Chat with us, powered by LiveChat

Waarom krijg ik de foutmelding dat er onvoldoende cash op mijn rekening staat?

Uw order werd niet geaccepteerd omdat er onvoldoende (settled) cash staat op uw LYNXcashrekening in de valuta van uw gewenste positie. Bij het doorsturen van uw order kreeg u daarom één van volgende foutmeldingen:

CASH AVAILABLE (SETTLED CASH): [AMOUNT]; CASH NEEDED FOR THIS ORDER AND OTHER PENDING ORDERS: [AMOUNT]

YOUR ORDER IS NOT ACCEPTED. THERE IS INSUFFICIENT (SETTLED) CASH [AMOUNT] IN YOUR ACCOUNT TO OBTAIN THE DESIRED POSITION.

YOUR ORDER IS NOT ACCEPTED. THERE IS INSUFFICIENT SETTLED CASH [AMOUNT] IN YOUR ACCOUNT TO OBTAIN THE DESIRED POSITION.

Hieronder wordt kort besproken hoe u uw beschikbare middelen kan raadplegen en wat u kan doen om de positie alsnog aan te gaan.

 

 

De rekeningwaarde die hier belangrijk is, zijn de beschikbare middelen. Dit geeft het maximale bedrag weer die u kan gebruiken om dit moment nieuwe posities aan te gaan. Deze wordt als volgt berekend: Totale waarde portefeuille – Initiële margin.

Indien u meer informatie wenst over uw rekeninggegevens in LYNX+ klik dan hier.

Wanneer u LYNX Trading gebruikt, kan u hier meer informatie vinden over de verschillende posten van uw Rekeningvenster.

De waarde van uw order, plus transactiekosten en mogelijke taksen (beurstaks …), overtreft momenteel uw beschikbare fondsen. U heeft op dit moment dus te weinig cash beschikbaar om uw order naar te markt te sturen. U heeft twee mogelijkheden om het onvoldoende op uw rekening aan te zuiveren:

  1. Geld bij storten:  Wanneer u geld wenst bij te storten, dient u eerst een stortingsnotificatie aan te maken in uw Accountmanagement. Hierna kan u via internetbankieren het gewenste bedrag overmaken naar uw LYNX-rekening.
  2. Een positie sluiten: U kan ervoor kiezen om geld vrij te maken door een positie te sluiten. Het geld zal dan beschikbaar zijn na een settlement periode van 2 werkdagen.

Bovenstaande oplossingen zorgen ervoor dat de nodige fondsen voor uw transactie binnen de twee werkdagen beschikbaar zijn. U kan hierna uw order ingeven zonder problemen.

U heeft op dit moment een cashrekening, dit wilt zeggen dat u over de nodige fondsen moet beschikken om te handelen. Hierbij speelt de valuta waarin het product noteert een rol. Wanneer u dus een aandeel in USD wenst aan te kopen dient u hiervoor ook een USD cashsaldo beschikbaar te hebben op uw rekening. Om USD te verkrijgen op uw LYNX-rekening kan u uw beschikbaar (EUR) saldo converteren, hoe u dit doet leest u hier.

Meer informatie hoe LYNX omgaat met de handel in buitenlandse effecten, leest u hier na.

U heeft op dit moment nog openstaande orders die u in aanmerking dient te nemen. Het systeem houdt namelijk rekening met de transactiewaarde plus kosten bij de berekening van de beschikbare cash voor verdere aankopen. De foutmelding heeft u dus een waarschuwing dat uw nieuw order uw beschikbare fondsen overstijgt in het geval dat elk uitstaand order effectief uitgevoerd wordt. Mogelijke oplossingen op beschikbare middelen vrij te maken zijn:

  1. Openstaande orders annuleren: Ga naar uw uitstaande orders via de menu Portefeuille en annuleer het gewenste order.
  2. Geld bij storten:  Wanneer u geld wenst bij te storten, dient u eerst een stortingsnotificatie aan te maken in uw Accountmanagement. Hierna kan u via internetbankieren het gewenste bedrag overmaken naar uw LYNX-rekening.
  3. Een positie sluiten: U kan ervoor kiezen om geld vrij te maken door een positie te sluiten. Het geld zal dan beschikbaar zijn na een settlement periode van 2 werkdagen.

Wanneer u een cashrekening heeft en een positie sluit, is de verkoopwaarde van uw order pas na twee tot drie handelsdagen beschikbaar. Dit is namelijk de settlement periode die nodig is voor de afwikkeling van uw transactie. Algemeen houdt dit in dat u pas na het verstrijken van de periode over de nodige fondsen zal beschikken om uw nieuw aankooporder naar de markt te sturen. Mogelijke oplossingen zijn:

  1. Cashrekening omzetten: Bij een marginrekening geldt op de achtergrond nog steeds de settlement periode, maar op dit type rekening is het mogelijk om gebruik te maken van bevoorschotting. In principe betekent dit dat u het vrijgekomen geld na het sluiten van een positie dus direct kan herinvesteren in een volgende aankoop, ook al is de verkoop nog niet gesetteld. Indien u wenst op te waarderen naar een margerekening vindt u hier de instructies. Uw aanvraag wordt dan binnen de 24 uur op een werkdag verwerkt.
    Opgelet: om de eigenschappen van een margerekening te kunnen toekennen, dient de waarde van uw rekening steeds groter te zijn dan 2000$ of een equivalent. Ook kan u negatieve posities en cashsaldi aanhouden op de rekening.
  2. Openstaande orders annuleren: Indien u uitstaande orders heeft kan u een order annuleren om beschikbare fondsen vrij te maken. Ga hiervoor naar de menu Portefeuille. Na annulatie kan u onmiddellijk uw nieuw aankooporder ingeven.
  3. Geld bij storten:  Wanneer u geld wenst bij te storten, dient u eerst een stortingsnotificatie aan te maken in uw Accountmanagement. Hierna kan u via internetbankieren het gewenste bedrag overmaken naar uw LYNX-rekening. De fondsen zijn dan beschikbaar binnen 2 à 3 werkdagen.[/lynx_se_section]