Chat with us, powered by LiveChat

Wat is de rol van de bewaarder van het LYNX Rendement Fonds?

Darwin Depositary Services is door LYNX Beleggingsfonds aangesteld als bewaarder van het LYNX Rendement Fonds.

De Bewaarder is belast met de bewaring van de activa van het fonds en heeft de volgende verplichtingen en taken:

  • bewaarneming van de financiële instrumenten van het fonds;
  • controle of de beheerder zich houdt aan het in het prospectus verwoorde beleggingsbeleid;
  • controle of de kasstromen van het fonds verlopen volgens het bepaalde in de toepasselijke regelgeving en het prospectus;
  • controle of bij transacties met betrekking tot activa van het fonds de tegenprestatie binnen de gebruikelijke termijnen aan het fonds wordt voldaan;
  • controle of de opbrengsten van het fonds een bestemming krijgen overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en het prospectus;
  • controle of de berekening van de NAV van de participaties geschiedt volgens de toepasselijke regelgeving en het prospectus; en
  • controle of participanten bij uitgifte het juiste aantal participaties ontvangen en of er bij inkoop en uitgifte correct wordt afgerekend.

De bewaarder treedt bij het uitvoeren van haar taken uitsluitend op in het belang van de participanten.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX