Chat with us, powered by LiveChat

Uitoefenen van Call opties voor expiratie

Er zijn situaties waarin het economisch voordelig kan zijn om uw Amerikaanse stijl call optie(s) voortijdig uit te oefenen. In het LYNX handelsplatform kunt u deze mogelijkheid doorvoeren. Hieronder wordt uitgelegd in welke situatie u economisch voordeel kunt behalen door uw opties voortijdig uit te oefenen.

Overwegingen voor het uitoefenen van call opties voor expiratie

Normaal gesproken biedt het geen economische voordelen om een call optie voor expiratie uit te oefenen, omdat:

  1. Het resulteert in een verlies van eventuele resterende tijdswaarde die nog in de optie zit.
  2. Het een grotere inzet van kapitaal vereist wanneer u de onderliggende aandelen moet financieren.
  3. De belegger het risico loopt op een groter verlies op de aandelenpositie ten opzichte van de betaalde optiepremie.

Desalniettemin kan het voor beleggers economisch voordelig zijn om tot voortijdige uitoefening van Amerikaanse stijl call opties over te gaan om een aanstaande dividenduitkering van het onderliggende aandeel te ontvangen. Wel dienen zij voldoende kapitaal beschikbaar te hebben om de aandelenpositie te kunnen dragen en een groter neerwaarts risico te accepteren.

Voor rekeninghouders die call opties hebben geschreven is het ook belangrijk hier rekening mee te houden, omdat zij (onverwachts) aangewezen kunnen worden om de onderliggende aandelen te leveren wanneer er een dividenduitkering van het onderliggende aandeel aanstaande is.

Achterliggende gedachte

Als eigenaar van een call optie heeft u geen recht op dividenduitkeringen van het aandeel waarop u de optie heeft. Dit recht heeft alleen de aandeelhouder. Als een aandeelhouder op de ex dividenddatum de aandelen in zijn portefeuille heeft, dan heeft hij recht op het dividend.

Ervan uitgaande dat alle overige omstandigheden gelijk blijven neemt de prijs van een aandeel op de ex-dividenddatum af met een bedrag dat gelijk is aan het uitgekeerde dividend. Hoewel theoretische modellen om de optieprijs te bepalen suggereren rekening te houden met dividenduitkeringen, kan de waarde van een call optie op de ex-dividenddatum significant afnemen. Er zijn drie condities die bovenstaand scenario meer aannemelijk maken en waarbij het voortijdig uitoefenen van call opties economisch gunstig kan zijn:

  1. De call optie is deep in-the-money en heeft een delta van 100.
  2. De call optie heeft weinig of geen tijdswaarde.
  3. Het dividend is relatief hoog en de ex-dividenddatum valt voor de expiratiedatum van de optie.

Om duidelijk te maken waarom het economisch voordelig kan zijn om een call optie voortijdig uit te oefenen indien aan bovenstaande condities wordt voldaan, volgt nu een voorbeeld.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Een belegger heeft € 9.000 cash en een gekochte call optie van het aandeel “ABC” met een uitoefenprijs van € 90 waarvan de expiratiedatum over 10 dagen is. “ABC” wordt momenteel verhandeld tegen € 100 en heeft een dividend aangekondigd van € 2 waar morgen de ex-dividenddatum voor is. We veronderstellen dat de optieprijs en de aandelenkoers op de ex-dividenddatum beide met het dividendbedrag afnemen.

Hieronder bespreken we de gevolgen van het besluit om de call optie voortijdig uit te oefenen met de intentie om de deltapositie van 100 te behouden en de waarde van de portefeuille te maximaliseren. Hierbij gaan we uit van twee mogelijke optieprijzen: in het eerste scenario zit er geen tijdswaarde meer in de optie en in het tweede scenario zit er nog wel tijdswaarde in de optie.

