Chat with us, powered by LiveChat

Wat zijn de voornaamste financiële risico’s van het LYNX Rendement Fonds?

De voornaamste financiële risico’s bij deelname aan het LYNX Rendement Fonds zijn als volgt:

Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van renteontwikkelingen. Sommige financiële instrumenten hebben namelijk stevige koersreacties op veranderingen in de rente.

Valutarisico
Beleggingen genoteerd in buitenlandse valuta (anders dan de euro) zijn onderhevig aan valutarisico. Valutakoersen kunnen grote veranderingen laten zien. Deze veranderingen kunnen ertoe leiden dat het rendement op de beleggingen beïnvloed wordt. Dit kan zowel een positief als negatief effect hebben. Hierdoor kan een koersdaling van een bepaalde valuta tot een verlies voor het Fonds leiden. Het Fonds kan besluiten om het valutarisico geheel of gedeeltelijk af te dekken, maar is hiertoe niet verplicht.

Prijsrisico
Prijsrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen van marktprijzen, veroorzaakt door factoren die uitsluitend gelden voor het individuele instrument of de uitgevende instelling hiervan, of door factoren die alle instrumenten die verhandeld worden in de markt beïnvloeden. Dit heeft ten gevolgen dat de waarde van de beleggingen van het Fonds zowel posities als negatief kunnen worden beïnvloed.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX