Chat with us, powered by LiveChat

Vrijstelling roerende voorheffing op dividendaandelen

 Sinds 1 januari 2020 is voor elke belastingplichtige natuurlijke persoon  de eerste schijf van 800 euro aan ontvangen dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing.  Deze vrijstelling is van toepassing op alle dividenden, van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. Maar zij geldt echter niet voor dividenden van beleggingsfondsen en juridische constructies.  Meer informatie omtrent de werking kan u hieronder terugvinden:

Elke natuurlijke persoon die belastingplichtig is in België kan genieten van deze vrijstelling. Rechtspersonen kunnen dus niet van deze vrijstellingsregel genieten.

Deze vrijstellingsmaatregel is van toepassing op alle buitenlandse en Belgische dividenden, maar zij geldt echter niet voor dividenden van beleggingsfondsen en juridische constructies. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnenlandse of buitenlandse dividenden. U kan uw korf tot maximaal 800 euro vullen met:

  • Dividenden waarop roerende voorheffing is ingehouden, of
  • Dividenden waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden

U kan uw korf met vrijgestelde dividenden vullen tot het maximum van € 800. Hierop geldt het RV-tarief van 30%. Het maximaal aan roerende voorheffing die u dus kan recupereren bedraagt dus € 240 voor het inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021).

De vrijstelling van de roerende voorheffing gebeurt niet aan de bron, u dient deze dus zelf aan te geven in uw belastingaangifte. In uw dividend rapport kan u een overzicht van de ontvangen dividenden terugvinden. Dit kunnen we onderverdelen in 2 categorieën:

  1. dividenden waar reeds Belgische roerende voorheffing op afgehouden werd.
  2. buitenlandse dividenden, waar deze roerende voorheffing nog niet op afgehouden werd.

Indien er binnen uw maximumkorf sprake is van dividenden waarop u wel reeds Belgische voorheffing heeft betaald (bv. Belgische dividenden), dan dient u dit niet aan te geven. U kan de betaalde roerende voorheffing terugvorderen in het vak VII code 1437-18: verrekenbare roerende voorheffing ingehouden op dividenden die van de personenbelasting zijn vrijgesteld . Let er wel op dat u hier enkel de reeds betaalde Belgische roerende voorheffing mag aangeven (maximaal € 240, wat neerkomt op de Belgische roerende voorheffing van 30% op € 800 aan dividenden).

Indien er binnen uw maximumkorf sprake is van dividenden waar u nog geen Belgische roerende voorheffing op heeft betaald, dan dient u de ontvangen netto bedragen niet aan te geven (tot uw korf gevuld is). Het gaat hier dus om buitenlandse dividenden. Het resterende bedrag (uitgezonderd Belgische dividenden aangezien hier reeds roerende voorheffing op afgehouden werd) dient u aan te geven in het vak VII, code 1444-11.

Voorbeeld

Stel dat u voor inkomstenjaar 2020 € 2.000 aan dividenden hebt ontvangen. Hiervan zijn er € 600 aan Belgische en € 1.400 aan buitenlandse dividenden.

De roerende voorheffing werd op de Belgische dividenden reeds ingehouden en bedraagt € 180 (€ 600 * 0,30) en dient ingevuld te worden onder code 1437-18. De maximumkorf kan echter gevuld worden voor € 800. Dit betekent dat er nog € 200 aan dividenden is die gebruikt mag worden.

Deze € 200 mag u in mindering brengen van uw buitenlandse dividenden. Dit betekent dus dat er € 1.200 (€ 1.400 – € 200) onder code 1444-11 mag ingevuld worden.

Het resultaat ziet er dan als volgt uit:
1437-18: € 180
1444-11: € 1.200

Bovenstaande voorbeeld heeft betrekking op een alleenstaande die niet onder het wettelijk stelsel gehuwd is.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:00 tot 22:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, chat of e-mail. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8:30 tot 18:00 uur. Onze ervaren servicemedewerkers helpen u graag.

Direct contact opnemen

Het team van LYNX
Het team van LYNX