Scenario 1:

Als er geen tijdswaarde meer in de optie zit, is het belangrijk de optie uit te oefenen om de deltapositie te behouden en een verlies in de waarde van de call optie als gevolg van de dividenduitkering te voorkomen.

Rekening Componenten Beginbalans Uitoefening van de optie Geen actie Verkoop optie en koop de aandelen
Cash € 9.000 € 0 € 9.000 € 0
Opties € 1.000 € 0 € 800 € 0
Aandelen € 0 € 9.800 € 0 € 9.800
Te ontvangen dividend € 0 € 200 € 0 € 200
Totale waarde portefeuille € 10.000 € 10.000 € 9.800 € 10.000

Scenario 2:

Als er nog wel tijdswaarde in de optie zit, kan het economisch onvoordelig zijn om de optie voortijdig uit te oefenen, alhoewel het nog steeds economisch voordeliger is dan geen actie ondernemen. In dit scenario zou het voortijdig uitoefenen van de optie leiden tot een verlies van € 100 aan tijdswaarde van de optie, terwijl het niet uitoefenen van de optie leidt tot een verlies van € 200 aan misgelopen dividend. De beste actie in dit scenario is de optie te verkopen om op die manier de tijdswaarde te incasseren en vervolgens de aandelen aan te kopen om op die manier het dividend te ontvangen.

Rekening Componenten Beginbalans Uitoefening van de optie Geen actie Verkoop optie en koop de aandelen
Cash € 9.000 € 0 € 9.000 € 100
Opties € 1.100 € 0 € 900 € 0
Aandelen € 0 € 9.800 € 0 € 9.800
Te ontvangen dividend € 0 € 200 € 0 € 200
Totale waarde portefeuille € 10.100 € 10.000 € 9.900 € 10.100

LET OP: rekeninghouders die een long call positie hebben als onderdeel van een spread moeten extra aandacht besteden aan de risico’s van het niet uitoefenen van de long call positie(s), omdat de kans bestaat dat zij worden aangewezen op de geschreven call positie(s). Aangewezen worden op een geschreven call optie resulteert in een short positie in de onderliggende aandelen. Als houder van een short positie bent u verplicht om op de ex-dividenddatum het dividend te betalen aan degene van wie u de aandelen heeft geleend.

In het LYNX handelsplatform ontvangt u een waarschuwing wanneer een bedrijf waarvan u call opties in portefeuille heeft een dividend gaat uitkeren. Deze waarschuwing ziet eruit als een geel icoontje met een zwarte streep erin. Zie ook de afbeeldingen hieronder:

early exercise 1

early exercise 2

Ziet u dit icoon in uw LYNX handelsplatform staan? Controleer dan hoeveel en wanneer het bedrijf dividend uitkeert en neem op basis van bovenstaande informatie het besluit dat voor u economisch het meest voordelig is. Als u besluit om de optie voortijdig uit te oefenen, bekijk dan hier de instructies voor in het LYNX handelsplatform.

LET OP: LYNX is op geen enkele manier verplicht om u te informeren wanneer een bedrijf dividend uitkeert waarvan u call opties in portefeuille heeft. Dit is een extra service die op “best-effort” basis wordt aangeboden. LYNX is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verkeerd weergeven of ontbreken van deze informatie.

Belangrijke opmerking rondom het houden van spreads voorafgaand aan ex-dividenddatums

Wanneer een aandeel ex-dividend gaat, daalt de aandelenkoers doorgaans met het dividendbedrag per aandeel. Zowel call- als putopties geven de koper of schrijver geen recht om het dividend van het onderliggende aandeel te ontvangen. Optiebeleggers moeten echter altijd de ex-dividenddatum en het dividendbedrag in de gaten houden, omdat deze van invloed zijn op de onderliggende aandelenkoers van het optiecontract. Dividenduitkeringen kunnen de kans op voortijdige uitoefening van optiecontracten beïnvloeden, zoals voornamelijk het geval is bij in-the-money opties.