Chat with us, powered by LiveChat

Wat houdt de Pattern Day Trade regel precies in?

Wanneer u op de Amerikaanse of Europese beurs een positie opent (of uitbreidt) in aandelen of aandelenopties en deze positie dezelfde dag weer sluit (of afbouwt), is er sprake van een day trade (daghandeling). Vanwege Amerikaanse wetgeving kunnen beleggers met een effectenportefeuille waarvan de waarde minder is dan 25.000 USD (of een equivalent daarvan) maximaal drie daghandelingen per vijf handelsdagen uitvoeren. Deze regel staat in het handelsplatform bekend onder de noemer Potential Pattern DayTrade (PDT).

Als u onbeperkt wilt daghandelen, dient de waarde van uw totale effectenportefeuille meer dan 25.000 USD (of een equivalent in een ander valuta) te zijn. U kunt in uw handelsplatform zien hoeveel daghandelingen u nog kunt uitvoeren in de komende vijf handelsdagen. Dit kunt u via het overzicht van uw rekeninggegevens zien.

Ga hiervoor linksboven in het handelsplatform naar Rekening 1 .

PDT 1
1
Wanneer u op Rekening heeft geklikt, komt een nieuw scherm in beeld. Ga naar het derde vetgedrukte kopje: Beschikbaar voor Handel 1. Onderaan ziet u de regel Nog mogelijke Daghandelingen 2 staan.
PDT 2
1
2
LET OP: Ziet u de regel Nog mogelijke Daghandelingen niet staan, klik dan aan de rechterkant van uw scherm op het groene + teken 1 zodat de kolom zich uitvouwt.
PDT 3
1

Beschikbare daghandelingen

Achter de regel Nog mogelijke Daghandelingen (T,…,T+4) staan cijfers. Deze cijfers geven aan hoeveel daghandeldingen u de komende vijf handelsdagen nog kunt verrichten.

In bovenstaand voorbeeld kunt u de komende vijf handelsdagen nog drie daghandelingen verrichten.

LET OP: U kunt te allen tijde een openstaande positie in een Amerikaans effect sluiten.

Hieronder worden drie mogelijke situaties besproken.

Situatie 1:

In onderstaand voorbeeld heeft u in de afgelopen vijf handelsdagen al drie daghandelingen uitgevoerd. Derhalve kunt u tijdens de huidige handelsdag geen nieuwe positie openen in een Amerikaans aandeel of Amerikaanse aandelenoptie. Morgen kunt u één daghandeling verrichten en vanaf overmorgen mag u weer drie daghandelingen verrichten 1.

PDT 4
1
Situatie 2:

In onderstaand voorbeeld kunt u ongelimiteerd daytraden in Amerikaanse aandelen en aandelenopties 1 . Dit is het geval wanneer de waarde van uw effectenrekening groter is dan USD 25.000 (of een equivalent hiervan).

PDT 5
1
Situatie 3:

In onderstaand voorbeeld kunt u de komende vijf werkdagen geen daghandelingen meer uitvoeren 1 . Sterker nog, u kunt helemaal geen nieuwe posities openen. Dit geldt ook als het niet uw intentie is om een positie te openen en dezelfde dag weer te sluiten. Als u toch een positie probeert te openen, zult u de foutmelding “potential pattern day trader” te zien krijgen. U hoeft in dit geval geen actie te ondernemen, maar u zult wel vijf dagen moeten wachten alvorens u weer een nieuwe positie kunt openen.

PDT 7
1
LET OP: Indien u twee achtereenvolgende handelsdagen vijf nullen ziet staan, heeft u teveel daghandelingen verricht en is uw effectenrekening aangemerkt als een daytrading rekening. Dit heeft tot gevolg dat u geen nieuwe posities kunt openen. In dit geval heeft u drie mogelijkheden:
  1. Geld bijstorten zodat de waarde van uw effectenportefeuille (ruim) boven de 25,000 USD komt.
  2. De verplichte 90 dagen wachten totdat u weer nieuwe posities kunt openen.
  3. Een verzoek indienen om de PDT blokkade van uw rekening te verwijderen.

U mag eenmaal per 180 dagen een verzoek indienen om een PDT blokkade te verwijderen van uw rekening. Als u van mening bent dat uw rekening ten onrechte is aangemerkt als een daytrading rekening en het niet uw bedoeling is om te daytraden op de rekening, dan kunnen wij deze blokkade eenmalig voor u verwijderen. Zodra de blokkade is verwijderd, kunt u weer drie daghandelingen per vijf handelsdagen verrichten. Indien uw rekening binnen 180 dagen nadat u een verzoek heeft ingediend om een PDT blokkade te verwijderen wederom wordt aangemerkt als een daytrading rekening, heeft u de volgende twee mogelijkheden:

  1. Geld bijstorten zodat de waarde van uw effectenportefeuille (ruim) boven de 25,000 USD komt.
  2. De verplichte 90 dagen wachten totdat u weer nieuwe posities kunt openen.

 

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX