Chat with us, powered by LiveChat

Volatility Lab

Het Volatility Lab is een uitgebreide tool waarmee u allerlei aspecten van de volatiliteit van een bepaalde onderliggende waarde kunt bestuderen. De tool kan u helpen om aantrekkelijke handelsmogelijkheden te ontdekken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u het Volatility Lab kunt openen en hoe deze tool werkt.

1. U opent het Volatility Lab door bovenin uw handelsplatform op Trading Gereedschap te klikken en vervolgens Volatility Lab te selecteren. Zie ook onderstaande afbeelding:

volatility-lab-1

2. Het Volatility Lab is onderverdeeld in drie tabbladen: Implied Volatility, Historische Volatiliteit en Industry Comparison. U vindt deze tabbladen links onderin het scherm.

Als u het Volatility Lab opent, wordt standaard het Implied Volatility tabblad getoond. Dit tabblad bestaat uit vijf onderdelen.

1. Implied Volatility scherm 1

Hier ziet u de verwachte volatiliteit van de geselecteerde onderliggende waarde op basis van de afgegeven optiepremies. In dit scherm kunt u in een oogopslag zien of de verwachte volatiliteit relatief gezien hoog is in een bepaalde maand. Vervolgens kunt u nagaan of dit mogelijk veroorzaakt wordt door een verwachte winstaankondiging, door onzekerheid over mogelijke veranderingen in dividenduitkeringen of dat dit wellicht een andere oorzaak heeft.

U kunt zelf instellen van welke expiratie u de verwachte volatiliteit wilt zien. Dit doet u door bovenin op het plusje te klikken en de gewenste expiraties aan- of uit te vinken 2. Elke expiratie heeft een kleurcode en de bijbehorende waarde kan worden afgelezen op de rechter-as. De grijze lijn is de prijs van de onderliggende waarde, welke kan worden afgelezen op de linker-as. Rechtsboven kunt u de tijdsperiode instellen 3. Helemaal rechts bovenin kunt u op het sleutel icoon 4 klikken om overige instellingen te wijzigen.

2. Volatility Profile scherm

Hier ziet u de verwachte en historische volatiliteit naast elkaar geplot tegen de tijd. U kunt elk van beide maatstaven verwijderen door deze uit te vinken links bovenin 5. Vergelijk de werkelijke volatiliteit van het aandeel met de verwachte volatiliteit op basis van de optiepremies en bestudeer hoe deze twee maatstaven afwijken in de loop van de tijd.

Ook hier kunt u rechts bovenin op het sleutel icoon klikken om de modus te wijzigen 6. In de standaardweergave worden de verwachte en historische volatiliteit van de geselecteerde onderliggende waarde vergeleken, maar door de modus te wijzigen naar Volatility Profile Comparison krijgt u een overzicht van de verwachte volatiliteit van de geselecteerde onderliggende waarde en vergelijkbare bedrijven in dezelfde industrie.

3. Multi-expiry Skew scherm

Hier ziet u de “Volatility Smile” die afgeleid wordt uit de betaalde premies voor opties met een bepaalde uitoefenprijs en expiratie. Aangezien de premie van een optie voor een aanzienlijk deel wordt bepaald door het interpreteren van de verwachte volatiliteit, is het voor een optiehandelaar belangrijk om een beeld te hebben van de prijzen voor calls en puts met uitoefenprijzen boven en onder de huidige prijs van de onderliggende waarde. In dit scherm kunt u in een oogopslag zien hoe de verwachte volatiliteit / prijzen van de verschillende opties zich tot elkaar verhouden.

Ook hier kunt u bovenin het scherm de instellingen wijzigen zoals reeds besproken is voor de hierboven besproken schermen.

4. Time Lapse Skew scherm

Een optiehandelaar kan geïnteresseerd zijn in hoe de bij punt 3 besproken skew zich heeft ontwikkeld. In het Time Lapse Skew scherm kunt u een plot zien van de huidige volatility skew voor een bepaalde expiratie en deze vergelijken met de volatility skew van eerdere perioden. Dit stelt u als optiehandelaar in staat om veranderende omstandigheden in de optiemarkt te identificeren of wellicht een bepaalde gebeurtenis op te merken die ervoor heeft gezorgd dat de skew scherper werd of juist minder scherp.

Ook hier kunt u bovenin het scherm de instellingen wijzigen zoals reeds besproken is voor de hierboven besproken schermen.

5. Open interest scherm

Bekijk de open interest voor de beschikbare contractmaanden en uitoefenprijzen. De open interest geeft aan hoeveel belangstelling beleggers hebben voor de opties van een bepaalde onderliggende waarde en toont ook welke uitoefenprijzen het meest / minst liquide zijn.

U kunt zelf instellen welke expiraties en uitoefenprijzen u getoond wilt hebben. Daarnaast kunt u rechts bovenin eventueel opgeven van welke in het verleden liggende datum u de open interest wilt zien. Tot slot kunt u ook hier helemaal rechts bovenin op het sleutel icoon klikken om de modus of de manier waarop de grafiek wordt getoond te wijzigen.

volatility-lab-2
1
2
3
4
5
6

Dit tabblad bestaat uit drie onderdelen: Historische Volatiliteit, Volatility Profile en Time Lapse Skew.

In het Historische Volatiliteit scherm ziet u standaard een grafiek van de 30-daagse verwachte en historische volatiliteit geplot tegen de prijs van de onderliggende waarde over een door u in te stellen periode. Door bovenin op het witte plusteken te klikken kunt u zelf instellen welke berekening u wilt toepassen op de historische volatiliteit. De grijze lijn op de achtergrond toont het verloop van de prijs van de onderliggende waarde. Het kan interessant zijn om te bekijken hoe de volatiliteit reageert op afwijkingen van de trend van de onderliggende waarde.

Het Volatility Profile scherm en Time Lapse Skew scherm worden hierboven reeds besproken.

volatility-lab-3

Dit tabblad bestaat uit vijf onderdelen en toont een vergelijking tussen de volatiliteit van de geselecteerde onderliggende waarde en de volatiliteit van vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector.

1. Custom Groups scherm

Hier ziet u bovenaan de geselecteerde onderliggende waarde met daaronder de vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector. Van elk bedrijf ziet u de prijs en verschillende volatiliteitsmaatstaven.

2. Comparison (Implied Vol) scherm

Dit scherm toont de volatiliteit van de geselecteerde onderliggende waarde en de geselecteerde vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector. De grijze lijn op de achtergrond toont het prijsverloop van de gekozen onderliggende waarde.

U kunt zelf bedrijven of andere benchmarks (zoals indices) toevoegen door op het witte plusteken bovenin te klikken. Daarnaast kunt u eenvoudig de tijdsperiode wijzigen door hier op te klikken. Tot slot kunt u ook hier weer helemaal rechts bovenin op het sleutel icoon klikken om de modus en de volatility period te wijzigen.

3. Onderliggende Waarde Koers scherm

Naast alle vergelijkingen met betrekking tot de volatiliteit, kunt u in dit scherm de aandelenkoersen van de geselecteerde onderliggende waarde en de vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector vergelijken.

Uiteraard kunt u ook hier weer zelf instellen welke vergelijkbare bedrijven u getoond wilt hebben en over welke tijdsperiode u de vergelijking wilt zien.

4. Skew Comparison scherm

Dit scherm is reeds besproken onder het Multi-expiry Skew scherm van het Implied Volatility tabblad

5. Volatility Profile Comparison scherm

Dit scherm is reeds besproken onder het Volatility Profile scherm van het Implied Volatility tabblad.

volatility-lab-4

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX