Chat with us, powered by LiveChat

Wat zijn de voornaamste operationele risico’s van het LYNX Rendement Fonds?

Dit betreft risico’s als gevolg van interne processen, menselijk gedrag of externe gebeurtenissen. Hierbij kan gedacht worden aan een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens en het verloren gaan van informatie.

De voornaamste operationele risico’s bij deelname aan het LYNX Rendement Fonds zijn als volgt:

Menselijke fout
Onze medewerkers zijn uitstekend opgeleid in het doorlopen van de vereiste taken en procedures, en staan hierbij steeds onder toezicht en controle. Toch valt het niet uit te sluiten dat er een fout wordt gemaakt die invloed heeft op de afwikkeling van een transactie of de informatieverwerking.

IT risico
Het falen van software en hardware. Dit wordt afgedekt door elkaar aanvullende beheersmaatregelen zoals back-up procedures, logische en fysieke toegangsbeveiliging en testprocedures.

Implementatierisico (algoritmische strategieën)
Het implementatierisico betreft het verrichten van transacties op basis van softwarematige inconsistenties of incorrecte aannames. Het implementatierisico wordt ondervangen door het grondig (back)testen van strategieën alvorens deze in productie te nemen.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX