (CET)
MATIFECO202402RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 17:30 (CET)2024/01/30 10:45 (CET)2024/02/01 17:30 (CET)2024/01/31 10:45 (CET)
MATIFEMA202306CornNo2 business days prior to cutoff2023/05/29 17:30 (CET)2023/05/26 10:45 (CET)2023/06/05 17:30 (CET)2023/06/02 10:45 (CET)
MATIFEMA202308CornNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 17:30 (CET)2023/07/28 10:45 (CET)2023/08/07 17:30 (CET)2023/08/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202311CornNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 17:30 (CET)2023/10/27 10:45 (CET)2023/11/06 17:30 (CET)2023/11/03 10:45 (CET)
MATIFEMA202403CornNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 17:30 (CET)2024/02/26 10:45 (CET)2024/03/05 17:30 (CET)2024/03/04 10:45 (CET)
MEXDERDA202401Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202307Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/07/17 14:00 (CDT)2023/07/14 7:30 (CDT)2023/07/17 14:00 (CDT)2023/07/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202303Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 14:00 (CDT)2023/03/10 7:30 (CDT)2023/03/13 14:00 (CDT)2023/03/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202304Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/04/17 14:00 (CDT)2023/04/14 7:30 (CDT)2023/04/17 14:00 (CDT)2023/04/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202305Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 14:00 (CDT)2023/05/12 7:30 (CDT)2023/05/15 14:00 (CDT)2023/05/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202306Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/06/19 14:00 (CDT)2023/06/16 7:30 (CDT)2023/06/19 14:00 (CDT)2023/06/16 7:30 (CDT)
MEXDERDA202308Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/08/14 14:00 (CDT)2023/08/11 7:30 (CDT)2023/08/14 14:00 (CDT)2023/08/11 7:30 (CDT)
MEXDERDA202309Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 14:00 (CDT)2023/09/15 7:30 (CDT)2023/09/18 14:00 (CDT)2023/09/15 7:30 (CDT)
MEXDERDA202310Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)
MEXDERDA202311Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202312Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)
MEXDERDA202402Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)
NYBOTCC202303COCOANo2 business days prior to cutoff2023/02/21 13:30 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)2023/02/21 13:30 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)
NYBOTCC202305COCOANo2 business days prior to cutoff2023/04/21 13:30 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)2023/04/21 13:30 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)
NYBOTCC202307COCOANo2 business days prior to cutoff2023/06/23 13:30 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)2023/06/23 13:30 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)
NYBOTCC202309COCOANo2 business days prior to cutoff2023/08/24 13:30 (ET)2023/08/23 8:00 (ET)2023/08/24 13:30 (ET)2023/08/23 8:00 (ET)
NYBOTCC202312COCOANo2 business days prior to cutoff2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202303COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/02/21 14:20 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)2023/02/21 14:20 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)
NYBOTCT202305COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/04/21 14:20 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)2023/04/21 14:20 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)
NYBOTCT202307COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/06/23 14:20 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)2023/06/23 14:20 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)
NYBOTCT202310COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202312COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202403COTTONNo2 business days prior to cutoff2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)2024/02/22 14:20 (ET)2024/02/21 8:00 (ET)
NYBOTDX202303US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:00 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:00 (ET)
NYBOTDX202306US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 10:16 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)2023/06/16 10:16 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202309US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:00 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202312US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYBOTKC202303COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/02/16 13:30 (ET)2023/02/15 8:00 (ET)2023/02/16 13:30 (ET)2023/02/15 8:00 (ET)
NYBOTKC202305COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 13:30 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)2023/04/19 13:30 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202307COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/06/21 13:30 (ET)2023/06/20 8:00 (ET)2023/06/21 13:30 (ET)2023/06/20 8:00 (ET)
NYBOTKC202309COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/08/22 13:30 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)2023/08/22 13:30 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)
NYBOTKC202312COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYBOTOJ202303FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202305FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202307FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYBOTOJ202309FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202311FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202401FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYBOTRS202303CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:20 (ET)2023/02/27 09:30 (ET)2023/02/28 14:20 (ET)2023/02/27 09:30 (ET)
NYBOTRS202305CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:20 (ET)2023/04/27 09:30 (ET)2023/04/28 14:20 (ET)2023/04/27 09:30 (ET)
NYBOTRS202307CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:20 (ET)2023/06/29 09:30 (ET)2023/06/30 14:20 (ET)2023/06/29 09:30 (ET)
NYBOTRS202311CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)
NYBOTRS202401CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)
NYBOTSB202305SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 12:55 (ET)2023/04/27 8:10 (ET)2023/04/28 12:55 (ET)2023/04/27 8:10 (ET)
NYBOTSB202307SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 12:55 (ET)2023/06/29 8:10 (ET)2023/06/30 12:55 (ET)2023/06/29 8:10 (ET)
NYBOTSB202310SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)
NYBOTSB202403SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)
NYBOTSF202305Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/04/06 13:00 (ET)2023/04/05 9:00 (ET)2023/05/01 12:45 (ET)2023/04/28 9:00 (ET)
NYBOTSF202307Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 13:00 (ET)2023/06/07 9:00 (ET)2023/07/01 12:45 (ET)2023/06/29 9:00 (ET)
NYBOTSF202309Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/08/08 13:00 (ET)2023/08/07 9:00 (ET)2023/09/01 12:45 (ET)2023/08/31 9:00 (ET)
NYBOTSF202311Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/10/06 13:00 (ET)2023/10/05 9:00 (ET)2023/11/01 12:45 (ET)2023/10/31 9:00 (ET)
NYBOTSF202401Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/12/08 13:00 (ET)2023/12/07 9:00 (ET)2024/01/01 12:45 (ET)2023/12/29 9:00 (ET)
NYBOTSF202403Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/02/08 13:00 (ET)2024/02/07 9:00 (ET)2024/03/01 12:45 (ET)2024/02/29 9:00 (ET)
NYMEXBB202305Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202306Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202307Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202308Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202309Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)2023/07/28 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202310Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)2023/08/30 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202311Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202312Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202401Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202402Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202403Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202404Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202305Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202306Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202307Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202308Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202309Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202310Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202311Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202312Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202401Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202402Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202403Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202404Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXCLCrude oilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/07 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/03/07 8:00 (ET)
NYMEXCL202312Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYMEXCL202306Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/05/22 14:00 (ET)2023/05/19 8:00 (ET)2023/05/22 14:00 (ET)2023/05/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202304Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/03/21 14:00 (ET)2023/03/20 8:00 (ET)2023/03/21 14:00 (ET)2023/03/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202305Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/04/20 14:00 (ET)2023/04/19 8:00 (ET)2023/04/20 14:00 (ET)2023/04/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202307Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/06/20 14:00 (ET)2023/06/19 8:00 (ET)2023/06/20 14:00 (ET)2023/06/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202308Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/07/20 14:00 (ET)2023/07/19 8:00 (ET)2023/07/20 14:00 (ET)2023/07/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202309Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/08/22 14:00 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)2023/08/22 14:00 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)
NYMEXCL202310Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/09/20 14:00 (ET)2023/09/19 8:00 (ET)2023/09/20 14:00 (ET)2023/09/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202311Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202401Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)
NYMEXCL202402Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202403Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYMEXHH202304Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/28 8:00 (ET)2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202305Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/25 8:00 (ET)2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202306Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/25 8:00 (ET)2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202307Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/27 8:00 (ET)2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202308Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/26 8:00 (ET)2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202309Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/28 8:00 (ET)2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202310Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202311Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202312Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202401Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202402Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202403Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)
NYMEXHOHeating OilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/07 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/03/07 8:00 (ET)
NYMEXHO202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202304Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202305Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202306Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202307Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202308Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202309Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXHO202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXHP202304Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)
NYMEXHP202305Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202306Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202307Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)
NYMEXHP202308Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202309Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202310Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202311Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202312Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202401Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202402Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202403Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXMCL202306WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202304WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202305WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202307WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXMCL202308WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202309WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202310WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXMCL202311WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202312WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202401WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)
NYMEXMCL202402WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202403WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202304Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/04/01 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/04/01 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXMHO202305Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/05/01 14:00 (ET)2023/04/28 8:00 (ET)2023/05/01 14:00 (ET)2023/04/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202306Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/06/01 14:00 (ET)2023/05/31 8:00 (ET)2023/06/01 14:00 (ET)2023/05/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202307Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202308Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202309Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202310Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202311Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202312Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)
NYMEXMHO202401Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202402Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202403Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202305RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202304RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202306RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202307RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202308RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202309RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202310RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202311RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202312RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)
NYMEXMRB202401RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202402RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202403RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202309Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202305Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202308Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202304Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202307Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202306Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/26 8:00 (ET)2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202310Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202311Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202312Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202401Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202402Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202403Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXNGNatural gasNo1 business day prior to cutoff// : (ET)// 8:00 (ET)// 14:00 (ET)// 8:00 (ET)
NYMEXPAPalladiumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/07 9:30 (ET)// : (ET)2023/03/07 9:30 (ET)
NYMEXPA202303PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 9:30 (ET)2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 9:30 (ET)
NYMEXPA202306PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 9:30 (ET)2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202309PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202312PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)
NYMEXPLPlatinumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/07 9:30 (ET)// : (ET)2023/03/07 9:30 (ET)
NYMEXPL202304PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:00 (ET)2023/03/29 9:30 (ET)2023/03/30 16:00 (ET)2023/03/29 9:30 (ET)
NYMEXPL202307PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:00 (ET)2023/06/28 9:30 (ET)2023/06/29 16:00 (ET)2023/06/28 9:30 (ET)
NYMEXPL202310PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202401PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)
NYMEXQG202304Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)
NYMEXQG202305Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202306Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202307Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)
NYMEXQG202308Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202309Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202310Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202311Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202312Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202401Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202402Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202403Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXQM202304Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202305Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202306Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202307Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 14:00 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)2023/06/16 14:00 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202308Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/07/19 14:00 (ET)2023/07/18 8:00 (ET)2023/07/19 14:00 (ET)2023/07/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202309Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/08/21 14:00 (ET)2023/08/18 8:00 (ET)2023/08/21 14:00 (ET)2023/08/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202310Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/09/19 14:00 (ET)2023/09/18 8:00 (ET)2023/09/19 14:00 (ET)2023/09/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202311Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202312Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202401Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202402Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202403Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)
NYMEXRBRBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/07 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/03/07 8:00 (ET)
NYMEXRB202401RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202304RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202305RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202306RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202307RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202308RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202309RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202310RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202311RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202312RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202402RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXRB202403RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
OSE.JPNJBL202303Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 15:022023/03/10 09:002023/03/13 15:022023/03/10 09:00
OSE.JPNJBL202306Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/06/13 15:022023/06/12 09:002023/06/13 15:022023/06/12 09:00
OSE.JPNJBL202309Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/09/12 15:022023/09/11 09:002023/09/12 15:022023/09/11 09:00
SGXMUC202303US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)
SGXMUC202306US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)
SGXMUC202309US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)
SGXMUC202312US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXMUC202304US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)
SGXMUC202305US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)
SGXMUC202307US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)
SGXMUC202308US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)
SGXMUC202310US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXMUC202311US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXMUC202401US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXMUC202402US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)
SGXTF202303SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/02/28 00:00 (ST)2023/02/27 7:55 (ST)2023/02/28 18:00 (ST)2023/02/27 7:55 (ST)
SGXTF202304SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 00:00 (ST)2023/03/30 7:55 (ST)2023/03/31 18:00 (ST)2023/03/30 7:55 (ST)
SGXTF202305SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 00:00 (ST)2023/04/27 7:55 (ST)2023/04/28 18:00 (ST)2023/04/27 7:55 (ST)
SGXTF202306SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 00:00 (ST)2023/05/30 7:55 (ST)2023/05/31 18:00 (ST)2023/05/30 7:55 (ST)
SGXTF202307SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 00:00 (ST)2023/06/29 7:55 (ST)2023/06/30 18:00 (ST)2023/06/29 7:55 (ST)
SGXTF202308SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 00:00 (ST)2023/07/28 7:55 (ST)2023/07/31 18:00 (ST)2023/07/28 7:55 (ST)
SGXTF202309SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 00:00 (ST)2023/08/30 7:55 (ST)2023/08/31 18:00 (ST)2023/08/30 7:55 (ST)
SGXTF202310SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 00:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)2023/09/29 18:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)
SGXTF202311SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 00:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)2023/10/31 18:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)
SGXTF202312SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 00:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)2023/11/30 18:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)
SGXTF202401SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 00:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)2023/12/29 18:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)
SGXTF202402SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 00:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)2024/01/31 18:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)
SGXTF202403SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 00:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)
SGXUC202303US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)
SGXUC202306US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)
SGXUC202309US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)
SGXUC202312US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXUC202304US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)
SGXUC202305US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)
SGXUC202307US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)
SGXUC202308US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)
SGXUC202310US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXUC202311US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXUC202401US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXUC202402US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)

Settlement - Veelgestelde vragen

De laatste dag om in aanmerking te komen voor dividenduitkeringen is de werkdag vóór de ex-datum.

Waarom? De ex-date is de eerste dag waarop een aandeel wordt verhandeld zonder recht op dividend. Details over ex-dividenddata vindt u door met de muis (rechts) te klikken op een aandelennaam in TWS en dan Dividend Schema te selecteren.

De ex-date van 6 november is vrijdag. Een aankoop op 5 november stelt de koper dus in staat om op 9 november in aanmerking te komen voor het dividend.

Het record geeft aan tot wanneer de koper als aandeelhouder geregistreerd moet zijn geweest, om in aanmerking te komen voor dividend.

 

Onder bepaalde omstandigheden kan de vervroegde uitoefening van een optiecontract economisch voordelig zijn. Daarbij ontvangt een optiehouder het stockdividend en ziet hij af van de resterende tijdswaarde van het optiecontract. Cliënten worden via TWS, het klantenportaal en per e-mail op de hoogte gebracht van aanstaande dividenden, indien een onderliggend aandeel van een optiecontract dividend uitkeert. Ook worden de economische gevolgen van vervroegde uitoefening of toewijzing geprognosticeerd. Meer informatie over de uitoefening van opties vindt u hier: Uitoefening van opties

Volgens de EUREX-beurs worden toegewezen aandelen uit optiecontracten binnen 2 werkdagen afgewikkeld.
In de clearinginstructies staat ook dat de eigenaar van het optiecontract na uitoefening van de optie recht heeft op dividenden.
De uitoefening van een optiecontract één werkdag voor de ex-date is voldoende om in aanmerking te komen voor een stockdividend!

Met name grondstoffenfutures houden een risico in van een mogelijke fysieke levering van de onderliggende waarde. Daarom moet een dergelijke positie worden gesloten en afgewikkeld vóór de datum van de eerste positie of de eerste kennisgeving. U kan deze tabel terugvinden hierboven onder Futures Settlement overzicht.

 

Nee. Als de opbrengst van bijvoorbeeld een aandelenverkoop dezelfde handelsdag wordt herbelegd, moet de betaling van de aandelen nog twee werkdagen later plaatsvinden. Dit komt overeen met de verrekening van uw verkoopopbrengst. Als de opbrengst het aankoopbedrag van de nieuwe aandelen dekt, wordt er geen geld geleend en loopt er dus geen rente op.

Er wordt alleen rente opgebouwd voor positieve of negatieve kassaldi aan het einde van elke handelsdag.

Warrants en gestructureerde producten zoals certificaten en knock-outs worden doorgaans in contanten afgewikkeld. De afwikkelingsdetails worden gespecificeerd door de uitgever van het product. Meer details vindt u in het Key Information Document (KID) van het betreffende product. Deze documenten zijn beschikbaar via Client Portal (Account Management) via het Support menu. Kies hier de sectie PRIIPS Kid.

Opties en optiecombinaties zijn doorgaans verhandelbaar met een cashrekening. Dit is echter alleen mogelijk voor gedekte opties, waarvoor voldoende contanten of de onderliggende waarde moeten worden aangehouden. Anders is de handel beperkt tot Europese opties. Over het algemeen is de handel in opties op een cashrekening alleen mogelijk voor cash settled opties.

De afwikkeling van opties verschilt per beurs en per optiestijl.

EUREX: Op de expiratiedag vindt tussen 13.00 en 13.05 uur een veiling plaats om de afwikkelingsprijs van alle DAX-opties te bepalen. Op basis van de openingsprijs na de veiling wordt de afwikkelingsprijs bepaald en worden de opties later die dag afgewikkeld.

EUREX-aandelenopties: Aandelenopties worden op de laatste handelsdag na sluiting van de beurs om 17.30 uur afgewikkeld.

S&P 500 (SPX) opties: De laatste handelsdag eindigt op de dag voor de expiratie van de optie. Op de expiratiedatum wordt de openingsprijs van alle SPX-onderdelen bepaald en gebruikt als afwikkelingsprijs. Opmerking: Deze methode wordt alleen toegepast op regelmatig aflopende opties (3e vrijdag van de maand).

Amerikaanse aandelenopties: Aandelenopties worden tot het einde van de laatste handelsdag verhandeld en daarna afgewikkeld.

Informatie over de afwikkelingsmethode is beschikbaar op de handelsplatforms. Meer informatie over afwikkeling en expiratie van opties is ook te vinden op de beurswebsites van EUREX en CBOE.

De afwikkeling wordt uitgelegd in de contractdetails van elk contract. Richt klik op een product en selecteer Financieel instrument info -> Details.

Finanzinstrument-Info

Er wordt een nieuwe pagina geopend met de contractdetails voor elk product. De settlementsspecificaties worden uiteengezet in de sectie Settlement Methode.

Settlement-Methode

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX