Chat with us, powered by LiveChat

Wat is een TRAIL order en hoe legt u deze in?

TRAIL staat voor trailing stoporder. Een trailing stoporder is een order waarbij de stopprijs een vast van te voren opgegeven bedrag of percentage onder de huidige koers ligt (bij een “long” positie). Als de koers stijgt, stijgt de stoporder mee met het vaste bedrag of percentage. Echter, als de koers daalt, daalt de stoploss order niet mee. Door deze ordermogelijkheid wordt het maximale verlies beperkt, terwijl de mogelijke winst “onbeperkt” is. Anderzijds kan ook een trailing stop kooporder worden ingelegd. Deze order wordt gebruikt bij een “short” positie. U kunt zowel kiezen voor een trailbedrag (amount) als een trailpercentage (%). Hieronder vindt u per platform de instructies omtrent het inleggen van een trailing stoporder.

Instructies inleggen TRAIL order per platform

1
2
3

In dit voorbeeld verkopen we een longpositie van 12 aandelen VUSA middels een verkoop TRAIL order:

 

1 Hier vult u het aantal effecten in dat u wilt verkopen.

2 Hier kiest u voor een TRAIL order.

3 Hier vult u het trailing bedrag in en kiest u eventueel of dit een absoluut bedrag (amount) moet zijn, of een percentage.

 

4

4 Nadat de order is verstuurd zien we dat het systeem automatisch de stopprijs heeft berekend aan de hand van het opgegeven trailing bedrag. Deze stopprijs beweegt nu mee naarmate de koers stijgt.
1
2
3

Het gaat hier om het verkopen van 39 aandelen GDX1 middels een TRAIL order op 1 punt afstand:

1 Hier vult u het aantal effecten in dat u middels de TRAIL wilt verkopen.

2 Bij ordertype kiest u voor TRAIL of voor TRAIL %. In dit voorbeeld kiezen we voor TRAIL. Let op, in LYNX+ zijn dit dus verschillende ordertypes.

3 Hier vult u het trailing bedrag in. Dit is de afstand tussen de huidige marktprijs en de stopprijs.

4

4 Hier ziet u de TRAIL order nadat deze is verstuurd. De stopprijs is nu automatisch berekend op maximaal 1 punt afstand van de huidige koers. Deze stopprijs zal meebewegen naarmate de koers stijgt.
1
2
3
4
5

In dit voorbeeld verkopen we 100 aandelen Shell middels een TRAIL order op 1 punt afstand.

1 Hier vult u het aantal effecten in wat u wilt verkopen.

2 Hier kiest u voor TRAIL.

3 Hier dient u een stopprijs in te vullen. Let op, dit is alleen het geval in de LYNX Trading app. In dit voorbeeld vullen wij 12 in. Bij een verkoop TRAIL order zoals in dit voorbeeld moet u er namelijk voor zorgen dat u een stopprijs invult welke in ieder geval lager ligt dan de huidige koers minus uw opgegeven trailing bedrag of percentage. Bij een koop TRAIL order moet dit precies andersom: u vult dan een stopprijs in welke in ieder geval hoger ligt dan de huidige koers plus uw opgegeven trailing bedrag of percentage.

4 Hier vult u uw trailing bedrag of percentage in. In het voorbeeld willen we onze TRAIL op 1 punt afstand laten meebewegen.

5 Hier kiest u of de trailing waarde een absoluut bedrag (amount) is, of een percentage. 

Tot slot dient u erop te letten dat u een GTC order gebruikt als u de order langer dan een dag actief wilt laten zijn.

6

6 Nadat de order is verstuurd zien we dat de stopprijs direct is aangepast op basis van het opgegeven trailing bedrag. De stopprijs past zich nu automatisch aan naarmate de koers stijgt.

 

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX